Informacja o zawieszonych zajęciach dydaktycznych w szkołach


W środę, 24 kwietnia br. z powodu trwającej akcji strajkowej, w niżej wymienionych świdnickich samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych będą zawieszone zajęcia dydaktyczne:

- Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30;

- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego10;

- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Galla Anonima 1 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. K. Marcinkowskiego 4-6 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodna 5-7  – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wałbrzyska 39 - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Folwarczna 2 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

- Szkoła Podstawowa nr 315, pl. Wojska Polskiego 3- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W miarę możliwości kadrowych szkoły organizują zajęcia opiekuńcze dla dzieci, w szczególności dla klas 0-3. Dyrektorzy za pośrednictwem stron internetowych oraz dzienników elektronicznych będą informować rodziców o sytuacji w placówkach oświatowych.


do góry