A
A+
A-

Strona Rady Miejskiej

Imienne wykazy głosowań radnych dostępne są pod adresem link

Świdnica w podziale na okręgi wyborcze (mapa) - kadencja 2018-2023 link


Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 16.00 do 18.00, pokój nr 107 (I piętro) oraz po uprzednim umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Joanna Gadzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Rafał Fasuga
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lech Bokszczanin
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Radni Rady Miejskiej, kadencji 2018 - 2023 (w porządku alfabetycznym)

1. Lech Bokszczanin
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Telefon: 500 241 568
Adres mailowy: elbe@elbe.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

2. Józef Cygan
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rewizyjnej
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

3. Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 16.00 do 18.00 pokój nr 107 (I piętro) oraz po uprzednim umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. 74/ 8562-832)

4. Rafał Fasuga
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: rafal.fasuga@op.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

5. Joanna Gadzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

6. Krzysztof Grudziński
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radnygrudzinski@wp.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

7. Jan Jaśkowiak
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dane kontaktowe:
Telefon:  667 721 263
Adres mailowy: jaskowiakjan7@gmail.com

8. Tomasz Kempa
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: tomasz.kempa@powiat.swidnica.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

9. Mariusz Kuc
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon: 500 352 345
Adres mailowy: kucorowie@op.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

10. Krzysztof Lewandowski
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radnylewandowski@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

11. Ryszard Makowski
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

12. Danuta Morańska
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: dmoranska@vp.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

13. Luiza Nowaczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radna.luizanowaczynska@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

14. Andrzej Ora
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: radny.andrzejora@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

15. Marcin Paluszek
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: mpaluszek@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

16. Lesław Podgórski
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon:  608 216 772
Adres mailowy: leslawpodgorski@interia.pl

17. Magdalena Rumiancew-Wróblewska
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Telefon: 508 455 002
Adres mailowy: magdalena_rw@poczta.onet.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

18. Zofia Skowrońska-Wiśniewska
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Dane kontaktowe:
Telefon: 609 254 212
Adres mailowy: zofia.wisniewska2@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

19. Aldona Struzik
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: aldona.struzik@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

20. Marcin Wach
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rewizyjnej
Dane kontaktowe:
Telefon:  739 405 781
Adres mailowy: wach.marcin81@gmail.com
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

21. Violetta Wiercińska
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Dane kontaktowe:
Adres mailowy: v.wiercinska@op.pl
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

22. Władysław Wołosz
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832

23. Wiesław Żurek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Dane kontaktowe:
Kontakt z mieszkańcami po umówieniu za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej tel. 74/ 8562-832


Komisje Rady Miejskiej – kadencja 2018-2023

Komisja Budżetu i Finansów

1.    Magdalena Rumiancew-Wróblewska - przewodnicząca
2.    Lech Bokszczanin
3.    Rafał Fasuga
4.    Krzysztof Lewandowski
5.    Marcin Paluszek
6.    Zofia Skowrońska-Wiśniewska
7.    Władysław Wołosz

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

1.    Danuta Morańska - przewodnicząca
2.    Rafał Fasuga
3.    Mariusz Kuc
4.    Krzysztof Lewandowski
5.    Ryszard Makowski
6.    Zofia Skowrońska-Wiśniewska
7.    Aldona Struzik
8.    Violetta Wiercińska

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

1.    Krzysztof Grudziński - przewodniczący
2.    Lech Bokszczanin
3.    Joanna Gadzińska
4.    Jan Jaśkowiak
5.    Tomasz Kempa
6.    Lesław Podgórski
7.    Wiesław Żurek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.    Tomasz Kempa - przewodniczący
2.    Józef Cygan
3.    Krzysztof Grudziński
4.    Jan Jaśkowiak
5.    Andrzej Ora
6.    Marcin Paluszek
7.    Marcin Wach
8.    Władysław Wołosz

Komisja Rewizyjna

1.    Wiesław Żurek - przewodniczący
2.    Józef Cygan
3.    Mariusz Kuc
4.    Danuta Morańska
5.    Luiza Nowaczyńska
6.    Lesław Podgórski
7.    Marcin Wach

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

1.    Marcin Wach - przewodniczący
2.    Joanna Gadzińska
3.    Ryszard Makowski
4.    Luiza Nowaczyńska
5.    Andrzej Ora
6.    Magdalena Rumiancew-Wróblewska
7.    Aldona Struzik
8.    Violetta Wiercińska

 


do góry