A
A+
A-

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Świdnicy? Jakie dokumenty załączyć do wniosku? Gdzie złożyć wniosek? Jak i do kogo odwołać się od niekorzystnej decyzji? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w umieszczonych poniżej zakładkach tematycznych. Aby przeczytać lub pobrać daną informację, należy kliknąć na zakładkę tematyczną a następnie wybrać procedurę administracyjną. Wszelkie uwagi dotyczące procedur zamieszczonych w zakładkach tematycznych prosimy przesyłać na adres e-mail: bip@um.swidnica.pl

 

Archiwum Zakładowe

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Architektura i urbanistyka

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Działalność gospodarcza

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Edukacja

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Mieszkalnictwo i budownictwo

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Nieruchomości i grunty

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Ochrona zabytków

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Podatki i opłaty

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Sprawy obywatelskie

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Transport i komunikacja

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link

Zwierzęta domowe

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnicy link


do góry