Bezpłatne zajęcia dla dzieci i seniorów


Są wolne miejsca na bezpłatne zajęcie, organizowane przez Gminę Miasto Świdnica dla świdnickich seniorów (w wieku 60+) oraz dla seniorów wraz z dziećmi (7-14 lat), będącymi pod ich opieką:

 

  • nordic walking - zajęcia na powietrzu, forma rekreacji polegająca  na marszu ze specjalnymi kijami,
  • tai-chi – system ćwiczeń fizycznych, kładący nacisk na równowagę, koordynację i rozluźnienie w ruchu.

 

Zapisy prowadzi Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy (ul. Wewnętrzna 2, Rynek), w godzinach od 10.00 do 18.00.

Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, rok urodzenia, nr telefonu.

 

Zajęcia organizowane są w ramach projektu "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska

                                                                                                                        


do góry