Informacje o terminie przetargów są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl (wersja desktop)

Informacji udzielają:

Sprzedaż gruntów

Małgorzata Synowiec - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 84 / e-mail: geodezja@um.swidnica.pl

Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych i budynków
Paulina Jeżewska - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. +48 74 856 28 67 / e-mail: p.jezewska@um.swidnica.pl

Wsparcie dla Inwestora
Paula Pilarska-Skoruch - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. +48 74 856 28 60 / e-mail: p.skoruch@um.swidnica.pl

 

Przetargi i rokowania odbywają się w sali 305 – III p.
Numer konta na które należy wpłacać wadium na zakup nieruchomości:
Gmina Miasto Świdnica | Bank Pekao S. A. I O/Świdnica Rynek 30 | 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724

 

Informacje na temat procedury
Szczegółowe informacje na temat procedury do uzyskania w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 - I piętro – Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.
 
Monika Naskręt - Kozak - tel. 74 856-28-50 e-mail: mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl
Katarzyna Wrona - tel. 74 856-29-24 e-mail: mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl

 

Oglądanie mieszkań i lokali użytkowych:
Miejski Zarząd Nieruchomości - Dział Czynszowy -  tel. +48 74 852-40-71

 

Oferty najmu nieruchomości
 

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy dysponuje wykazem lokali użytkowych do najmu w drodze przetargu oraz oferty poprzetargowej. Wykaz tych lokali jest dostępny w siedzibie ww. Wydziału Urzędu Miejskiego – II piętro pokój 220. Wykaz do pobrania ( plik pdf).

 

Oferty sprzedaży nieruchomości
 

zobacz więcej na stronie www.nieruchomosci-swidnica.pl


 

Ogłoszone przetargi

 

 • I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 3/II/19 DOTYCZĄCY: „Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy”.

  Wadium na w/w przetarg należy wpłacać przed licytacją w kasie Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, a dowód wpłaty wadium okazać komisji przetargowej. Wadium najemcy zostanie wliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym licytantom zostanie zwrócone natychmiast po przetargu. Brak dowodu wpłaty wadium nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

  Przetarg nr P-3/II/19 odbędzie się dnia 19-02-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 49, sala 305, III p.

  Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

  Czytaj więcej
 • Rokowania nr P-2/III/19 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Kliczkowskiej 34 w Świdnicy wraz ze sprzedażą gruntu.

  Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w kwocie wskazanej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Bank PEKAO S.A. I/O Świdnica, Rynek 30, nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724 i złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów pok. 124 I p. do dnia 05-03-2019 r. do godziny 15:00. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

  Rokowania Nr P-2/III/19 odbędą się w dniu 11.03.2019 r. w sali nr 305
  w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

  Czytaj więcej

do góry