II tura wyborów Prezydenta Świdnicy - ważne informacje


II tura wyborów Prezydenta Świdnicy – ważne informacje

W niedzielę, 30 listopada w godz. 7.00-21.00 w 25 lokalach wyborczych na terenie Świdnicy odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Miasta Świdnicy.

Mieszkańcy dokonają wyboru pomiędzy dwoma kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu (16 listopada) uzyskali najwyższą liczbę ważnych głosów – Wojciech Murdzek, obecny prezydent Świdnicy, zgłoszony przez KWW Wojciecha Murdzka (5.939 głosów) oraz Beata Moskal-Słaniewska zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem (5.323 głosy).

Kandydat, który w ponownym głosowaniu uzyska większą liczbę głosów będzie zarządzał miastem przez kolejne 4 lata.

Poza 23 stałymi obwodami wyborczymi, utworzone zostały również dwa odrębne obwody głosowania dla wyborców przebywających w dniu głosowania w Areszcie Śledczym oraz Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy.

Każdy wyborca otrzyma w lokalu kartę do głosowania formatu A5, koloru różowego.

Aby głos był ważny, należy zagłosować tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Świdnicy w dniu 30 listopada 2014 r. została podana 20 listopada do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.um.swidnica.pl.

Pełną listę lokali wyborczych, można znaleźć w załączniku (plik pdf).

Niepełnosprawni świdniczanie, którzy nie będą mieli możliwości dojechania do swojego lokalu wyborczego, mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej.

W niedzielę wyborczą w godz. 12.00-17.00 będzie kursował samochód. Zgłoszenia będą przyjmowane 30 listopada 2014 r. od rana pod numerem telefonu 74 85 62 823.


do góry