A
A+
A-

W centrum Świdnicy funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania.

Płatne parkowanie obowiązuje w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Wjazd do obszaru strefy oznakowany jest znakiem D-44
 

 


Natomiast wyjazd oznakowany jest znakiem D-45

Znak D-45

parkometrOpłatę za postój można wnieść na kilka sposobów:

  - w parkomatach rozstawionych w obszarze strefy
  - za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu Pango
  - za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu moBilet
  - za pomocą telefonu komórkowego z wykorzystaniem systemu ePark
  - za pomocą abonamentów wykupionych w Biurze SPP.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania podzielony jest na dwie podstrefy (niebieską oraz żółtą), zróżnicowane pod względem opłat za czas postoju i obejmuje następujące ulice

  Mapa strefy płatnego parkowania

 Wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Świdnicy

1. Opłaty jednorazowe

1) Podstrefa I;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina,
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.

2) Podstrefa II;
    a) za czas postoju do jednej godziny,
    b) druga godzina, 
    c) trzecia godzina,
    d) czwarta i kolejne godziny,
    e) minimalna opłata tj. do 15 min postoju.


3,90 zł
4,60 zł
5,50 zł
3,90 zł
1,00 zł


2,20 zł
2,60 zł
3,10 zł
2,20 zł
0,50 zł
 

2. Opłaty abonamentowe

  1. Abonament okresowy tygodniowy:

- na numer rejestracyjny,                                           

- na okaziciela.

 

80 zł

100 zł

  1. Abonament okresowy miesięczny;

- na numer rejestracyjny,

- na okaziciela.

 

240 zł

300 zł

  1. Abonament okresowy kwartalny;

- na numer rejestracyjny,

- na okaziciela.

 

700 zł

900 zł

  1. Abonament okresowy roczny;

-  na numer rejestracyjny,

-  na okaziciela.

 

2000 zł

3000 zł

  1. Abonament roczny w podstrefie II;  

-  na numer rejestracyjny,

- na okaziciel

 

1200 zł.

2000 zł

  1. Abonament roczny mieszkańca na adres zamieszkania;

- pierwsze auto w gospodarstwie domowym,

 

50 zł

- drugie auto w gospodarstwie domowym,

70 zł

-  trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym.

700 zł

  1. Abonament roczny kierowcy inwalidy;

0,00 zł

  1. Abonament roczny dla osób zamieszkujących ulice

w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania;

   100 zł

       9. Abonament dla służb użyteczności publicznej;

 

-  na numer rejestracyjny,

- na okaziciela.

  1200 zł

  2000 zł

3. Koperta- zastrzeżone stanowisko postojowe

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty

w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni                          4000 zł

w tygodniu (od  poniedziałku do piątku)

w okresie rocznym – całodobowo.

4. Koperta - zastrzeżone stanowisko postojowe dla organów sprawiedliwości (Prokuratura, Sąd), oraz organów porządku i ładu publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska)

Za zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty

w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 5 dni                           2000 zł

w tygodniu (od  poniedziałku do piątku)

w okresie rocznym – całodobowo.

5. Taryfikator opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

1) Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wynosi:
a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 50 zł
b) po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 150 zł

6. Taryfikator opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania w strefie płatnego parkowania

1) Wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu parkowania wynosi:
a) do 7 dni od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej  30 zł
b) po 7 dniach od dnia wystawienia wezwania o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej 100 zł
2) Poprzez przekroczenie opłaconego czasu parkowania rozumie się, iż w momencie kontroli nie upłynęła więcej niż 1 godzina od utraty ważności wykupionego biletu.

UCHWAŁA NR XXXIV/361/21 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

UCHWAŁA NR XXIII/231/20 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

UCHWAŁA NR VII/61/19 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

Wnioski do pobrania:
wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca
wniosek o zwrot opłaty za wydanie abonamentu
wniosek o wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania

Biuro Strefy Płatnego Parkowania jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.
Kontakt do BSPP:
Kierownik biura: (74) 856 29 80
Kasy: (74) 856 29 81, (74) 856 29 82
e-mail: biurospp@um.swidnica.pl

 


do góry