Dziewięć par świętowało jubileusze pożycia małżeńskiego


W sobotę, 2 grudnia w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się uroczystości jubileuszowe dziewięciu par małżeńskich. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta RP zostało odznaczonych sześć par ze Świdnicy i trzy pary z Gminy Wiejskiej Świdnica i Gminy Marcinowice.

W szacownym gronie jubilatów znalazła się jedna para, która świętowała diamentowe gody – 60 rocznicę ślubu, są to: Państwo Sabina i Wiktor Dziakowiczowie. Trzy pary obchodziły szmaragdowe gody - 55 rocznicę ślubu, są to: Państwo Leokadia i Stanisław Barnakowie, Państwo Marianna i Kazimierz Chojnaccy i Państwo Maria i Eugeniusz Ussowie. Pozostałe pary obchodziły swoje złote gody - 50 lat małżeństwa, są to: Państwo Maria i Teodor Kędziorowie, Państwo Bożena i Adam Magnuszewscy, Państwo Halina i Jan Paterakowie, Państwo Teresa i Zdzisław Sługoccy oraz Państwo Władysława i Kazimierz Wolańscy.

W uroczystościach uczestniczyli: prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, zastępca wójt Gminy Świdnica, Zbigniew Kanicki oraz wójt Gminy Marcinowice, Władysław Gołębiowski.

Ceremonia ta, to niezwykły czas nie tylko dla małżonków, ale także dla całych rodzin. Wywołuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do spotkania się z dawno niewidzianymi członkami rodzin, do odświeżenia wspomnień i wzniesienia toastu za szczęśliwych małżonków.

Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni poinformować o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

Pary małżeńskie, które jubileusz złotych godów mają już za sobą, a dotąd nie otrzymały medali, mogą również otrzymać takie odznaczenia. Na uroczystościach jubileuszowych mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice. W trakcie uroczystości jubileuszowych organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego małżonkowie odnawiają przysięgę małżeńską, Prezydent Miasta Świdnicy, Wójt Gminy Świdnica i Wójt Gminy Marcinowice wręczają swoim mieszkańcom nadane im odznaczenia oraz drobne upominki.
do góry