...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- PRZYPOMNIENIE

aktualności gospodarcze >>

Uwzględniając komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26.04.2018 r. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego przypomina:

  • 29 grudnia 2011 r. nastąpiło przeniesienie danych  dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Świdnicy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Z dniem przeniesienia wpisów do CEIDG Prezydent Miasta Świdnicy przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, których wpis został przeniesiony.
  • Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencji gminne tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różniły się w zależności od daty dokonania wpisu oraz obowiązujących wymogów prawa.
  • Zachęcamy kolejny raz przedsiębiorców do sprawdzenia i ewentualnie zaktualizowania swoich wpisów w CEIDG, aby uzyskać stan zgodny z aktualnym prawem i rzeczywistym stanem rzeczy.
  • W szczególności zwracamy uwagę na tzw. wpisy niezweryfikowane, „stare”, w których brakuje NIP, REGON, PESEL (dana niejawna), przedmiot działania  nie jest ustalony według obowiązującej klasyfikacji PKD2007. Zgodnie z przypomnieniem Ministerstwa i zgodnie z art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.   z 18.11.2015 r. poz. 1893) w przypadku, gdy wpis nie zawiera numeru PESEL (dana niejawna), a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat  od dnia wejścia   w życie wym. ustawy tzn. do dnia 19 maja 2018 r., wpis zostanie automatycznie  wykreślony z CEIDG.
  • Mając na uwadze powyższe przypominamy o konieczności uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r. przez przedsiębiorców o statusie aktywny  i których dotyczy ten problem. Jest to niejawna część wpisu, ale jednocześnie informacja wymagana.
  • Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości, czy jego wpis zawiera wymagane informacje, lub chce go poprawić, uzupełnić, powinien udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy, zadzwonić i potwierdzić czy problem go dotyczy, lub złożyć wniosek o zmianę online, podpisując wniosek podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym.

Edytowano: 27.04.2018 o 12:11

Wstecz

do góry