Inteligentne miasta Świdnica i Nowa Ruda


Gmina Miasto Świdnica wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Katedrą Technologii Informacyjnych przystąpiła do projektu partnerskiego pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda” realizowanego przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy obu miast w tworzenie inteligentnych rozwiązań polegających m. in. na ograniczeniu zużycia energii i zanieczyszczeniu powietrza poprzez wspólne wypracowanie działań, które trafią do największej grupy odbiorców.

W ramach projektu zaplanowana jest edukacja oraz wspólne opracowanie i wdrożenie Systemu Inteligentnego Zbierania i przesyłania danych o jakości POWIETRZA. Zastosowanie kompleksowego systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Nowej Rudy, opartego na danych pozyskanych z czujników, wraz z ostrzeżeniami dla mieszkańców. System zintegrowanych, otwartych i cyklicznie uzupełnianych baz danych przyjaznych użytkownikowi, umożliwiających bieżące monitorowanie jakości powietrza. Ponadto, zaprojektowane zostanie energooszczędne oświetlenie miejskie, a także przeprowadzone zostaną audyty budynków użyteczności publicznej pod kątem energetycznym.

Działania mają na celu rozpowszechnienie idei inteligentnego miasta oraz korzyści płynących z wykorzystania innowacyjnych rozwiązań wśród mieszkańców Świdnicy i Nowej Rudy.

 
do góry