A
A+
A-

 

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Świdnicy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),  Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 sztuk źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 14,34 ton oraz PM 2,5 w wysokości 11,13 ton. Ponadto przeciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 2 810 ton równoważnika CO2.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 317 r.  tel. 74 856 28 80.

od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00. Uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru i pomoc  w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl,

tam też publikowane będą bieżące informacje dotyczące projektu.

 

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego Gmina Miasto Świdnica - z dnia 28.09.2020 r. - pobierz/zobacz

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - obowiązuje od dnia 28.09.2020 r. - pobierz/zobacz

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizaji projektu grantowego -  wersja archiwalna z dnia 13.07.2020 r. – pobierz/zobacz

Informacja o zmianach w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - z dnia 13.07.2020 r. – pobierz/zobacz

Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - wersja archiwalna z dnia 29.06.2020 r. – pobierz/zobacz

Kryteria wyboru Grantobiorców – pobierz/zobacz

Wskaźniki realizacji – pobierz/zobacz


do góry