Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Wiesława Radziuk - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: w.radziuk@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Marta Oszczęda - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 89 / e-mail: m.oszczeda@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Pan Stanisław Krupa - Miejski Zarząd Nieruchomości, +48 74 852-40-71, +48 74 852-08-81, 692 405 195

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf, plik doc).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

 • I przetarg ustny nieograniczony P-38/V/17 na sprzedaż:

  - wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Grodzkiej nr 16-18 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Grodzkiej nr 16-18 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Grodzkiej nr 16-18 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

  Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 15-05-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Przetarg Nr P-38/V/17 odbędzie się w dniu 19-05-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

  Czytaj więcej
 • I i II przetarg ustny nieograniczony P-37/V/17 na sprzedaż

  - wolnej niesamodzielnej części nr 1A lokalu mieszkalnego nr 1-1A przy ul. Romualda Traugutta 15 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu – I przetarg, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bolesława Chrobrego 11 w Świdnicy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu – II przetarg z obniżoną ceną wywoławczą.

  Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 10-05-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Przetarg Nr P-37/V/17 odbędzie się w dniu 16-05-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

  Czytaj więcej
 • I przetarg ustny nieograniczony P-31/IV/17 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Joachima Lelewela nr 14 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, - wolnego lokalu mieszkalnego nr 14

  Wadium w ww. wysokościach winno być wniesione do dnia 19-04-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Przetarg Nr P-31/IV/17 odbędzie się w dniu 25-04-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 od godz. 10:00.

  Czytaj więcej
 • II przetarg ustny nieograniczony P-16/IV/17 na sprzedaż działek nr 1160 i 1161 o łącznej powierzchni 0,5961 ha u zbiegu ulic Towarowej i Westerplatte w Świdnicy pod budowę stacji paliw

  Wadium w wysokości 300 000,00 zł winno być wniesione do dnia 24-04-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Przetarg Nr P-16/IV/17 odbędzie się w dniu 28-04-2017 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

  Czytaj więcej

do góry