Akcja zima


Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości. Nasza wrażliwość na drugiego człowieka i życzliwa postawa mogą uratować komuś życie. Przekazanie informacji pracownikom służb społecznych pozwoli na zorganizowanie pomocy, która może zapobiec tragicznym w skutkach zdarzeniom.

Informacje o osobach bezdomnych, przebywających w ogródkach działkowych, zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, mieszkańcy Świdnicy mogą przekazywać, również anonimowo, całą dobę do Straży Miejskiej pod numerem alarmowy 986Prosimy o reagowanie także wtedy, gdy osoby te są pod wpływem alkoholu.

Można kontaktować  się z Policją  za pomocą  aplikacji - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępniona jest kategoria: „Bezdomność”, która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Policjanci proszą, aby wykorzystywać możliwości jakie daje nam KMZB i dodawać opisy, bo to ułatwi szybsze dotarcie policjantów i innych służb  do osób potrzebujących.

Prosimy, by świdniczanie zwracali baczniejszą uwagę i pomagali swoim sąsiadom, jeśli mają taką możliwość. Informacje o osobach, które nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb (chodzi szczególnie o osoby starsze, samotne czy z niepełnosprawnością) proszę przekazywać w godzinach 8.00 – 15.00 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 74 640-28-88, 74 640-28-89.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przystępuje po raz kolejny do realizacji  projektu społeczno - socjalnego pn. ”Przetrwać zimę”.  Rozpoczął się on od akcji informacyjnej w formie ulotek i plakatów. Ulotki zawierają informacje o miejscach uzyskania wsparcia dla osób bezdomnych. Prowadzone są również regularne patrole miejsc niezamieszkałych (pustostanów, piwnic, działek, terenów zielonych, parków, nabrzeży rzeki) przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Straży  Miejskiej i Policji.

Działania pracowników socjalnych skoncentrowane są przede wszystkim na motywowaniu do skorzystania z placówek noclegowych, zapewnianiu gorącego posiłku i ciepłej odzieży oraz obuwia, pomoc w zapewnieniu niezbędnych leków. Zespół ds. Osób Bezdomnych przy ul. Westerplatte 47  prowadzi  punkt wydawania gorących napojów dla osób bezdomnych (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy, tj. 7.30- 15.30).   

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Świdnicy z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób wymagających wsparcia, narażonych na działania niskich temperatur.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy


do góry