A
A+
A-

 2022 rok 

PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji powołanej  do opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej  dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Gminy Miasto Świdnica ( pobierz plik)

Protokół wersja doc. - pobierz 

Opublikowano: 25.04.2022r.

PREZYDENT MIASTA ŚWiDNICY INFORMUJE, IŻ ZOSTAŁ OGŁOSZONY NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH GMINY MIASTO ŚWIDNICA NA ROK 2022

Załączniki:

ogłoszenie o naborze (  pobierz plik)

Wzór wniosku (  pobierz plik)

Wzór sprawozdania (  pobierz plik)

 

Opublikowano: 03.03.2022 r.


2021 rok

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY informuje, że został rozpatrzone wnioski o udzielnie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Gminy Miasto Świdnica

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania – 20.000 zł.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania – 20.000zł.

Na realizację zadania wnioski złożyły następujące organizacje, którym przyznano dotację

w wysokości:

  1. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego “ Pod Grzybem” – 5.000 zł,
  2. Rodzinny Ogród Działkowy “ Irys” – 6.000 zł,
  3. Rodzinny Ogród Działkowy “Księcia Bolka” – 9.000 zł.

Opublikowano: 14.06.2021 r


PREZYDENT MIASTA ŚWiDNICY INFORMUJE, IŻ ZOSTAŁ OGŁOSZONY NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH GMINY MIASTO ŚWIDNICA NA ROK 2021

Załączniki:

ogłoszenie o naborze ( pobierz plik)

Wzór wniosku ( pobierz plik)

Wzór sprawozdania ( pobierz plik)

 

Opublikowano: 25.03.2021 r.

 

 


2020 rok

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
informuje, że został rozpatrzone wnioski o udzielnie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Gminy Miasto Świdnica w 2020 roku

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania – 30.000 zł.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania – 30.000 zł.

Na realizację zadania wnioski złożyły następujące organizacje, którym przyznano dotację w wysokości:

  1. Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego “ Pod Grzybem” – 7.500 zł,
  2. Rodzinny Ogród Działkowy “ Irys” – 4.000 zł,                                     
  3. Rodzinny Ogród Działkowy “ Tulipan” – 3.500 zł,                                 
  4. Rodzinny Ogród Działkowy “Aster” – 6.000 zł,
  5. Rodzinny Ogród Działkowy “Księcia Bolka” – 9.000 zł.

Opublikowano: 28.09.2020 r.


do góry