IV nabór na „Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP”

aktualności gospodarcze >>

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie informacyjne dot. IV naboru na "Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP". .

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia (czwartek)  w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, godz. 10.00, sala VIP, II piętro.

Formularze zgłoszeniowe ( pobierz) na spotkanie prosimy przesyłać do dnia 16 stycznia br. na adres: helena.kaniewska@dawg.pl

 

Projekt pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” – konkurs horyzontalny i ZIT WrOF  skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Dolnego Śląska wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS).

Celem projektu grantowego jest zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami oraz innymi jednostkami naukowymi.

Projekt zakłada dofinansowanie usług badawczo-rozwojowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii np.: opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań/analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Projekt wspiera realizację usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których wykonawcami są jednostki naukowe.

 

Warunki dofinansowania:

-  maksymalna wartość bonu na innowację - do 100.000, 00 zł;

-  maksymalny poziom  dofinansowania - do 85% wydatków kwalifikowalnych

W ramach projektu firmy mogą skorzystać również z konsultacji oraz doradztwa.

 

IV nabór trwać będzie od 14 stycznia 2019r. do 28 lutego 2019r.

Wnioski można składać w: Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. Wrocław,

Al. Kasztanowa 3a-5, parter - pokój 005 w godz. 8.00-15.00.

 

Osoba do kontaktu: Helena Kaniewska

Zastępca kierownika ds. projektów europejskich

 

Al. Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 05

tel.kom. 608 591 846

helena.kaniewska@dawg.pl

www.dawg.pl

 

Edytowano: 15.01.2019 o 12:04

Wstecz

do góry