...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Dialog i synergia kluczem do sukcesu! – relacja z seminarium w Świdnicy

aktualności gospodarcze >>

Dialog i synergia kluczem do sukcesu! – relacja z seminarium w Świdnicy
Dialog , wspólne cele i kooperacja są drogą do sukcesu. Potwierdzili to uczestnicy spotkania, które odbyło się 23 stycznia w Świdnicy w ramach projektu „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu”. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządu oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu ze Świdnicy i Trutnova.
Śniadanie biznesowe połączone z panelem dyskusyjnym miało miejsce w Hotelu Red Baron. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Sudeckiej Izba Przemysłowo-Handlowej. 

Celem spotkania było zaprezentowanie swojej działalności, realizowanych projektów oraz poszukiwanie zbieżnych celów w zadaniach. Uczestnicy dyskusji przyznali, że połączenie sił i współpraca są konieczne i prowadzą do efektu synergii. Integracja wielu podmiotów może bowiem przerodzić się w sukces, znacznie większy niż w przypadku działania w pojedynkę.

Seminarium było okazją do wskazania ścieżek współpracy w polsko-czeskim przedsięwzięciu prowadzonym od marca ubiegłego roku.
- Realizujemy działania mające na celu wypracowanie narzędzi, ale również platformy komunikacji i współpracy różnych ośrodków, instytucji i przedsiębiorców. - mówiła na temat projektu „Razem dla Biznesu” Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego UM w Świdnicy.

W ramach projektu przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu mogą znaleźć płaszczyzny do efektywnej współpracy z przedsiębiorcami, a także młodzieżą szkolną. Seminaria, panele dyskusyjne, czy targi po obu stronach granicy są okazją do pozyskiwania kontaktów i wchodzenia we współprace biznesowe.

W spotkaniu udział wzięła również Beata Moskal - Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy, która podkreśliła, że współpraca z Czechami należy do wzorcowych i liczy na to, że obie strony w dalszym ciągu będą się tak samo angażować we wspólnie realizowane przedsięwzięcia i projekty.

Gośćmi seminarium byli również reprezentanci Czeskiej Izby Gospodarczej w Nachodzie. Jej dyrektor, Franciszek Molik zaprezentował działalność izby, możliwości tworzenie sieci kontaktów i nawiązywania międzynarodowej współpracy.

Informacje na temat projektu oraz kolejnych spotkań można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Świdnicy w zakładce „dla biznesu”: http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugi-inwestora-i-eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php

Projekt "Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Edytowano: 24.01.2019 o 13:57

Wstecz

do góry