2020 rok

Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej otrzymał wniosek

pn. „Turniej o puchar Prezydenta Świdnicy w piłce nożnej plażowej” złożony przez Grupę Inicjatywną z siedzibą w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35

Koszt całkowity zadania wynosi 20.000 zł z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowi 13.000 zł.


Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej otrzymał wniosek

pn. „Organizacja otwartych zawodów z biegów na orientację dla mieszkańców Świdnicy, przygotowanie map, tras i przeprowadzenie zawodów w Parku Centralnym”

złożony przez Stowarzyszenie – Świdnica Grupa Biegowa.

Koszt całkowity zadania wynosi 8.300 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowi 5.000 zł.


Prezydent Miasta informuje, że dofinansowaniena realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej otrzymał wniosek

pn. „Archiwum Hufca ZHP Świdnica – Ocalić od zapomnienia” złożony przez Chorągiew Dolnośląska ZHP Komenda Hufca Świdnica im. Szarych Szeregów.

Koszt całkowity zadania wynosi 23.680,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Świdnica stanowi 12.000 zł.


do góry