A
A+
A-
Aktualne ogłoszenia konkursów

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 rok

 • Konkurs nr K1-RS/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica w 2022 roku pod nazwą: Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy w dyscyplinach: piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet. ( link BIP)
  Opublikowane 23.02.3022 godz. 13.22
   
 • Konkurs nr K-9/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  (  plik pdf) (  plik DOC)

opublikowane 20.01.2022 godz.14.10

 • Konkurs nr K-8/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  (  plik pdf) (  plik DOC);

opublikowane 20.01.2022 godz.14.07

 • Konkurs nr K-7/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  (  plik pdf)(  plik DOC)

opublikowane 20.01.2022 godz.14.05

 • Konkurs nr K-6/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( ( plik pdf),( plik DOC)

           opublikowane 19.01.2022 godz. 12.25

 • Konkurs nr K-5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf), ( plik DOC)

          opublikowane 19.01.2022 godz. 12.20

 • Konkurs nr K-4/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  ( plik pdf)

opublikowane 10.12.2021 godz.15.15

 • Konkurs nr K-3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)

opublikowane  25.11.2021 godz. 9.40

 • Konkurs nr K-2/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf)

opublikowane 25.11.2021 godz. 9.35

 • Konkurs nr K-1/2022 na realizację zadania publicznego w latach 2022-2026 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą zadania „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”   ( plik pdf)

           opublikowane 25.11.2021 godz.9.30


Wzory nowych dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. wzór oferty ( plik DOC)
 2. wzór sprawozdania ( plik DOC)
 3. wzór umowy ( plik DOC)
Rozstrzygnięcia konkursów

 

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2022

 

Konkurs nr K-1RS/2022 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2022 roku pod nazwą:
„Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy w dyscyplinach: piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet” link

opublikowane 15.03.2022 godz. 11.58

Konkurs nr K-6/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" (  plik pdf),

 opublikowane 21.02.2022 godz. 13.45

Konkurs nr K-5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" (  plik pdf)

opublikowane 21.02.2022 godz. 13.43

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” (  plik pdf)

opublikowane 21.02.2022 r. godz. 13.40

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-8/2022 na realizację zadania publicznego w 2021 r. zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” (  plik pdf)

opublikowane 21.02.2022 r. godz. 13.39

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” (  plik pdf)

opublikowane 21.02.2022 godz. 13.37

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-4/2022 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2022 godz. 10.15

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 30.12.2021 godz. 11.10

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2022 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf)
 
opublikowane 27.12.2021 godz. 9.32
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2022 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą zadania „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”( plik pdf);
 
opublikowane 27.12.2020 godz. 9.30
Archiwum konkursów

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 rok

 • Konkurs nr K-4/2021 II edycja na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kutury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu" ( plik pdf)

           opublikowano 1.09.2021 godz. 10.32

 • Konkurs nr K-10/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( ( plik pdf),

           opublikowane 29.01.2021 godz. 11.25

 • Konkurs nr K-9/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf)

          opublikowane 29.01.2021 godz. 11.20

 • Konkurs nr K-8/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy" ( plik pdf)

           opublikowane 11.01.2021 godz.11.11

 • Konkurs nr K-7/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf)

opublikowane 11.01.2021 godz.11.10

 • Konkurs nr K-6/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf);

opublikowane 11.01.2021 godz.11.07

 • Konkurs nr K-5/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf)

opublikowane 11.01.2021 godz.11.05

 • Konkurs nr K-4/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)

opublikowane  09.12.2020 godz. 11.35

 • Konkurs nr K-3/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarzadzanie wieżą ratuszową w Świdnicy"   ( plik pdf)

           opublikowane 1.12.2020 godz.13.29

 • Konkurs nr K-2/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  ( plik pdf)

opublikowane 1.12.2020 godz.13.27

 • Konkurs nr K-1/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf)

opublikowane 1.12.2020 godz. 13.25


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 rok

 • Konkurs nr K-13/2020  na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych"( plik word)

           opublikowane 02.03.2020 godz. 13.20

zmiana terminu rozstrzygnięcia ( plik pdf)

opublikowane 22.04.2020 godz. 14.25

 • Konkurs nr K-12/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik word),

           opublikowane 16.01.2020 godz. 13.45

 • Konkurs nr K-11/2019 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" ( plik word)

           opublikowane 16.01.2020 godz. 13.46

 • Konkurs nr K-10/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik word)

          opublikowane 16.01.2020 godz. 13.43

 • Konkurs nr K-9/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf)

opublikowane 10.01.2020 godz.16.10

 • Konkurs nr K-8/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf);

opublikowane 10.01.2020 godz.16.07

 • Konkurs nr K-7/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf)

opublikowane 10.01.2020 godz.16.05

 • Konkurs nr K-6/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  ( plik pdf)

opublikowane 19.12.2019 godz. 11.05

zmiana terminu rozstrzygnięcia ( plik gif)

opublikowane 21.01.2020 godz. 14.25

 • Konkurs nr K-5/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)

opublikowane 19.12.2019 godz. 11.00

zmiana terminu rozstrzygnięcia ( plik gif)

opublikowane 21.01.2020 godz. 14.25

 • Konkurs nr K-4/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy" ( plik pdf)

opublikowane 6.12.2019 godz.10.30

 • Konkurs nr K-3/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  ( plik pdf)

opublikowane 6.12.2019 godz.10.27

 • Konkurs nr K-2/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf)

opublikowane 5.12.2019 godz. 11.32

 • Konkurs nr K-1/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  ( plik pdf)

opublikowane 5.12.2019 godz. 11.30


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 rok

 • Konkurs nr K-9/2019 II edycja  na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf)

 opublikowane 15.03.2019 godz.14.07

Wzory nowych dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. wzór oferty ( plik DOC)
 2. wzór sprawozdania ( plik DOC)
 3. wzór umowy ( plik DOC)

 


 • Konkurs nr K-5/2019 II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej  pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"  ( plik pdf);

opublikowane 27.02.2019 godz.9.45

 • Konkurs nr K-15/2019  na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych" ( plik pdf)

           opublikowane 18.01.2019 godz. 14.50

 • Konkurs nr K-14/2019 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" ( plik pdf)

            opublikowane 18.01.2019 godz. 14.45

 • Konkurs nr K-13/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" ( plik pdf)

           opublikowane 17.01.2019 godz. 12.46

 • Konkurs nr K-12/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik pdf),

           opublikowane 17.01.2019 godz. 12.45

 • Konkurs nr K-11/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf)

          opublikowane 17.01.2019 godz. 12.43

 • Konkurs nr K-1/2019  II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - pływanie"  ( plik pdf)
 • opublikowane 14.01.2019 godz. 14.40
 • Konkurs nr K-10/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf);

opublikowane 27.12.2018 godz.12.10

 • Konkurs nr K-9/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf)

opublikowane 27.12.2018 godz.12.07

 • Konkurs nr K-8/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf)

opublikowane 27.12.2018 godz.12.05

 • Konkurs nr K-7/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy" ( plik pdf)

opublikowane 10.12.2018 godz.12.30

 • Konkurs nr K-6/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  ( plik pdf)

opublikowane 6.12.2018 godz.10.27

 • Konkurs nr K-5/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej  pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"  ( plik pdf);

            opublikowane 5.12.2018 godz.11.45

 • Konkurs nr K-4/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf)

opublikowane 5.12.2018 godz. 11.32

 • Konkurs nr K-3/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  ( plik pdf)

opublikowane 5.12.2018 godz. 11.30

 • Konkurs nr K-2/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  ( plik pdf)

opublikowane 30.11.2018 godz. 14.35

 • Konkurs nr K-1/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)

opublikowane 30.11.2018 godz. 14.00

 

Wzory dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 1. wzór oferty ( plik DOC)
 2. wzór sprawozdania ( plik DOC)
 3. wzór umowy ( plik DOC)

 


Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 rok

 • Konkurs nr K-15/2018 II edycja na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

              opublikowane 29.05.2018 godz.13.00 

 • Konkurs nr K-16/2018  na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych" ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 11.05.2018 godz. 14.20

 

 • Konkurs nr K-15/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej  pod nazwą "Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

              opublikowane 13.04.2018 godz.13.30 

 • Konkurs nr K-10/2018 II edycja  na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

              opublikowane 23.03.2018 godz.13.30 

 • Konkurs nr K-14/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

 

              opublikowane 06.03.2018 godz. 14.55

 • Konkurs nr K-13/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 31.01.2018 godz. 14.16

 

 • Konkurs nr K-12/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 31.01.2018 godz. 14.15

 

 • Konkurs nr K-11/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 31.01.2018 godz. 14.13
 • Konkurs nr K-10/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

              opublikowane 21.12.2017 godz.15.30 

 • Konkurs nr K-6/20178 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  ( plik pdf); Karta imprezy sportowej - pobierz plik doc Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 27.12.2017 godz. 13.35

 

 • Konkurs nr K-5/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf); Karta sportowa klubu - pobierz  plik doc ; Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)


  opublikowane 27.12.2017 godz. 13.30
 • Konkurs nr K-8/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 10.01.2018 godz.14.35

 

 • Konkurs nr K-9/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 21.12.2017 godz.15.30

 

 • Konkurs nr K-7/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word)

  opublikowane 21.12.2017 godz.15.25

 

 • Konkurs nr K-4/2018 na realizację zadania publicznego w latach 2018-2020 z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word),

  opublikowane 5.12.2017 godz.12.27

 

 • Konkurs nr K-3/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "  ( plik pdf); Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word),

  opublikowane 30.11.2017 godz.14.27

 

 • Konkurs nr K-2/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word),

  opublikowane 29.11.2017 godz. 15.22

 

 • Konkurs nr K-1/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  ( plik pdf), Karta oceny formalnej ( plik word), Karta oceny merytorycznej ( plik word),

  opublikowane 30.11.2017 godz. 13.19

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

 • Konkurs nr K-2/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf);

  opublikowane 3.11.2017 godz. 10.22

 

 • Konkurs nr K-16/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. pod nazwą "Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków państwowych, środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegąjacych zwrotowi" ( plik pdf)

  opublikowane 22.06.2017 godz. 9.45
 • Konkurs nr K-18/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" ( plik pdf)

  opublikowane 23.03.2017 godz. 12.55
   
 • Konkurs nr K-17/2017  na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2017" ( plik pdf)

  opublikowane 22.03.2017 godz. 14.20
   
 • Konkurs nr K-16/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. pod nazwą "Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków państwowych, środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegąjacych zwrotowi" ( plik pdf)

  opublikowane 10.03.2017 godz. 13.45

  Informacja: dokonano zmiany ogłoszenia, z którego usunięto błednie wprowadzony zapis w dz. VII ust.2 pkt 2 lit i). 

  opublikowano: 14.03.2017 godz. 14.45
   
 • Konkurs nr K-4/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  ( plik pdf);

  opublikowane 9.02.2017 godz.15.25 
   
 • Konkurs nr K-15/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej" ( plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.18
   
 • Konkurs nr K-14/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" ( plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.16
   
 • Konkurs nr K-13/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.15
   
 • Konkurs nr K-12/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf)

  opublikowane 25.01.2017 godz. 11.13
   
 • Konkurs nr K-9/2017 II edycja na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  ( plik pdf);

  opublikowane 25.01.2017 godz.11.10
   
 • Konkurs nr K-11/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  ( plik pdf);

  Karta imprezy sportowej - pobierz plik doc, plik pdf

  opublikowane 15.12.2016 godz. 16.35
   
 • Konkurs nr K-10/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf);

  Karta sportowa klubu - pobierz  plik doc, plik pdf

  opublikowane 15.12.2016 godz. 16.30
   
 • Konkurs nr K-9/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  ( plik pdf);

  opublikowane 13.12.2016 godz.15.40
   
 • Konkurs nr K-8/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf);

  opublikowane 13.12.2016 godz.15.35
   
 • Konkurs nr K-7/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia"  ( plik pdf);

  opublikowane 13.12.2016 godz.15.30
   
 • Konkurs nr K-6/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf);

  opublikowane 13.12.2016 godz.15.25
   
 • Konkurs nr K-5/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "   ( plik pdf); dodatkowy komunikat - pobierz plik pdf

  opublikowane 5.12.2016 godz.15.27
   
 • Konkurs nr K-4/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  ( plik pdf);

  opublikowane 5.12.2016 godz.15.25
   
 • Konkurs K-3/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie"  ( plik pdf);

  opublikowane 5.12.2016 godz. 15.23
   
 • Konkurs nr K-2/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności"  ( plik pdf);

  opublikowane 5.12.2016 godz. 15.22
   
 • Konkurs nr K-1/2017 na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni"  ( plik pdf)

  opublikowane 5.12.2016 godz. 15.19
 • Wzory dokumentów do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:

 • wzór oferty ( plik DOC)
 • wzór sprawozdania ( plik DOC)
 • wzór umowy ( plik DOC)

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

Konkurs nr K-20/2016  na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą " Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt." ( plik pdf)

Załączniki:  nr 1 ( plik pdf),  nr 2 ( plik DOC),  nr 3 ( plik DOC),  nr 4 ( plik DOC),  nr 5 ( plik DOC),  wzór oferty ( plik DOC)

opublikowane 18.10.2016 godz. 14.29

Konkurs nr K-19/2016  na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą "Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów świdnickich szkół podstawowych i gimnazjów 2016" ( plik pdf)

opublikowane 7.04.2016 godz. 11.06

Konkurs nr K-18/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. pod nazwą "Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków państwowych, środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegąjacych zwrotowi" ( plik pdf)

opublikowane 3.03.2016 godz. 11.15

Konkurs nr K-17/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu krajoznawstwa i turystyki pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" ( plik pdf)

opublikowane 22.02.2016 godz. 11.15

Konkurs nr K-16/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Realizacja wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej" ( plik pdf)

opublikowane 18.01.2016 godz. 15.45

Zapytanie organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf, odpowiedź na zapytanie organizacji - pobierz plik pdf

opublikowane 05.02.2016 godz. 15.46

Konkurs nr K-15/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej" ( plik pdf)

opublikowane 18.01.2016 godz. 15.40

Konkurs nr K-14/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik pdf)

opublikowane 18.01.2016 godz. 15.35

Konkurs nr K-13/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf)

opublikowane 18.01.2016 godz. 15.30

Konkurs nr K-12/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzaleznionych od alkoholu ich rodzin"  ( plik pdf);

opublikowane 7.01.2016 godz.15.34

Konkurs nr K-11/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"  ( plik pdf);
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 2 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 3 do ogłoszenia - pobierz plik doc, Załącznik nr 4 do ogłoszenia - pobierz plik doc

opublikowane 31.12.2015 godz. 12.30

Zapytanie organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf, plik jpg odpowiedź na zapytanie organizacji - pobierz plik pdf, plik jpg

opublikowane 15.01.2016 godz. 13.30

Zapytanie nr 2 organizacji do ogloszenia konkursowego - pobierz plik pdf,  odpowiedź na zapytanie nr 2 organizacji - pobierz plik pdf,

opublikowane 20.01.2016 godz. 11.50

Konkurs nr K-4/2016 II edycja na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania"  ( plik pdf);

opublikowane 31.12.2015 godz.12.25

Konkurs nr K-10/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych"  ( plik pdf);
Karta imprezy sportowej - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 10.12.2016 godz. 16.35

Konkurs nr K-9/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf);
Karta sportowa klubu - pobierz plik doc, plik pdf

opublikowane 10.12.2015 godz. 16.30

Konkurs nr K-8/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą "Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny"  ( plik pdf);

opublikowane 10.12.2015 godz.16.25

Konkurs nr K-6/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Edukacja w zakresie pierszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej"  ( plik pdf);

opublikowane 8.12.2015 godz.16.25

Konkurs nr K-5/2016 na realizację zadania publicznego w 2016 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Działani

Archiwum rozstrzygnięć

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2021

Konkursu nr K-4/2021 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 30.09.2021 godz. 9.15

Konkurs nr K-10/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja przedsiewzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy" ( plik pdf),

 opublikowane 2.03.2021 godz. 13.45

Konkurs nr K-9/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Działania wydawnicze" ( plik pdf)

opublikowane 2.03.2021 godz. 13.43

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2021 na realizację zadania publicznego  zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubu seniora w Świdnicy” ( plik word)
opublikowane 15.02.2021 godz. 10.07

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)

opublikowane 15.02.2021 r. godz. 10.05

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-6/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)

opublikowane 12.02.2021 godz. 12.01

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2021 na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)

opublikowane 12.02.2021 godz. 12.00

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-4/2021 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2021 godz. 10.10

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2021 na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 z zakresu turystyki i krajoznawstwa  pod nazwą  „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 30.12.2020 godz. 11.56

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2021 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 30.12.2020 godz. 11.55

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2021 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 30.12.2020 godz. 11.53
 

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2020

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-13/2020 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych” ( plik pdf)
opublikowane 15.06.2020 godz. 13.30

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
opublikowane 18.02.2020 godz. 13.10

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” (plik pdf)

opublikowane 18.02.2020 godz. 13.11

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 18.02.2020 godz. 13.12

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)

opublikowane 10.02.2020 r. godz. 14.32

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-8/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)

opublikowane 10.02.2020 godz. 14.31

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2020 na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)

opublikowane 10.02.2020 godz. 14.30

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
opublikowane 24.01.2020 godz. 15.11

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2020 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 24.01.2020 godz. 15.10

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-4/2020 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubu seniora w Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 31.12.2019 godz. 10.57

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2020 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 31.12.2019 godz. 10.55

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 31.12.2019 godz. 10.53
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);

opublikowane 31.12.2019  godz. 10.50


Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2019

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2019 II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)

opublikowane 11.04.2019r. godz. 10.56

Unieważnienie Konkursu nr K-5/2019 II edycja z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”  ( plik pdf)

opublikowane 25.03.2019 godz. 13.00

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-15/2019 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych” ( plik pdf)
opublikowane 20.03.2019 godz. 11.30

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2019 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” ( plik pdf)
opublikowane 08.03.2019 godz. 13.05

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” ( plik pdf)
opublikowane 21.02.2019 godz. 12.51

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 21.02.2019 godz. 12.41

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
opublikowane 21.02.2019 godz. 12.40

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2019 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu - pływanie"  ( plik pdf)
opublikowane 14.02.2019 godz. 11.45

Unieważnienie Konkursu nr K-10/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)
opublikowane 29.01.2019 godz. 12.04

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)
opublikowane 29.01.2019 godz. 12.00

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2019 na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)

opublikowane 29.01.2019r. godz. 11.56

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2019 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubu seniora w Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 9.01.2019 godz. 11.57

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2019 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 9.01.2019 godz. 11.55

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
opublikowane 9.01.2019 godz. 11.50

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 9.01.2019 godz. 11.45

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-4/2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 7.01.2019 godz. 12.23
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);
opublikowane 7.01.2019  godz. 12.20

Unieważnienie Konkursu nr K-5/2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”  ( plik pdf)

opublikowane 28.12.2018 godz. 15.25

 

 

 

 

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2018

Unieważnienie Konkursu nr K-15/2018 II edycja z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych ” ( plik pdf)
opublikowane 28.06.2018 godz. 15.25

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-16/2018 z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych” ( plik pdf)
opublikowane 08.06.2018 godz. 10.30

Unieważnienie Konkursu nr K-15/2018 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych ” ( plik pdf)
opublikowane 11.05.2018 godz. 14.25

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2018 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubu seniora w Świdnicy ” ( plik pdf)
opublikowane 25.04.2018 godz. 13.25

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” ( plik pdf)
opublikowane 13.04.2018 godz. 13.05

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” ( plik pdf)
opublikowane 28.02.2018 godz. 13.51

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 28.02.2018 godz. 13.41

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
opublikowane 28.02.2018 godz. 13.40

Unieważnienie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Prowadzenie klubu seniora w Świdnicy ” Konkurs nr K-10/2018,ponieważ żadna ze złożonych ofert (tj. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Licznikowiec – 2009” i Kraszowickiego Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich)  nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. (pobierz plik)

opublikowane 15.02.2018r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
opublikowane 29.01.2018 godz. 14.50

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 29.01.2018 godz. 14.45

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2018 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)
opublikowane 23.01.2018 godz. 12.04

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)
opublikowane 23.01.2018 godz. 12.00

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2018 na realizację zadania publicznego w 2018 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)

opublikowane 19.01.2018r. godz. 13.00

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-4/2018 na realizację zadań publicznych w latach 2018-2020 z zakresu turystyki i krajoznawstwa  pod nazwą  „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 28.12.2017 godz. 14.25

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 28.12.2017 godz. 10.25

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2018 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 28.12.2017 godz. 10.23
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2018 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);
opublikowane 28.12.2017  godz. 10.20
 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2017

 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2017 II edycja z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 30.11.2017 godz. 13.05

Rozstrzygnięcie Konkurs K-16/2017 II edycja pod nazwą „Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków Państwowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”. ( plik pdf)

opublikowane 21.07.2017 godz. 13.05

Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-17/2017 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2017” ( plik pdf)
opublikowane 08.05.2017 godz. 12.30

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-18/2017 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” ( plik pdf)
opublikowane 26.04.2017 godz. 14.05

Rozstrzygnięcie Konkurs K-16/2017 pod nazwą „Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków Państwowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”. ( plik pdf)

opublikowane 11.04.2017 godz. 13.35

Rozstrzygnięcie Konkursu K-4/2017 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" ( plik pdf)

opublikowane 13.03.2017 godz. 10.02
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2016 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" ( plik pdf)
opublikowane 3.03.2017 godz. 13.33

Unieważnienie Konkursu nr K-15/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Realizacja wydarzeń i projektów w przestrzeni publicznej ” ( plik pdf)
opublikowane 24.02.2017 godz. 13.55

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” ( plik pdf)
opublikowane 24.02.2017 godz. 13.51

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” ( plik pdf)
opublikowane 24.02.2017 godz. 13.50

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
opublikowane 24.02.2017 godz. 13.40

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
opublikowane 25.01.2017 godz. 15.50

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
opublikowane 19.01.2017 godz. 8.20

Unieważnienie Konkursu nr K-9/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2017 godz. 13.50

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2017 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2017 godz. 13.43

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2017 godz. 13.36

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)
opublikowane 12.01.2017 godz. 13.33

Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
opublikowane 31.12.2016 godz. 10.10

Unieważnienie Konkursu K-4/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" ( plik pdf)
opublikowane 30.12.2016 godz. 10.07
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” ( plik pdf)
opublikowane 30.12.2016 godz. 10.06
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
opublikowane 30.12.2016 godz. 10.05
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);
opublikowane 30.12.2016 godz. 10.00
 

 

Rozstrzygnięcie konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2016

 

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-20/2016 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy” ( plik pdf)
  opublikowane 18.11.2016 godz. 13.38
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-19/2016 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2016” ( plik pdf)
  opublikowane 10.05.2016 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkurs K-18/2016 pod nazwą „Realizacja innych innowacyjnych programów i projektów wspierających i aktywizujących mieszkańców Miasta z udziałem środków własnych, środków Państwowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”.
  ( plik pdf)
  opublikowane 4.04.2016 godz. 16.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-17/2016 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą  „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych  ” ( plik pdf)
  opublikowane 30.03.2016 godz. 9.35
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-16/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Realizacja wydarzeń i projektów w przestrzeni publicznej ” ( plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy” ( plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 14.50
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej ” ( plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
  opublikowane 19.02.2016 godz. 9.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" ( plik pdf)

opublikowane 11.02.2016 godz. 14.33

 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-4/2016 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" ( plik pdf) opublikowane 29.01.2016 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2016  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania"
   ( plik pdf)
  opublikowane 29.01.2016 godz. 10.00
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu"  ( plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.20
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 15.15
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.54
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2016 z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzystwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny” ( plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.53
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)
  opublikowane 14.01.2016 godz. 14.45
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-7/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” ( plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Unieważnienie Konkursu K-4/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" ( plik pdf) opublikowane 31.12.2015 godz. 12.33
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2016 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” ( plik pdf)
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.31
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Pozyskiwanie i dystrubucja żywności” ( plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-1/2016 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej systuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);
  opublikowane 31.12.2015 godz. 12.29

 

Rozstrzygnięcie konkursów w 2015 roku na realizację zadań publicznych

 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-16/2015 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2015” ( plik pdf)
  opublikowane 8.06.2015 godz. 9.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-17/2015 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf )
  opublikowane 21.05.2015 godz. 8.14 
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2015. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – szkolenie w piłce nożnej"  ( plik pdf)
  opublikowane 05.05.2015 godz. 14.33
   
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2015 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych, w tym prowadzenie orkiestry dętej ” ( plik pdf)
  opublikowane 08.04.2015 godz. 13.58
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2015 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
  opublikowane 08.04.2015 godz. 13.55
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-2/2015 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
  opublikowane 26.02.2015 godz. 14.15
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-1/2015 II edycja z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu ” ( plik pdf)
  opublikowane 26.02.2015 godz. 14.13
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-12/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.54
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” ( plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.43
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej” ( plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.42
 • Rozstrzygnięcie Konkursu  nr K-9/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” ( plik pdf);
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.41
 • Unieważnienie Konkursu nr K-2/2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych” ( plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.40
 • Unieważnienie Konkursu nr K-1/2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą  „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu ” ( plik pdf)
  opublikowane 15.01.2015 godz. 15.39
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-8/2015 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy ” ( plik pdf);
  opublikowane 31.12.2014 godz. 12.08
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-3/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie jadłodajni” ( plik pdf);
  opublikowane 30.12.2014 godz. 13.29
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-5/2015 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pod nazwą "Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą” ( plik pdf);
  opublikowane 30.12.2014 godz. 13.28 
 • Rozstrzygnięcie Konkursu K-7/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania" ( plik pdf) opublikowane 30.12.2014 godz. 11.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-6/2015 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” ( plik pdf)
  opublikowane 30.12.2014 godz. 11.20
 • Unieważnienie Konkursu nr K-4/2015 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Udzielenie schronienia"  ( plik pdf)
  opublikowane 30.12.2014 godz. 11.15

Rozstrzygnięcie konkursów w 2014 roku na realizację zadań publicznych

 • Rozstrzygnięcie   Konkursu nr K-23/2014 II edycja z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy pod tytułem „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" ( plik pdf)
  opublikowane 30.09.2014 godz. 14.30
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-9/2014 II edycja z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą  „Utrzymanie porządku, czystości i bezpieczeństwa Centrum Przesiadkowego w Świdnicy” ( plik pdf)
  opublikowane 2.09.2014 godz. 9.36
 • Unieważnienie  Konkursu nr K-23/2014 z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy pod tytułem „Program pod nazwą Debiut Gospodarczy" ( plik pdf)
  opublikowane 21.08.2014 godz. 15.18
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-22/2014 z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą "Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych" (plik pdf )
  opublikowane 21.08.2014 godz. 15.14
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-21/2014 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pod nazwą "Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" ( plik pdf)
  opublikowane 26.07.2014 godz. 10.54
   
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-18/2014 II edycja z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego ( plik pdf)
  opublikowane 25.06.2014 godz. 12.01
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-20/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - wakacyjne działania artystyczne ( plik pdf)
  opublikowane 29.05.2014 godz. 9.05
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-18/2014 z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą Wyjazdowa, dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2014” ( plik pdf)
  opublikowane 28.05.2014 godz. 12.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-17/2014 II edycja z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich ( plik pdf)
  opublikowane 27.05.2014 godz. 11.30
 • Rozstrzygnięcie  Konkursu nr K-19/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą ( plik pdf)
  opublikowane 14.05.2014 godz. 14.01
 • Unieważnienie  Konkursu nr K-18/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego ( plik pdf)
  opublikowane 09.05.2014 godz. 12.01
   
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-13/2014 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięć kulturalnych” ( plik pdf)
  opublikowane 15.04.2014 godz. 14.58
   
 • Unieważnienie  Konkursu nr K-17/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - utworzenie orkiestry dętej w Świdnicy i uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich ( plik pdf)
  opublikowane 09.04.2014 godz. 12.44
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-14/2014 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Działania wydawnicze” ( plik pdf)
  opublikowane 04.04.2014 godz. 8.44
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-16/2014 z zakresu edukcji i wychowania pod nazwą  „Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnej o tematyce regionalnej dla uczniów i nauczycieli świdnickich szkół podstawowych i gimanzjalnych” ( plik pdf)
  opublikowane 05.03.2014 godz. 10.22
   
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-15/2014 z zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą  „Organizacja przedsiewzięcia kulturalnego - VII Festiwal Reżyserii Filmowej” ( plik pdf)
  opublikowane 17.02.2014 godz. 12.50
   
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-10/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” ( plik pdf)
  opublikowane 30.01.2014 godz. 13.24
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nr K-11/2014 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą  „Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie” ( pl

do góry