Czekamy na zgłoszenia do konkursu na najlepszych wolontariuszy


Zapraszamy do udziału w konkursie dla wolontariuszy i świdnickich organizacji pozarządowych. Ma on na celu promocje idei wolontariatu oraz nagrodzenie osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w działalność non-profit na rzecz Świdnicy i jej mieszkańców.

W ramach konkursu wybrani zostaną laureaci w 3 kategoriach:

• „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019” – kategoria skierowana do szkolnych klubów wolontariusza oraz nieformalnych grup wolontariuszy – liczących co najmniej 5 osób (w tym przynajmniej dwóch osób pełnoletnich) niezrzeszonych w  klubie wolontariusza lub organizacji pozarządowej, działających bezinteresownie i bez celu osiągnięcia zysku, na rzecz społeczności lokalnej. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 2000 zł, laureaci II i III miejsca otrzymają nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł.

„Świdnicki Wolontariusz Roku 2019” -  kategoria skierowana do osób, które ukończyły 13 lat, a swoją działalność wolontariacką wykonują bezinteresownie w dowolnym obszarze życia społecznego na rzecz mieszkańców Świdnicy.

• „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 2019”  - kategoria skierowana do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Świdnicy w dowolnym obszarze życia społecznego (z wyłączeniem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej).

- Zachęcamy do aktywnego zgłaszania wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych działających w Świdnicy. W ten szczególny sposób możemy okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane – mówi Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Wypełnione zgłoszenia do konkursu „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019” i do tytułu „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019” oraz „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 2019” można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Sekretariat Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, 58 – 100 Świdnica lub elektronicznie przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: n.pradelska@um.swidnica.pl, w terminie do 7 listopada br.

W każdej z wymienionych kategorii jury wyłoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni 5 grudnia podczas uroczystej gali.

Regulamin i formularze konkursu.


do góry