...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Już dostępne! Poradniki - Jak założyć działaność gospodarczą w Polsce i Czechach!

aktualności gospodarcze >>

Przekazujemy do Państwa dwa poradniki w dwóch wersjach językowych "Jak założyć działaność gospodarczą w Polsce"Jak założyć działaność gospodarczą w Czechach". Publikacje powstały w ramach Projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.
Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z publikacjami!

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z publikacjami!

 

1. Poradnik jak założyć działaność gospodarczą w Polsce:

                                     

 

2. Poradnik jak założyć działaność gospodarczą w Czechach:

                                     

 

Edytowano: 27.09.2018 o 13:32

Wstecz

do góry