Strona geoportalu - moduł turystyczny


Konferencja "Turystyka wspólna sprawa" w Trutnovie


W dniach 10-11 września w Trutnovie odbyła się konferencja w ramach transgranicznego polsko-czeskiego projektu "Turystyka wspólna sprawa" jaki wspólnie realizują samorządy Świdnicy i Trutnova. Była to pierwsza z czterech tematycznych konferencji zaplanowanych na lata 2019-2021, a jej motywem przewodnim była turystyka dla rodzin z dziećmi. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, biur podróży oraz przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem oferty turystycznej dla rodzin z dziećmi. W ramach konferencji odbyły się liczne panele dyskusyjne i warsztaty a drugiego dnia wszyscy uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, którego celem było zaprezentowanie oferty turystycznej w okolicach Trutnova dedykowanej wypoczynkowi rodzinnemu.
Celem projektu jest szeroko pojęta współpraca polsko-czeska na rzecz rozwoju turystyki, debata o turystyce, a także wzajemna promocja produktów turystycznych pogranicza. Podczas realizacji projektu mieszkańcy Świdnicy, Trutnova i innych okolicznych miejscowości będą mieli okazję poznania atrakcji i potencjału turystycznego pogranicza, a kreatorzy ruchu turystycznego, jego silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz determinant i barier we współpracy przy polsko-czeskich działaniach na rzecz turystyki. W ramach projektu zostaną wydane także publikacje w języku polskim i czeskim: ulotki, przewodniki i mapy.

Projekt "Turystyka Wspólna Sprawa" jest wspólfinansowany przze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001638.

 
do góry