Budżet obywatelski - od poniedziałku druga seria spotkań


Budżet obywatelski – od poniedziałku druga seria spotkańOstatnie w tym tygodniu spotkanie w związku z akcją „Moja Świdnica – mój budżet” zakończyło się w czwartkowy wieczór. W Szkole Podstawowej nr 1 liczna reprezentacja mieszkańców osiedla, przedstawiła ciekawe pomysły i wykazała dużo chęci do walki o inwestycje dla Zawiszowa. 

Kolejna seria spotkań rozpoczyna się w poniedziałek:
 

  • poniedziałek, 2 grudnia – Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21 (mieszkańcy Osiedla Zarzecze i tzw. Kolonii),
  • wtorek, 3 grudnia – Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kraszowicka 55 (mieszkańcy okolic ulicy Westerplatte, Kraszowic i osiedla Słowiańskiego, czyli umownie – dzielnicy południowej),
  • środa, 4 grudnia – Urząd Miejski (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Armii Krajowej 47 (mieszkańcy terenów pomiędzy ulicą Polna Droga, a ulicą Ludwika Zamenhofa, czyli umownie – dzielnicy zachodniej).

Wszystkie spotkania zaplanowano na godz. 18.00.

Przed złożeniem projektów zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z listą inwestycji, które już zostały zapisane w projekcie budżetu Świdnicy na rok 2014. Po podjęciu decyzji przez Radę Miejską te projekty zostaną zrealizowane bez konieczności zgłaszania ich w ramach budżetu obywatelskiego:

  

 

Nazwa planowanego wydatku majątkowego:

Wielkość wydatku majątkowego:

Budżet Obywatelski

Dalszy etap budowy centrum przesiadkowego przy ulicy Dworcowej i Kolejowej

5 mln zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Wałbrzyskiej – termomodernizacja, przebudowa wnętrz i wyposażenie budynku B

4,1 mln zł

Budżet Obywatelski

Budowa infrastruktury publicznej na rewitalizowanym terenie powojskowym przy ulicy Ułańskiej – budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego oraz parkingów

 

3,47 mln zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej oraz obiektów inżynierskich – mostów na potokach Witoszówka i Młynówka

1,9 mln zł

Budżet Obywatelski

Zagospodarowanie terenu nad zalewem Witoszówka – rozbudowa skateparku, budowa torów rowerowych oraz urządzeń rekreacyjnych dla dzieci

 

1,176 mln zł

Budżet Obywatelski

Kompleksowa rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza

800 tys. zł

 

Budżet Obywatelski

Modernizacja elementów instalacji wyposażenia technicznego budynków administracyjnych i oświatowych – dokumentacja i montaż (Urząd Miejski, Przedszkola nr 1 i 14, Szkoły Podstawowe nr 1 i 6 oraz Gimnazja nr 1, 2 i 3)

 

740,2 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa promenady przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

700 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa ulicy Poprzecznej w obszarze Kraszowic

528 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa budynków Przedszkoli nr 1, 15 i 16 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego

502 tys. zł

 

Budżet Obywatelski

Zakup sprzętów technicznych dla jednostek administracji, oświaty i sportu w mieście Świdnicy (Urząd Miejski, Przedszkole nr 1, 4, 6, 15 i 16, Szkoły Podstawowe nr 1, 8 i 315

 

287 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców murowanych (w zależności od ilości pochówków)

270 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zarzecze

250 tys. zł

Budżet Obywatelski

Zakup i montaż ławek, wiat przystankowych, koszy ulicznych i innych elementów małej architektury

199 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa alejek na cmentarzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego

175 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa ulicy Ceglanej – wykonanie dokumentacji dla części przebiegu ulicy i włączenia w ulicę Ludwika Zamenhofa

160 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa infrastruktury podziemnej służącej przedsiębiorcom

150 tys. zł

Budżet Obywatelski

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zakończenie inwestycji trwających od 2009 roku w 6 świdnickich budynkach i zespołach oświatowych (Przedszkole nr 16, Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazja nr 1, 2, 3 i 4)

103 tys. zł

Budżet Obywatelski

Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ulicy Słowiańskiej

100 tys. zł

Budżet Obywatelski

Modernizacja i rozbudowa OSiR – remont bieżący budynku basenu krytego

100 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa platformy cyfrowej m. in. montaż monitoringu wizyjnego

90 tys. zł

Budżet Obywatelski

Zakup i montaż modemów do parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania

80 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem Witoszówka

75 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa pętli autobusowej na ulicy Janusza Korczaka, przy Szpitalu Latawiec

75 tys. zł

Budzet Obywatelski

Modernizacja oświetlenia ulicy Jana Riedla

64 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa chodnika przy ulicy Wrocławskiej

61,4 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem, w celu poprawy efektywności energetycznej

60 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa chodnika przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego

52 tys. zł

Budżet Obywatelski

Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ulicy Waleriana Łukasińskiego – etap I

50 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa chodnika przy ulicy Mariana Langiewicza

43 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa chodnika przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego

41 tys. zł

Budżet Obywatelski

Przebudowa sieci elektrycznej oświetlenia Rynku

40 tys. zł

Budżet Obywatelski

Modernizacja oświetlenia ulicy Marii Kunic

40 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa chodnika przy ulicy Nadbrzeżnej

35,8 tys. zł

Budżet Obywatelski

Modernizacja i rozbudowa OSiR – utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną

25 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa zatoki parkingowej na ulicy Mieczysława Kozara–Słobódzkiego

22 tys. zł

Budżet Obywatelski

Budowa zatoki parkingowej na ulicy Jarosława Dąbrowskiego

21 tys. zł

Budżet Obywatelski

Rewaloryzacja parku Centralnego – dokończenie dokumentacji

20 tys. zł

Budżet Obywatelski

Wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Saperów

11 tys. zł

 

Zadania planowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, współfinansowane przez Miasto Świdnicę:

 

 

Budżet Obywatelski

Dotacja do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Jana Kochanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania do granicy administracyjnej Miasta Świdnicy

 

800 tys. zł

Budżet Obywatelski

Dotacja do przebudowy ulicy Wałbrzyskiej

175 tys. zł

Budżet Obywatelski

Dotacja do budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej

86,5 tys. zł

 

Zadania planowane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
współfinansowane przez Miasto Świdnicę:

 

Budżet Obywatelski

Dotacja do przebudowy ulicy Bystrzyckiej

1 mln zł

Budżet Obywatelski

Dotacja do dokończenia budowy drogi powiatowej od ulicy Sikorskiego do drogi krajowej nr 5 (tzw. łącznik)

487,6 tys. zł

Budżet Obywatelski

Dotacja do budowy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
w Świdnicy

300 tys. zł

 

Zadania realizowane przez inne podmioty:

 

Budżet Obywatelski

Dotacje do inwestycji proekologicznych osób fizycznych i podmiotów prywatnych

50 tys. zł

Budżet Obywatelski

Dotacje do modernizacji instalacji i wyposażenia świdnickich instytucji kulturalnych

46 tys. zł

Budżet Obywatelski

Dotacja do zakupu sprzętów i wyposażenia komendy powiatowej Policji

20 tys. zł

 

Wspomnianą listę oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.mojbudzet.swidnica.pl

 

Budżet ObywatelskiBudżet ObywatelskiBudżet ObywatelskiBudżet Obywatelski


do góry