A
A+
A-

Centrala: +48 74 856 28 00,  Fax: +48 74 856 87 21, um@um.swidnica.pl

Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Ewelina Tynda - Kierownik: pok. 1a, +48 74 851 81 71
Adrianna Nieradka: pok. 1a, +48 74 856 28 41
Ewa Karkoszka: pok. 1a, +48 74 856 28 00

Anita Mus: pok. 1a, +48 74 856 29 43
Emilia Dadas:  pok. 1a, +48 74 856 29 41


Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Krystiana Wereckiego
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Rzecznik Prasowy
Biuro Prezydenta
Audytor Wewnętrzny
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Obsługa Prawna
Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu
Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Wydział Gospodarki Odpadami
Wydział Transportu
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Ochrony Środowiska
Wydział Edukacji
Wydział Promocji
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych
Referat Kultury
Referat Organizacji Pozarządowych
Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Archiwum Zakładowe
Biuro Obsługi Kancelaryjnej
Wydział Organizacji i Kadr
Referat Organizacyjny
Referat Obsługi Informatycznej
Wydział Finansowy
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat Księgowości Jednostek Oświatowych
Wydział Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat
Wydział Wymiaru Podatków
Jednostki miejskie
Jednostki miejskie:
Spółki z udziałem miasta:

^ początek strony


Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej

Paulina Wazner: sekretariat@um.swidnica.pl, pok. 101,  +48 74 856 28 27


Sekretariat Zastępcy Prezydenta Krystiana Wereckiego

Aleksandra Jarosz sekretariat.zp1@um.swidnica.pl, pok. 207,  +48 74 856 28 62


Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego

Aleksandra Bajor  sekretariat.zp2@um.swidnica.pl, pok. 112,  +48 74 856 28 39


Sekretarz Miasta

Maciej Rataj: sekretarz@um.swidnica.pl, pok. 118, +48 74 856 28 71


Skarbnik Miasta

Kacper Siwek: skarbnik@um.swidnica.pl, pok. 127, +48 74 856 28 14


Rzecznik Prasowy

Magdalena Dzwonkowska: rzecznik@um.swidnica.pl, pok. 130, +48 74 856 28 30. Realizacja polityki informacyjnej,  komunikacja społeczna, współpraca z mediami.


Biuro Prezydenta

Mateusz Jadach: m.jadach@um.swidnica.pl, pok. 130, +48 74 856 28 30. Obsługa organizacyjna i asystentura Prezydent, prowadzenie serwisu internetowego Prezydent i urzędu miasta, organizacja delegacji w tym delegacji zagranicznych Prezydent, opracowywanie okresowych raportów z działalności Prezydent.

Wiktor Bąkiewicz: w.bakiewicz@um.swidnica.pl, pok. 101, +48 74 856 28 81. Komunikacja Social Media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Monitorowanie oraz analiza wyników zamieszczanych treści. Obsługa fotograficzna Urzędu Miasta.


Inspektor Ochrony Danych

Mateusz Szenbek - Inspektor Ochrony Danych: (przyjmuje: poniedziałek, wtorek, środa),  iod@um.swidnica.pl pok. 25, +48 74 856 28 23


Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Jacek Budziszewski - Dyrektor: kryzys@um.swidnica.pl, pok. 319, +48 74 856 29 09

Piotr Walczak: p.walczak@um.swidnica.pl, pok. 319, +48 74 856 29 09. System monitoringu wizyjnego miasta, zarządzanie kryzysowe.

Katarzyna Wełyczko-Rój: pok. 319, +48 74 856 29 09


Obsługa Prawna

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 7:30 do 11:30

środa: od 7:30 do 12:00


Pełnomocnik Prezydenta ds. Informatyzacji Urzędu

Magda Pietrzyk: m.pietrzyk@um.swidnica.pl, pok. 114 tel. 856 28 92


Pełnomocnik Prezydenta ds Nadzoru Właścicielskiego

Ewa Suchowińska: e.suchowinska@um.swidnica.pl, pok. 115, +48 74 856 28 31. Gromadzenie informacji o spółkach, w których Miasto posiada udziały lub akcje, sprawowanie nadzoru nad przekształceniami i restrukturyzacją spółek z udziałem Miasta.


Pełnomocnik Prezydenta ds Ochrony i Konserwacji Zabytków

Barbara Sawicka: zabytki@um.swidnica.pl, pok. 321, +48 74 856 28 85


Audytor Wewnętrzny

Kazimierz Chajduga: k.chajduga@um.swidnica.pl, pok. 117a, + 48 74 856 28 87. Kontrola wewnętrzna.


Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47

Dorota Kruźlak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: usc@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 15

Joanna Osiak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: j.osiak@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 62

Elżbieta Gwizdak - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy: e.gwizdak@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 13

Aldona Gugała: a.gugala@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 64

Dorota Kudzia-Moskal: d.kudzia@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 12

Grażyna Ostaszewska: g.ostaszewska@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 16

Dorota Mielnik: d.mielnik@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 16

Małgorzata Jachimowicz: m.jachimowicz@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 11

Klaudia Śliwa


Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

Joanna Salus-Komorowska - Dyrektor Wydziału:  j.salus@um.swidnica.pl, pok. 123, +48 74 856 28 49

Dagny Biowska - Zastępca Dyrektora Wydziału:  d.biowska@um.swidnica.pl, pok.216, + 48 74 856 28 69. Przygotowanie i realizacja inwestycji.

Monika Naskręt-Kozak:  mbp@um.swidnica.pl m.naskret-kozak@um.swidnica.pl, pok.125, +48 74 856 29 23. W szczególności odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem lokali komunalnych i dzierżawę nieruchomości.

Katarzyna Wrona:  mbp@um.swidnica.pl k.wrona@um.swidnica.pl, pok. 124, +48 74 856 28 50. W szczególności odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem lokali komunalnych i dzierżawę nieruchomości.

Małgorzata Prorok-Jurek:  mbp@um.swidnica.pl m.prorok@um.swidnica.pl, pok. 125, +48 74 856 29 24. W szczególności odpowiedzialna za ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem lokali komunalnych i dzierżawę nieruchomości.

Izabela Fecko:  mbp@um.swidnica.pl,  i.fecko@um.swidnica.pl, pok. 124, +48 74 856 28 50. W szczególności odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Małgorzata Suchowińska:  m.suchowinska@um.swidnica.pl, pok. 217, + 48 74 856 29 71. Przygotowanie i realizacja inwestycji.

Adrianna Wikieł:  a.wikiel@um.swidnica.pl, pok. 218, +48 74 856 28 70. Przygotowanie i realizacja inwestycji.

Sławomir Bielski:  s.bielski@um.swidnica.pl, pok.218, + 48 74 856 28 66. Przygotowanie i realizacja inwestycji.

Katarzyna Sroka:  k.sroka@um.swidnica.pl, pok. 218, + 48 74 856 28 74

Piotr Siry:  p.siry@um.swidnica.pl, pok. 215, + 48 74 856 29 47. Przygotowanie i realizacja inwestycji.


Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Małgorzata Osiecka - Dyrektor Wydziału: m.osiecka@um.swidnica.pl, pok. 210, +48 74 856 28 65

Joanna Duśko:  j.dusko@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 29 44. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzania opinii urbanistycznych dot. przeznaczenia terenu, możliwości dzierżawy, możliwości wydzieleń geodezyjnych; sprawy reklam.

Teresa Sisko: t.sisko@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 29 84. Wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, wydawanie zaświadczeń na żądanie stron, zgodnie z przepisami KPA i odrębnymi, w tym o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami mpzp; sprawy administracyjno-budżetowe wydziału.

Agnieszka Bieżyńska: a.biezynska@um.swidnica.pl, pok. 209, +48 74 856 28 64. Sporządzanie i wydawanie opinii  w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przepisami szczególnymi,  wyrysy i wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Marzena Wołosz-Piskała: m.wolosz@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 29 39. Prowadzi postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: decyzje.

Małgorzata Rudownik: m.rudownik@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 28 63. Postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  (CP), decyzje o warunkach zabudowy (WZ).

Monika Witkowska-Skrent: m.witkowska@um.swidnica.pl, pok. 208, +48 74 856 28 63. Sprawy reklam; sprawy związane z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; sporządzanie opinii urbanistycznych dot. przeznaczenia terenu, możliwości dzierżawy, możliwości wydzieleń geodezyjnych.


Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

Maciej Gleba - Dyrektor Wydziału: m.gleba@um.swidnica.pl, komunikacja@um.swidnica.pl pok. 308, +48 74 856 28 95

Jarosław Markowski - Zastępca Dyrektora Wydziału: j.markowski@um.swidnica.pl, pok. 313, +48 74 856 28 93

Renata Kogut - Zastępca Dyrektora Wydziału: r.kogut@um.swidnica.pl, pok. 314, +48 74 856 28 57

Wiesława Tetkowska: w.tetkowska@um.swidnica.pl, pok.307, +48 74 856 29 46. Utrzymanie nawierzchni dróg, remonty cząstkowe dróg.

Michał Mączyński: m.maczynski@um.swidnica.pl

Waldemar Wall: w.wall@um.swidnica.pl, pok.311, +48 74 856 28 94. Inżynieria ruchu.

Natalia Wicińska: pok. 312

Urszula Urbaniak: u.urbaniak@um.swidnica.pl, pok.318, +48 74 856 29 90. Zaopatrzenie w ciepło, gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna obiektów i budynków.

Daniela Dębek: d.debek@um.swidnica.pl, pok. 318, +48 74 856 29 90

Emilia Ślązak: e.slazak@um.swidnica.pl, pok. 318, +48 74 856 29 91. Zaopatrzenie w ciepło, gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna obiektów i budynków.

Ewa Bugaj: e.bugaj@um.swidnica.pl, pok. 318, tel. +48 74 856 28 80

Paula Matera: p.matera@um.swidnica.pl, pok. 318, tel. +48 74 856 28 80

Margareta Orłowska m.orlowska@um.swidnica.pl : pok. 310, +48 74 856 28 97

Marta Kubiszyn: m.kubiszyn@um.swidnica.pl  pok. 310, +48 74 856 28 97

Magdalena Pacześniak m.paczesniak@um.swidnica.pl pok. 309, +48 74 856 28 96

Maria Bałtakis m.baltakis@um.swidnica.pl pok. 309, +48 74 856 28 96

Kamila Bilińska - Krawecka: k.bilinska@um.swidnica.pl, pok. 309, +48 74 856 28 96. Uzgadnianie dokumentacji technicznych, decyzje na zajęcie pasa drogowego.

Krystyna Bożyk: k.bozyk@um.swidnica.pl, pok.311, +48 74 856 29 06. Ewidencja dróg i mostów, przygotowanie inwestycji drogowych.

Dariusz Woźniak: d.wozniak@um.swidnica.pl, pok.311, +48 74 856 29 06. Ewidencja dróg i mostów, przygotowanie inwestycji drogowych.

Ewelina Trepka: e.trepka@um.swidnica.pl, pok.315, +48 74 856 28 58. Utrzymanie zieleni miejskiej w pasach drogowych, skwerach i placach, ukwiecenie miasta.

Zenon Sigel: z.sigel@um.swidnica.pl, pok.315, +48 74 856 29 20. Oświetlenie uliczne, grupowe zakupy energii elektrycznej, uzgadnianie projektów budowlanych.

Maciej Kudyba: pok. 315, +48 74 856 29 20

Jarosław Kozłowski: j.kozlowski@um.swidnica.pl, pok.316, +48 74 856 29 63. Gospodarka wodno-ściekowa, uzgadnianie warunków technicznych  przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, ochrona zwierząt bezdomnych.

Alicja Więcław: a.wieclaw@um.swidnica.pl, pok. 316, +48 74 856 28 56. Utrzymanie parków miejskich, cmentarzy miejskich, szaletów miejskich.


Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Dworcowa 8

Jowita Mazur - Kierownik biura: j.mazur@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 80

Magdalena Knetig: m.knetig@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 81. Obsługa klienta, sprzedaż abonamentów, przyjmowania opłat, rozliczania oraz egzekucja należności za nieopłacony postój w SPP.

Paweł Dolinny: p.dolinny@um.swidnica.pl, + 48 74 853 74 40.  Utrzymanie infrastruktury technicznej w SPP, naprawy i konserwacji biletomatów i parkomatów.

Agnieszka Zdrojewska: a.zdrojewska@um.swidnica.pl, +48 74 851 81 87

Joanna Fortuna-Danko: j.fortuna@um.swidnica.pl+48 74 856 29 82

Anna Nowicka

Tomasz Stachniuk t.stachniuk@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 81

Łukasz Stachniuk

Kontrolowanie wnoszenia opłat za postój w SPP, kontrola stanu technicznego parkomatów, nawierzchni technicznej dróg i chodników, oznakowania oraz czystości w obszarze SPP.


Biuro Ochrony Środowiska

Hubert Kozłowski: h.kozlowski@um.swidnica.pl, pok. 306, +48 74 856 29 37. Postępowania administracyjne dotyczące usuwania drzew i krzewów (decyzje), sprawy w zakresie ochrony przyrody, przygotowywanie opinii w sprawach lokalizacji przedsięwzięć.

Sylwia Bodnar: s.bodnar@um.swidnica.pl, pok. 306, +48 74 856 28 86

Anna Wachowiak: a.wachowiak@um.swidnica.pl, pok. 317, +48 74 856 29 92


Wydział Gospodarki Odpadami

Magdalena Filek: m.filek@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 21. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne, kontrola jakości usług w zakresie odbioru odpadów, edukacja ekologiczna.

Małgorzata Leszczyńska: m.leszczynska@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Anna Mglej: a.mglej@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 21

Beata Kozłowska: b.kozlowska@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 36

Anna Tręda: a.treda@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Małgorzata Bałazy: m.balazy@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 28 59. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Paweł Król: p.krol@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 36


Wydział Transportu, ul. Kolejowa 6

Małgorzata Lubandy - Dyrektor Wydziału: m.lubandy@um.swidnica.pl, pok. 4, +48 74 856 29 56

Jowita Adamowicz: j.adamowicz@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 29 03. Windykacja należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, sprawy budżetowe.

Alicja Kinach: a.kinach@um.swidnica.pl, pok. 3, +48 74 856 29 03. Windykacja należności z tytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu, ewidencja mandatów.

Henryk Staniszewski: h.staniszewski@um.swidnica.pl, +48 74 856 28 55

Dorota Cieślik: d.niedzwinska@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 28 55. Opracowywanie i kontrola realizacji rozkładów komunikacji miejskiej, prowadzenie badań, analiza i projektowanie zmian dotyczących komunikacji miejskiej, wydawanie licencji na taxi.

Hubert Pasewicz: h.pasewicz@um.swidnica.pl, pok. 2, +48 74 856 29 57. Opracowywanie i kontrola realizacji rozkładów komunikacji miejskiej, prowadzenie badań, analiza i projektowanie zmian dotyczących komunikacji miejskiej, wydawanie licencji na taxi, informacja pasażerska.


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Małgorzata Synowiec - Dyrektor Wydziału: m.synowiec@um.swidnica.pl, pok. 228, +48 74 856 28 84

Justyna Gałan: j.galan@um.swidnica.pl, pok. 226, +48 74 856 28 83. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemcy, nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości, zamiany i nabycia gruntów, prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.

Paulina Jeżewska: p.jezewska@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 28 67. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargów nieograniczonych.

Małgorzata Mikołajczak: m.mikolajczak@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 29 59. Sprzedaż gruntów niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty adiacenckie.

Julita Liszcz: j.liszcz@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 29 59. Dzierżawy i użyczenia gruntów miejskich na terenie miasta Świdnica, ustanawiane służebności przesyłu na gruntach miejskich.

Katarzyna Wołyniak: k.wolyniak@um.swidnica.pl, pok. 229, +48 74 856 29 59

Sylwia Giza: s.giza@um.swidnica.pl, pok. 227, +48 74 856 28 82. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty przekształceniowe, wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.

Magdalena Miłkowska: m.milkowska@um.swidnica.pl, pok. 227, +48 74 856 29 58. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty przekształceniowe, udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz rocznych opłatach przekształceniowych, wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Martyna Gryc: m.gryc@um.swidnica.pl, pok. 227, +48 74 856 28 83


Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Alicja Masny - Dyrektor Wydziału: a.masny@um.swidnica.pl, pok. 222, +48 74 856 28 78

Karolina Chłoń: k.chlon@um.swidnica.pl, pok. 220, +48 74 856 28 76. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

Katarzyna Żądło pok. 221, +48 74 856 28 77

Barbara Chruszcz: b.chruszcz@um.swidnica.pl, pok. 223, +48 74 856 28 79. Ewidencja lokali socjalnych, odszkodowania, naliczenia czynszów, przekwalifikowania lokali, umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości za lokale użytkowe.

Paulina Szymańska-Trzaska: p.szymanska@um.swidnica.pl, pok. 221, +48 74 856 29 54 - umarzanie zaległości, inne formy pomocy w spłacie zaległości czynszowych.

Koryna Domańska:  k.domanska@um.swidnica.pl, pok 220, +48 74 856 29 48

Joanna Piotrowska: j.piotrowska@um.swidnica.pl, pok. 220 +48 74 856 29 48

Karina Bujalska:  k.bujalska@um.swidnica.pl, pok. 220


Biuro Sportu i Rekreacji

Radosław Werner - Kierownik Biura: r.werner@um.swidnica.pl, pok. 305b, +48 74 856 29 38. Koordynacja środowisk sportowych miasta, nadzór nad ŚOSiR, pozyskiwanie środków na sport, koordynowanie pracy Rady Sportu, organizacja imprez sportowych.

Krzysztof Śmietanka: k.smietanka@um.swidnica.pl, pok. 305a, +48 74 856 29 26. Obsługa klubów sportowych, organizacja imprez sportowych.

Aleksandra Sikora: a.sikora @um.swidnica.pl, pok. 305a, +48 74 856 29 26. Obsługa klubów sportowych, organizacja imprez sportowych.


Wydział Edukacji

Tadeusz Niedzielski - Dyrektor Wydziału: t.niedzielski@um.swidnica.pl, pok. 109, +48 74 856 28 37, +48 74 856 28 35

Lesław Lula: l.lula@um.swidnica.pl, pok. 108,  +48 74 856 29 67
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i Młodzieżowym Domu Kultury,
- remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie,
- administrowanie nieruchomościami i mieniem miejskich jednostek oświatowych,
- organizacja i bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury,
- koordynacja wyposażenia szkół podstawowych i MDK w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania.

Monika Jamro: m.jamro@um.swidnica.pl, pok. 108, +48 74 856 28 38
- sieć publicznych przedszkoli,
- organizacja i bieżące funkcjonowanie publicznych przedszkoli,
- ewidencja przedszkoli niepublicznych,
- prowadzenie akt osobowych dyrektorów miejskich jednostek oświatowych,
- prowadzenie spraw z zakresu: awansu zawodowego nauczycieli, konkursów na stanowiska dyrektorów oraz udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Marta Rudnicka-Buras: m.rudnicka-buras@um.swidnica.pl, pok. 110, +48 74 856 28 42

Anna Kocik: a.kocik@um.swidnica.pl, pok. 110,  +48 74 856 28 37
- obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
- kontrola spełniania obowiązku nauki,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
- prowadzenie i rozliczanie rządowego programu "Wyprawka szkolna”,
- naliczanie i rozliczanie dotacji na darmowe podręczniki.

Katarzyna Pawłowska: k.pawlowska@um.swidnica.pl, pok. 108, + 48  74 856 29 55
- sieć publicznych szkół podstawowych,
- organizacja i bieżące funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych,
- ewidencja szkół niepublicznych,
- stypendia motywacyjne dla uczniów,
- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży,
- dowozy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Agnieszka Wołoszyn: a.woloszyn@um.swidnica.pl, pok. 111, +48 74 856 28 37
- opiniowanie planów finansowych miejskich jednostek oświatowych,
- planowanie i realizacja wydatków Wydziału Edukacji,
- przekazywanie miejskim jednostkom oświatowym środków finansowych zgodnie z ich planami finansowymi,
- obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność oświatową,
- prowadzenie wzajemnych rozliczeń z gminami, dotyczących dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli poza miejscem ich zamieszkania.


Wydział Promocji

Jacek Piekunko - Dyrektor Wydziału: j.piekunko@um.swidnica.pl, pok. 304,  +48 74 856 28 90

Agnieszka Gorgoń: a.gorgon@um.swidnica.pl, pok. 303, +48 74 856 28 98. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych.

Małgorzata Łaszuk: m.laszuk@um.swidnica.pl, pok. 303, +48 74 856 29 49. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych.

Agnieszka Kaźmierczyk: a.kazmierczyk@um.swidnica.pl, pok. 303, +48 74 856 29 10

Marcin Bronikowski: m.bronikowski@um.swidnica.pl, pok. 301,  +48 74 856 29 40. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych, projekty graficzne.

Anna Skwarzyńska: a.skwarzynska@um.swidnica.pl, pok. 301,  +48 74 856 29 83. Promocja miasta - organizacja, współorganizacja wydarzeń promocyjnych, patronaty honorowe Prezydenta Miasta.

Łukasz Kajrowicz: l.kajrowicz@um.swidnica.pl, pok. 302,  +48 74 856 29 17. Projekty promocyjne, pozyskiwanie środków na promocję Miasta.

Elżbieta Żmijewska: e.zmijewska@um.swidnica.pl, pok. 302, +48 74 856 28 53. Projekty promocyjne, pozyskiwanie środków na promocję Miasta.

Grzegorz Szwegler: g.szwegler@um.swidnica.pl, pok. 321, +48 74 856 28 85


Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego

Anna Skrzypacz - Dyrektor Wydziału: a.skrzypacz@um.swidnica.pl, pok. 205, +48 74 856 29 04

Justyna Lembryk: j.lembryk@um.swidnica.pl, pok. 201, +48 74 856 29 77. Projekty edukacyjne, projekty gospodarcze.

Barbara Starke: b.starke@um.swidnica.pl, pok. 204, +48 74 856 29 65. Fundusze unijne, pozyskiwanie środków zewnętrznych, rewitalizacja, strategie gminy.

Mirosława Babisz: m.babisz@um.swidnica.pl, pok. 201, +48 74 856 28 89. Fundusze unijne, projekty gospodarcze, współpraca z zagranicą.

Łukasz Szafran: l.szafran@um.swidnica.pl, pok. 203, +48 74 856 28 91

Katarzyna Fitrzyk: k.fitrzyk @um.swidnica.pl, pok. 1, +48 74 856 28 54. Ewidencja działalności gospodarczej.

Bożena Bałazy: b.bałazy@um.swidnica.pl, pok. 1, +48 74 856 28 46. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzór nad targowiskami miejskimi.

Robert Marchewka: r.marchewka@um.swidnica.pl, pok. 202, +48 74 856 28 88. E-urząd, SIP


Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych  Siedziba w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33,

Referat Kultury

Joanna Trojan-Skała – Główny Specjalista: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, +48 74 856 28 36, kom. 500 156 800

Referat Organizacji Pozarządowych +48 74 856 29 96

Magdalena Okniańska – Kierownik Referatu: m.oknianska@um.swidnica.pl, pok. 31, +48 74 856 29 97

Patrycja Piotrowska: p.piotrowska@um.swidnica.pl, pok. 31/pok. 4, +48 74 856 29 93 / +48 74 856 29 96. Bieżąca koordynacja i obsługa organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Anna Mościszko: a.mosciszko@um.swidnica.pl, pok. 11/ pok. 4, +48 74 856 29 95 / +48 74 856 29 96. Bieżąca koordynacja i obsługa organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Natalia Pradelska: n.pradelska@um.swidnica.pl, pok. 31/ pok. 4, +48 74 856 29 93/ +48 74 856 29 96

Porady prawne: + 48 74 851 81 88


Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40 +48 74 856 29 99

Katarzyna Hałak-Koch: k.halak@um.swidnica.pl, pok. 1, +48 74 856 29 98. Bieżąca koordynacja i obsługa organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, przygotowanie i przeprowadzenie procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w Referacie.

Dorota Powroźnik-Czerepak: d.powroznik@um.swidnica.pl, pok. 20, +48 74 856 29 99

Kinga Piotrowska: k.piotrowska@um.swidnica.pl, pok. 20, +48 74 856 29 99

Jacek Warmiński: j.warminski@um.swidnica.pl, pok. 20, +48 74 856 29 99

Rada ds. Równego Traktowania: +48 74 851 81 89


Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych,  ul. Długa 33

Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Wydziału: i.siekierzynska@um.swidnica.pl, +48 74 856 28 51

Joanna Pindel: j.pindel@um.swidnica.pl, +48 74 856 29 78. Prowadzenie spraw w zakresie opieki żłobkowej, wydawanie opinii w sprawie warunków sanitarno-lokalowych klubów dziecięcych, wpisy do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, programy zdrowotne.

Aleksandra Kempa: a.kempa@um.swidnica.pl+48 74 856 29 35

Aneta Todorowska: a.todorowska@um.swidnica.pl+48 74 856 29 66


Biuro Rady Miejskiej

Hanna Łukaszewska - Kierownik Biura: h.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 106, +48 74 856 28 33

Hanna Surma: biuro.rady@um.swidnica.pl, pok. 105, +48 74 856 28 32. Obsługa techniczno-organizacyjna Rady.

Wioleta Lewandowska: biuro.rady@um.swidnica.pl, pok. 105, +48 74 856 28 32. Obsługa techniczno-organizacyjna Rady.

Anna Stodółkiewicz: a.stodolkiewicz@um.swidnica.pl, pok 105, +48 74 856 28 32


Wydział Spraw Obywatelskich [Interesanci przyjmowani są w godz. 7:45-15:15]

Apolonia Kawka-Szczygieł - Dyrektor Wydziału: a.kawka-szczygiel@um.swidnica.pl, pok. 11, +48 74 856 28 21, fax: +48 74 856 29 27

Katarzyna Witkowicz-Czuczwara: k.witkowicz-czuczwara@um.swidnica.pl, pok. 10, +48 74 856 28 20, fax: +48 74 856 29 27. Sprawy wojskowe i obronne.

Katarzyna Hamernik: k.hamernik@um.swidnica.pl, pok. 9, +48 74 856 28 19, fax: +48 74 856 29 27. Sprawy meldunkowe oraz wydawanie zaświadczeń

Paulina Hordi: p.hordi@um.swidnica.pl, pok. 8, +48 74 856 28 18, fax: +48 74 856 29 27. Postępowania administracyjne zakresu ewidencji ludności.

Katarzyna Zbojna: k.zbojna@um.swidnica.pl pok. 8, +48 856 29 05. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności.

Paulina Lewandowska: p.lewandowska@um.swidnica.pl pok. 8, +48 856 29 05

Wiesława Szyszka-Szmit: w.szyszka-szmit@um.swidnica.pl, pok. 6, +48 74 856 28 16, fax: +48 74 856 29 27. Wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Agnieszka Pizuńska: a.pizunska@um.swidnica.pl pok. 6, +48 74 856 28 17, fax: +48 74 856 29 27. Wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Agnieszka Drzęźla: a.drzezla@um.swidnica.pl, pok. 6, +48 74 856 28 16, fax: +48 74 856 29 27. Wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami.


Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Agnieszka Fiłonowicz – Dyrektor Wydziału: a.filonowicz@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 00

Ewa Halicka: e.halicka@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 01. Rozliczanie rachunków z zakresu działalności Urzędu.

Ewelina Kuryś-Więcek: e.kurys@um.swidnica.pl, pok. 27, +48 74 856 29 02. Przygotowywanie postępowań przetargowych oraz prowadzenie postępowań wg regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30 000 euro, prowadzenie magazynu środków czystości oraz rejestru artykułów biurowych, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.

Magda Golińska: m.golinska@um.swidnica.pl, pok. 1b, +48 74 856 28 03. Sporządzanie zamówień i zapytań ofertowych do 10 000 zł, prowadzenie ewidencji przedmiotów niskocennych, prowadzenie spraw z zakresu ZFŚS, organizacja przyjęć interesantów przez Prezydenta Miasta.

Mariola Gruszczyńska: m.gruszczynska@um.swidnica.pl, pok. 1b, +48 74 856 29 75

Konserwatorzy: + 48 74 856 28 26

Mariusz Klusek-Stachurski
Marek Ciupin
Wojciech Wiśniewski


Archiwum Zakładowe

Joanna Szabunia: j.szabunia@um.swidnica.pl, pok. 116, +48 74 856 29 07. Obsługa archiwum Urzędu.

Klaudia Korczowska:   k.korczowska@um.swidnica.pl, pok. 116, +48 74 856 29 07. Obsługa archiwum Urzędu.

Urszula Sigel: u.sigel@um.swidnica.pl, pok. 116, +48 74 856 29 07. Obsługa archiwum Urzędu.

archiwum@um.swidnica.pl


Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Ewelina Tynda - Kierownik: e.tynda@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 851 81 71 Obsługa kancelarii Urzędu, nadzór nad kierowanym Biurem.

Adrianna Nieradka: a.nieradka@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 28 41

Anita Mus: a.mus@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 29 43. Obsługa kancelarii Urzędu, rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu, obsługa e-PUAP.

Ewa Karkoszka: e.karkoszka@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 28 00. Obsługa korespondencji  wychodzącej z Urzędu.

Emilia Dadas: e.dadas@um.swidnica.pl, pok. 1a, +48 74 856 29 41 Obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu.


Wydział Organizacji i Kadr

Maciej Rataj – Sekretarz Miasta: sekretarz@um.swidnica.pl, pok. 118, +48 74 856 28 71

Anna Greś-Maruszewska: a.gres@um.swidnica.pl, kadry@um.swidnica.pl, pok. 122, +48 74 856 29 79. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświatowych.

Ewelina Jastrzębowska: e.jastrzebowska@um.swidnica.pl, pok. 122, +48 74 856 28 48. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświatowych.

Krzysztof Staszak - kierowca


Referat Organizacyjny

Katarzyna Juruś - Kierownik Referatu: k.jurus@um.swidnica.pl, pok. 121, +48 74 856 29 70. Prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną wyborów i referendum.

Aurelia Nowakowska: a.nowakowska@um.swidnica.pl, pok. 120, +48 74 856 29 42. Prowadzenie spraw dot. interwencji mieszkańców oraz udostępnianie mieszkańcom aktów prawa miejscowego i przepisów ogólnie obowiązujących.

Monika Chmielewska: m.chmielewska@um.swidnica.pl, pok. 119, +48 74 856 28 45. Prowadzenie spraw dot. interwencji mieszkańców oraz udostępnianie mieszkańcom aktów prawa miejscowego i przepisów ogólnie obowiązujących.

Elżbieta Łopacka: e.lopacka@um.swidnica.pl, bip@um.swidnica.pl, pok. 119, +48 74 856 29 18. Prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej.

Alina Wojtysiak: a.wojtysiak@um.swidnica.pl+48 74 856 28 45


Referat Obsługi Informatycznej

Piotr Galicki – Kierownik referatu: p.galicki@um.swidnica.pl, pok. 129, +48 74 856 29 08

Piotr Holband: p.holband@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 32. Obsługa informatyczna urzędu.

Bernard Sposób: b.sposob@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 22. Obsługa informatyczna urzędu.

Przemysław Kondzior: p.kondzior@um.swidnica.pl, pok. 230, +48 74 856 29 31. Obsługa informatyczna urzędu.


Wydział Finansowy

Katarzyna Kaczor: k.kaczor@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 02

Bożena Kot: b.kot@um.swidnica.pl, pok. 128, +48 74 856 28 04. Przygotowanie postępowań związanych z pozyskiwaniem środków zwrotnych (kredytów, pożyczek), prowadzenie spraw związanych z realizacją umowy na obsługę bankową,  bieżąca aktualizacja informacji o stanie mienia komunalnego.


Wydział Księgowości Budżetowej

Elżbieta Zalewska-Kardasz – Główny Księgowy Urzędu Miejskiego: e.zalewska@um.swidnica.pl, pok. 214, +48 74 856 29 45. Nadzór nad kierowanym wydziałem.

Anna Barwińska:  a.barwinska@um.swidnica.pl, pok. 224, +48 74 856 29 25. Ewidencja księgowa organu, sprawozdawczość budżetowa.

Katarzyna Badowska: k.badowska@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 2 952. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji płatności Gminy Miasto Świdnica, kontrola i weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących płatności Gminy.

Iwona Brożyna: i.brozyna@um.swidnica.pl, pok. 225, +48 856 28 15 Księgowość syntetyczna dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego, sporządzanie sprawozdań jednostkowych z realizacji dochodów budżetowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do zwolnienia, z tytułu postoju w Strefie Płatnego Parkowania, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Aleksandra Domańska: a.domanska@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 29 52 prowadzenie ewidencji księgowej dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami Urzędu Miejskiego oraz ewidencji podatkowej z tyt. rozliczeń podatku VAT naliczonego dla jednostki Urząd Miejski.

Katarzyna Maziarz: k.maziarz@um.swidnica.plpok. 212, +48 74 856 29 52

Małgorzata Kaluta-Oczadło: m.kaluta@um.swidnica.pl, pok. 26, +48 74 856 29 60. Sporządzanie list wypłat dla pracowników Urzędu, prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem pracowników podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym sporządzanie rocznych informacji  PIT.

Agnieszka Kańska-Michalak: a.kanska@um.swidnica.pl, pok. 26, +48 74 856 28 11. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek należnych do ZUS.

Magdalena Maj: m.maj@um.swidnica.pl, pok. 212 +48 74 856 29 52 prowadzenie ewidencji księgowej dla rozrachunków z dostawcami i odbiorcami Urzędu Miejskiego, ewidencji związanej z gospodarką magazynową.

Monika Lenartowicz: m.melon@um.swidnica.pl, pok. 213, +48 74 856 28 09. Wystawienia i prowadzenie ewidencji faktur VAT oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania transakcji sprzedaży oraz rozliczenia podatku VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży jednostki Urząd Miejski, sporządzanie deklaracji i jpk Gminy Miasto Świdnica.

Joanna Przybylska: j.przybylska@um.swidnica.pl, pok. 225, +48 74 856 28 15 Księgowość syntetyczna dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego, sporządzanie sprawozdań jednostkowych z realizacji dochodów budżetowych.

Renata Szewczak: r.szewczak@um.swidnica.pl, pok. 225, +48 74 856 29 69. Prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych.

Elżbieta Wrona: e.wrona@um.swidnica.pl, pok. 213, +48 74 856 28 09. Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej środków trwałych, finansowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, umorzenia oraz ich wyceny, prowadzenie ewidencji księgowej dla projektów realizowanych przez budżet Gminy.

Monika Szczepaniak: m.szczepaniak@um.swidnica.pl, pok. 212, +48 74 856 29 76


Wydział Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat

Agnieszka Papierz - Dyrektor Wydziału: a.papierz@um.swidnica.pl, pok. 20, tel.+48 74 856 28 10. Nadzór nad kierowanym wydziałem, sprawozdawczość finansowa.

Magdalena Całka: m.calka@um.swidnica.pl, pok.4, tel. +48 74 856 28 44. Księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Anna Łukaszewska: a.lukaszewska@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 856 29 28. Księgowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz księgowość podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.

Marta Kania: m.kania@um.swidnica.pl, pok. 5, tel. +48 74 856 29 74

Alicja Korczyńska: a.korczynska@um.swidnica.pl, pok. 17, tel.+ 48 74 856 29 33. Księgowość i windykacja należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, księgowość i windykacja należności z tytułu opłaty skarbowej.

Ewelina Michalska-Zerka e.michalska@um.swidnica.pl, pok. 21, tel. +48 74 856 28 01. Księgowość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sabina Piasecka: s.piasecka@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 856 28 24. Księgowość należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Katarzyna Rębilas-Pocielej: k.rebilas@um.swidnica.pl, (zastępstwo) pok. 21, +48 74 856 28 24. Księgowość należności  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Justyna Dymitruk:   j.dymitruk@um.swidnica.pl, pok. 21, +48 74 856 28 01

Irena Kaczmarek: i.kaczmarek@um.swidnica.pl, pok. 16, tel. +48 74 856 29 61. Księgowość i windykacja dochodów budżetowych (sprzedaż mienia komunalnego), wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Ewelina Zielińska: e.zielinska@um.swidnica.pl, pok. 4, tel. +48 74 856 28 06

Daniela Bajkowska:  d.bajkowska@um.swidnica.pl, pok. 21,  tel. +48 74 856 28 25

Katarzyna Kowalczyk: k.kowalczyk@um.swidnica.pl, pok. 17, tel. +48 74 856 29 34

Bożena Baranowska: b.baranowska@um.swidnica.pl, pok. 19, +48 74 856 28 12. Kasa Urzędu Miejskiego

Lidia Słowińska: l.slowinska@um.swidnica.pl, pok. 19, +48 74 856 28 13. Kasa Urzędu Miejskiego


Wydział Wymiaru Podatków

Anna Dolata - Dyrektor Wydziału: a.dolata@um.swidnica.pl, pok. 12, +48 74 856 28 08. Nadzór nad kierowanym wydziałem. Sprawozdawczość.

Małgorzata Zajączkowska: m.zajaczkowska@um.swidnica.pl, pok.14, +48 74 856 28 07. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby  fizyczne. Ulgi w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Anna Chwiałkowska: a.chwialkowska@um.swidnica.pl, pok.13, +48 74 851 81 73

Wioleta Okupna: w.turek@um.swidnica.pl, pok. 15, +48 74 856 29 30. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby fizyczne. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Zaświadczenia w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Aleksandra Wcisło: a.wcislo@um.swidnica.pl, pok. 13, +48 74 856 29 29. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby  fizyczne.

Anna Dydyk-Wójciga: a.dydyk@um.swidnica.pl, Podatek od nieruchomości - osoby prawne. Ulgi w zakresie podatków i opłat lokalnych (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności).

Krystyna Myrt: k.myrt@um.swidnica.pl  pok. 126, +48 74 856 28 99.  Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby prawne. Kontrola podatkowa. Ulgi w zakresie podatków i opłat lokalnych (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności).

Wioletta Konieczka: w.konieczka@um.swidnica.pl, pok. 1A, +48 74 856 29 85. Podatek od środków transportowych. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby fizyczne.


Referat Księgowości Jednostek Oświatowych

Bogusława Janiczek - Kierownik Referatu: b.janiczek@um.swidnica.pl  pok. 320, +48 74 856 29 89

Agnieszka Kurzeja-Marciniszyn a.kurzeja@um.swidnica.pl  pok. 231, +48 74 856 29 86

Mirosława Szuk m.szuk@um.swidnica.pl  pok. 231, +48 74 856 29 86

Agata Wójcik a.wojcik@um.swidnica.pl  pok. 231, +48 74 856 29 86

Agnieszka Szyszka a.szyszka@um.swidnica.pl pok. 231, +48 74 856 29 86

Monika Nowak m.nowak@um.swidnica.pl  pok. 232, +48 74 856 29 88

Barbara Gałka b.galka@um.swidnica.pl  pok. 232, +48 74 856 29 88

Anna Żędzianowska a.zedzianowska@um.swidnica.pl pok. 232, +48 74 856 29 88


^ początek strony


Jednostki miejskie:

Straż Miejska
Komendant - Marek Fiłonowicz
ul. Dworcowa 2-4-6-8
58-100 Świdnica
tel. alarmowy 986
tel. +48 74 851 28 88
e-mail: strazmiejska@sm.swidnica.pl
www: www.sm.swidnica.pl

Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektor - Anna Rudnicka
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 13 37
e-mail: sok@sok.com.pl
www: www.sok.com.pl

Młodzieżowy Dom Kultury
Dyrektor - Zbigniew Curyl
ul. Nauczycielska 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 851 33 30
e-mail: sekretariat@mdk.swidnica.pl
www: www.mdk.swidnica.pl

Klub "Bolko"
Pl. Grunwaldzki 11
58-100 Świdnica
tel. +48 853 34 32

Młodzieżowy Dom Kultury "Bartek" dział II
ul. Marcinkowskiego 4-6
58-105 Świdnica
tel. +48 74 851 27 56

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor - Jerzy Żądło
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 12 62
e-mail:
osir@osir.swidnica.pl
www: www.osir.swidnica.pl

Muzeum Dawnego Kupiectwa
Dyrektor - Dobiesław Karst
ul. Rynek 37
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 12 91
e-mail: 
sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl
www: www.muzeum-kupiectwa.pl

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Ewa Cuban
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 09 46
e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
www: www.mbp.swidnica.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor - Violetta Kalin
ul. Franciszkańska 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 13 27
Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawczwe

tel. +48 74 854 90 56, +48 74 854 90 57, +48 74 854 90 54
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
www: www.mops.swidnica.pl

Miejski Zarząd Nieruchomości
Dyrektor - Marek Suwalski
Zastępca Dyrektora - Maria Florczak
ul. Łukasińskiego 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 40 71

fax +48 74 852 23 15
www:
www.mzn.swidnica.pl
e-mail: bok@mzn.swidnica.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o. o.
Dyrektor - Tomasz Kurzawa
ul. Inżynierska 6
58-100 Świdnica
tel. 74 851 81 00
www: www.mpk.swidnica.pl
e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Jacek PIOTROWSKI
ul. Pogodna 1
58-100 Świdnica
tel: 74 852-40-41

www: www.mzec.swidnica.pl
e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Rafał MAJTCZAK
Zawiszów 5
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851 63 93

www: www.puoswidnica.pl
e-mail: biuro@puoswidnica.pl

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Tomasz JAWORSKI
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851-58-10

www: www.spwik.swidnica.pl
e-mail: spwik@spwik.swidnica.pl

Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Prezes Zarządu – Marek ZAWISZA
ul. Głowackiego 39A
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 55 32

www: www.tbs-swidnica.eu
e-mail: kontakt@tbs-swidnica.eu


do góry