A
A+
A-

Będą prowadzić badania nad technologiami wodorowymi w Świdnicy


Miasto Świdnica chce wziąć udział w polskim projekcie IPCEI (Important Projects of Common European Interest) skupionym wokół technologii i systemów wodorowych. List intencyjny w tej sprawie podpisali Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz Tomoho Umeda z TOMO Group SP. z o.o. Nad przebiegiem realizacji projektu czuwać będzie Instytut Chemii Przemysłowej z Warszawy.

Nabór w ramach IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania) prowadzony jest do 26 marca. Realizacja projektów będzie możliwa w oparciu o udzieloną pomoc publiczną. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeśli projekt uzyska akceptację, objęty zostanie wsparciem finansowym.

W Świdnicy prowadzone mają być badania nad rozwojem technologii odzyskiwania ciepła z ogniwa paliwowego do zastosowania w sieci ciepłowniczej a wdrożenie projektu ma obejmować budowę elektrowni wodorowej opartej o wodór wyprodukowany z wody w elektrolizerach. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana m.in. do ładowania elektrycznych autobusów a energia cieplna do zasilenia miejskiej sieci cieplnej. Ze strony miasta zaangażowany w projekt będzie m.in. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Spółka Tomo Group odpowiadać będzie za zarządzanie i koordynację zadań, Instytut Chemii Przemysłowej opracuje oraz przeprowadzi badania (B+R) i wspólnie z ILF Consulting Engineers zaprojektuje instalację i zrealizuje pilotażowe wdrożenie całego projektu w Świdnicy. Wodór może pomóc ograniczyć, a docelowo wyeliminować węgiel i paliwa kopalne z procesów przemysłowych oraz ciężkiego transportu, kolei, samochodów ciężarowych i jednostek pływających. Jednocześnie wodór jako nośnik energii daje szasnę na dynamiczne przyspieszenie rozwoju elektromobliności we wszystkich obszarach transportowych.

Według wytycznych projektu w Świdnicy w najbliższych latach może powstać nowa elektrownia/farma fotowoltaiczna, która będzie źródłem zasilania dla elektrolizera. Lokalizacja inwestycji zakłada dostęp do ujęcia, które będzie dostarczać wodę do procesu elektrolizy. Wyprodukowany w ten sposób wodór będzie paliwem dla ogniwa paliwowego SOFC (Solid Oxide Fuel Cel). Ogniwo to będzie źródłem wysokosprawnej i niskoemisyjnej kogeneracji (prąd i ciepło).

- Zdajemy sobie sprawę, że projekt jest w bardzo początkowym etapie wdrażania ale mamy nadzieje, że nasze wspólne wysiłki pomogą opracować nowe i bezpieczne rozwiązania z wykorzystaniem wodoru. To niezwykle istotne, aby w procesie odchodzenia od spalania paliw kopalnianych dla uzyskania ciepła czy energii elektrycznej poszukiwać alternatywnych źródeł, które nie są tak dużym obciążeniem dla kondycji naszego ekosystemu – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.


do góry