A
A+
A-

Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów


Opaska bezpieczeństwaMiasto Świdnica realizuje program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Zakłada on pomoc osobom starszym po 65 roku życia, mieszkającym samotnie bądź z osobami, niebędącymi w stanie zapewnić seniorom wystarczającej opieki. W ramach wsparcia uczestnicy akcji otrzymują specjalne “opaski bezpieczeństwa”. Korzysta z nich już 87 świdniczan.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze.  Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do tzw. „opieki na odległość”. To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkańcy Świdnicy, wymagający tej formy wsparcia otrzymują opaskę bezpieczeństwa, która jest połączona z usługą operatora pomocy. Urządzenie to jest funkcjonalne oraz dopasowane dla osób w wieku powyżej 65 lat. Opaska jest bardzo prosta w obsłudze - posiada tylko jeden przycisk - guzik alarmowy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika zapewnia połączenie się ze stale gotowymi do interwencji: ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W zależności od sytuacji zapewnią oni wsparcie emocjonalne przez telefon lub poproszą o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwą służby ratunkowe.

Opaska bezpieczeństwa jest udostępniana nieodpłatnie. Wyposażona jest w co najmniej 3 z następujących funkcji:  przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

- 87 osób korzysta już z „opieki na odległość”. Miasto może objąć pomocą do 100 osób. Zapraszam więc seniorów w wieku 65 lat i więcej, aby zgłaszali się do programu – mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o programie oraz otrzymaniem wsparcia, prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Kaliną Pojasek tel. 74/852 13 27 (wewnętrzny 75)  lub 602 621 710.

Dzięki staraniom miasta Świdnicy działanie sfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Celowego. Jego koszt to 147 350 zł.     

  


do góry