Dyskutowali o „Strategii Rozwoju Sudety 2030” w Świdnicy


Trwają powiatowe konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju. Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku.

- Po raz kolejny na bazie konkretnych statystyk i danych możemy się przekonać, że ta strategia dla subregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego ma głęboki sens i uzasadnienie. Dane demograficzne i ekonomiczne potwierdzają celowość działań samorządowców naszego regionu - podkreśla Szymon Chojnowski, z-ca prezydent Świdnicy.
do góry