Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025”. link

 do góry