Aktualizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnicy”


Świdnica przystępuje do prac nad aktualizacją „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata 2015-2024” w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wprowadzenia nowych projektów mających wpływ na poprawę infrastruktury społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. Program dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/rewitalizacja.php

Propozycje projektów i przedsięwzięć prosimy zgłaszać na wzorze formularza, który jest dostępny pod linkiem:  http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120254,aktualizacja-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-miasto-swidnica-na-lata-2015-2024.html. Należy składać je w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, w pokoju 204 (II piętro) lub drogą mailową: b.starke@um.swidnica.pl. Nabór potrwa do 30 stycznia br. do godz. 15.30.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Barbara Starke, pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem b.starke@um.swidnica.pl lub telefonicznie pod nr tel. 74 8562 965 lub 74 8562 904.
do góry