Jak zagospodarować skwer Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy? Weź udział w konsultacjach społecznych


Zapraszamy mieszkańców Świdnicy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego, znajdującego się w historycznym centrum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej. Zasięgnięcie opinii świdniczan ma na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej usytuowania w tym miejscu jednej z trzech propozycji pomników złożonych do Urzędu Miejskiego w Świdnicy przez niezależne grupy inicjatywne.

Wpłynęły następujące propozycje:

 • Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego - złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy;
 • Pomnika Księcia Bolka Świdnickiego - złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej;
 • Pomnika pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - złożona przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.

W ramach publicznych konsultacji prosimy o wskazanie, który Państwa zdaniem,
z zaproponowanych pomników powinien stanąć na skwerze u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 3 marca do 2 kwietnia br.
 
w formie zbierania uwag poprzez:

 • Wypełnienie elektronicznego formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej
  www.um.swidnica.pl.
 • Pobranie druku i wypełnienie ręczne formularza ankiety dostępnego w następujących punktach na terenie miasta:
 • Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 - Biuro Obsługi Klienta pok. 1a,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33,
 • Miejska Biblioteka Publiczna siedziba główna ul. Franciszkańska 18 oraz filie:
  nr 1-ul. Wrocławska 44, nr 2-tymczasowa siedziba przy SP nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, nr 5-ul. Kraszowicka 55,
 • Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43,
 • Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37,
 • Dzienny Dom „Senior – Wigor”, ul. Saperów 27,
 • Informacja Turystyczna, ul. Wewnętrzna 2 (Rynek).
 • Wycięcie z biuletynu informacyjnego „Moja Świdnica” formularza ankiety, wypełnienie go i złożenie w jednym z punktów wymienionych wyżej.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Świdnicy, biorący udział w konsultacjach, może wypełnić jeden formularz w najbardziej dogodnej dla siebie formie i dostarczyć go elektronicznie bądź tradycyjnymi drogami przekazu do punktów wskazanych powyżej. Do zweryfikowania mieszkańców Świdnicy, którzy wezmą udział w konsultacjach służyć będą dane podane
w formularzu. Bez nich oddany w ankiecie głos będzie nieważny.

Konsultacje poprzedzi otwarte, informacyjne spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 we wtorek, 3 marca, o godz.17.00. 


do góry