...przejdź do "DLA BIZNESU"

  Miejski pakiet pomocowy Państwowy pakiet pomocowy

 

Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP

aktualności gospodarcze >>

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczyna III nabór wniosków do projektu pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo -rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP” –

konkurs horyzontalny i ZIT WrOF.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Dolnego Śląska wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). 

Podstawowym celem projektu grantowego jest zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami oraz innymi jednostkami naukowymi.

Projekt zakłada dofinansowanie usług badawczo-rozwojowych dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii np.: opracowanie nowej lub udoskonalenie istniejącej usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań/analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Dofinansowanie w formie bonu/grantu może zostać przeznaczone na audyt technologiczny oraz  usługę badawczo – rozwojową. 

Warunki dofinansowania:

maksymalna wartość bonu na innowację - do 100.000, 00 zł;

W ramach projektu firmy mogą skorzystać również z konsultacji oraz doradztwa.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w zakładkach NABÓR NR 3

Składanie wniosków trwać będzie od 10 września 2018r. do 10 grudnia 2018r.: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Wrocław, Al. Kasztanowa 3a-5, parter - pokój 005 w godz. 8.00-15.00

Ponadto zapraszamy na organizowane przez DAWG Sp. z o.o.  spotkanie informacyjno- warsztatowe, które odbędzie się w dniu 27 września 2018r, w godz.10.00 – 14.00  w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG,

przy al. Kasztanowej 3a – 5 we Wrocławiu, sala Wiśniowa. Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 24 września br. na adres: aneta.gazda@dawg.pl

Edytowano: 07.09.2018 o 14:22

Wstecz

do góry