Strona geoportalu - moduł turystyczny


Kongres Turystyki Polskiej z dotacją ministerstwaCelem kongresu, który po wielu latach nieobecności powraca do kalendarza obowiązkowych imprez branżowych, jest wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej. Uczestnicy kongresu dokonają również oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce oraz podejmą próbę stworzenia platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi i organizacjami branżowymi, umożliwiającą integrację środowisk działających na rzecz turystyki. 

Prace nad realizacją tych zadań rozpoczęły się już w ubiegłym roku podczas jesiennej, dwudniowej konferencji przygotowawczej. Wówczas do uroczej - 60. tysięcznej, będącej jednym z najstarszych miast Dolnego Śląska - Świdnicy zjechali branżowcy: praktycy, naukowcy, urzędnicy ministerialni oraz samorządowcy z całej Polski, którzy wzięli udział w intersujących i niekiedy burzliwych dyskusjach związanych z turystyką i gospodarką turystyczną. 

Czego mogą spodziewać się biorący udział w tegorocznym kongresie w Świdnicy goście? O merytoryce Kongresu Turystyki Polskiej 2016 zdecydowali przede wszystkim eksperci, którzy w pięciu grupach roboczych wypracowywali jego tematykę. Główne bloki, wokół których odbędzie się 18 interesujących sesji , dotyczą pięciu niezwykle ważnych zagadnień takich jak:
1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce,
2. Zarządzanie promocją turystyczną,
3. Samorząd gospodarczy – rola i zadania w rozwoju turystyki,
4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie  2030 r.,
5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.
Poszczególne sesje dedykowane rozmaitym grupom docelowym przybliżymy nieco bardziej w kolejnych wydaniach Wiadomości Turystycznych. 

Kongres Turystyki Polskiej 2016 to nie tylko spotkania panelistów, debaty i sesje dotyczące turystyki. To także spotkania z ciekawymi ludźmi czy możliwość wzięcia udziału w wycieczkach po regionie przez gości przybyłych do Świdnicy jak i atrakcje dla samych świdniczan. 
W ramach kongresu oprócz wydarzeń dla jego merytorycznych uczestników zaplanowane zostaną także wydarzenia dla naszych mieszkańców, dzięki którym będą mogli dowiedzieć się więcej o roli turystyki i jej znaczeniu dla całości gospodarki kraju. Udział w kongresie m.in. przedsiębiorców z branży turystycznej - przedstawicieli biur podróży, hotelarzy czy też restauratorów może przyczynić się do wzmocnienia i skuteczniejszego działania całego sektora turystycznego, również przynosząc korzyści dla naszego miasta – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Aktualny program Kongresu Turystyki Polskiej oraz miejsce, w którym będzie można dokonać zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu znajdą Państwo na stronie www.kongresturystyki.pl
do góry