Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025”. link

 


Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025”.

Szanowni Państwo,

Konsultacje prowadzone będą od 3 do 17 kwietnia 2019 r. w formie zbierania uwag, poprzez:
1. wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem konsultacje-spol.badanie.net
2. pobranie i wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 126, a także załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Przy wyborze formy konsultacji opisanej w pkt. 2 należy wypełniony formularz przesłać na adres j.legut@um.swidnica.pl lub dostarczyć na adres Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w terminie do dnia 17 kwietnia 2019r. (decyduje data wpływu)

Załączniki:
1.    Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025” link
2.    Formularz konsultacji społecznych link
 
Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału


do góry