...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Konkurs na dotacje dla Instytucji otoczenia biznesu OGŁOSZONO!!!

aktualności gospodarcze >>

28 lutego br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłosiła nowy konkurs  na dotacje dla Instytucji otoczenia biznesu. W konkursie mogą wziąć  udział podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, takie jak np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe czy centra transferu technologii. Do podziału jest  ponad 17,5 mln zł. W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.

 

  • Schemat 1.2 D; Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB
  • O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: IOB, w tym organizacje pozarządowe.
  • Termin naboru (składania wniosków): od godz. 8.00 dnia 4.04.2018 r. do godz. 15.00 dnia 30.05.2018r.

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O KONKURSIE:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/970-schemat-1-2-d-rozwoj-i-profesjonalizacja-oferty-wsparcia-proinnowacyjnego-otoczenia-biznesu-projekty-w-zakresie-uzupelnienia-infrastruktury-b-r-iob.html     

 

Edytowano: 02.03.2018 o 10:49

Wstecz

do góry