2020 rok

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
informuje, że został rozpatrzone wnioski o udzielnie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Gminy Miasto Świdnica

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania – 30.000 zł.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania – 30.000 zł.

Na realizację zadania wnioski złożyły następujące organizacje, którym przyznano dotację w wysokości:

  1. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego “ Pod Grzybem” – 7.500 zł,
  2. Rodzinny Ogród Działkowy “ Irys” – 4.000 zł,                                     
  3. Rodzinny Ogród Działkowy “ Tulipan” – 3.500 zł,                                 
  4. Rodzinny Ogród Działkowy “Aster” – 6.000 zł,
  5. Rodzinny Ogród Działkowy “Księcia Bolka” – 9.000 zł.

 


do góry