A
A+
A-
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Uchwała Nr XXXIV/366/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 stycznia 2022 r.

Czas zakończenia konsultacji: 17 stycznia 2022

 

W konsultacjach żaden uprawniony podmiot nie wyraził opinii.

Informacja zamieszczona dnia 4.02.2022 r.


Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica

 Czas rozpoczęcia konsultacji: 3 stycznia 2022 r.

 Czas zakończenia konsultacji: 5 stycznia 2022 r.

 W konsultacjach żaden uprawniony podmiot nie wyraził opinii.


Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Uchwała Nr XXXIV/366/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy oraz nadania jej statutu.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 stycznia 2022 r.

Czas zakończenia konsultacji: 17 stycznia 2022 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40, pokój nr 20 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl, w terminie do 17 stycznia 2021 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww.  uchwałę.

Załączniki:
1. Uchwała
2. Formularz konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 27.12.2021 r.


Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Świdnica.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 3 stycznia 2022 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 5 stycznia 2022 r.

 

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1 (kancelaria) lub mailowo na adres: r.werner@um.swidnica.pl, w terminie do
5 stycznia 2022 r.

Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na:

 • stronie:  www.bip.um.swidnica.pl (konsultacje społeczne),
 • stronie internetowej Miasta Świdnicy:  www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO)
 • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zmianami) akty prawa miejscowego
w dziedzinie dotyczącym działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultowane są z tymi organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Załączniki:  http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124953,prezydent-miasta-swidnicy-oglasza-konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionym.html

Świdnica, 17.12.2021 r.


Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2022 r.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 12 października 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji: 18 października 2021 r.

W konsultacjach żaden uprawniony podmiot nie wyraził opinii.

Informacja zamieszczona dnia 5.11.2021 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji : "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2022 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 12 października 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji: 18 października 2021 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40, pokój nr 20 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl w terminie do: 18 października 2021 r.

Projekt programu zamieszczony został:

 • www.um.swidnica.pl/bip (tablica ogłoszeń),
 • www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),
 • tablica ogłoszeń w Urzedzie Miejskim (I pietro przy pokoju nr 112).


Załączniki:
1. Projekt programu na 2022 rok
2. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz.688 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 27.09.2021 r.


Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:ProInformacja gram współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2021 r.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2020 r.

Czas zakończenia konsultacji: 05Informacja października 2020 r.

W konsultacjach żaden uprawniony podmiot nie wyraził opinii.

Informacja zamieszczona dnia 15.10.2020 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji : "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2021 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2020 r.
Czas zakończenia konsultacji: 05 października 2020 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl w terminie do: 5 października 2020 r.

Projekt programu zamieszczony został:

 • www.um.swidnica.pl/bip (tablica ogłoszeń),
 • www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),
 • tablica ogłoszeń w Urzedzie Miejskim (I pietro przy pokoju nr 112).


Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz.688 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 11.09.2020 r.


Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2020 r.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 22 października 2019 r.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 15.12.2019 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji : "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2020 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2019 r.
Czas zakończenia konsultacji:22 października 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl w terminie do: 22 października 2019 r.

Projekt programu zamieszczony został:

 • www.um.swidnica.pl/bip (tablica ogłoszeń),
 • www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),
 • tablica ogłoszeń w Urzedzie Miejskim (I pietro przy pokoju nr 112).


Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz.688 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 1.10.2019 r.


Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miasto Świdnica

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 lutego 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 19  lutego 2019 r.

W konsultacjach żaden uprawniony podmiot nie wyraził opinii.

informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 22.02.2019 r.


Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konsultacje z Świdnicką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miasto Świdnica

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 lutego 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 19  lutego 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Długa  33, lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl w terminie do 19 lutego 2019 r.

Projekt uchwały zamieszczony został:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń),
 • na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO),
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt uchwały
3. Formularz konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 31.01.2019 r.


Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 r.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 26 października 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 22.12.2018 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji : "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2019 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2018 r.
Czas zakończenia konsultacji:26 października 2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl w terminie do: 26 października 2018 r.

Projekt programu zamieszczony został:


Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 3.10.2018 r.


Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego
oraz organizacjami pozarządowymi i organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2018-2020.

Czas rozpoczęcia konsultacji:  27.12.2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 02.01.2018 r.

W konsultacjach żaden wymieniony podmiot nie wyraził opinii.

 

Prezydent Miasta Świdnicy

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Świdnica na lata 2018-2020

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27.12.2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 02.01.2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Dział Pomocy Specjalistycznej:

ul. Franciszkańska 7, pokój 17 lub mailowo na adres: a.klesk@mops.swidnica.pl, w terminie do 02.01.2018 r.

Projekt Programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

www.swidnica.bip-gov .info.pl w dziale: Dokumenty – Projekty programów społecznych,

na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239.), organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy poprzez konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 link

Formularz konsultacji link

Opublikowano: 13.12.2017r.


Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za wynajem sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 6 listopada 2017 r.

 

Informacja o wynikach konsutacji

 

Opublikowano: 14.11.2017r.


Informacja o wynikach konsultacji ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2018 r.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2017 r.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 10.11.2017 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za wynajem sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 6 listopada 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Długa  33, lub mailowo na adres: k.halak@um.swidnica.pl, w terminie do 6 listopada 2017 r.

Projekt uchwały oraz uchwała nr XXIV/258/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za wynajem sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 zamieszczony został:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń),
 • na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Moje Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO > konsultacje z organizacjami pozarządowymi),
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112). 

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie konsultacji
 2. Projekt uchwały zmieniajacej
 3. Formularz konsultacji
 4. Uchwała nr XXIV/258/16

Informacja zamieszczona dnia 13.10.2017 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje ze Świdnicką Radą Pozytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji : "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2018 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 5 października 2017 r.
Czas zakończenia konsultacji:12 października 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 3, pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl w terminie do: 12 października 2017 r.

Projekt programu zamieszczony został:


Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 20.09.2017 r.


Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świdnica

Czas rozpoczęcia konsultacji: 7 kwietnia 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 13 kwietnia 2017 r.

W konsultacjach opinie wyraziły trzy podmioty:

1. Klub Seniora Pafalowcy – podmiot nieuprawniony,

2. Pan Ryszard Kielar – członek Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, występujący w imieniu własnym  – podmiot nieuprawniony,

3. Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Świdnicy – podmiot uprawniony.

Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Świdnicy wnosi o wprowadzenie następujących zmian:

 1. Cały załącznik do uchwały sporządzić w formie rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów.
 2. Należy wymienić, które uchwalane przepisy prawa (w szczególności) prawa lokalnego mają być poddawane konsultacją społecznym.
 3. Należy stworzyć zapis, że sprawozdania okresowe dotyczące realizacji uchwalonych przez  Radę Miejską przedsięwzięć w postaci programów społecznych powinny być  po okresie sprawozdawczym  podane do publicznej wiadomości. Powinna być możliwość wyrażenia wiążących opinii przez mieszkańców miasta przed przyjęciem tego sprawozdania przez Radę Miasta.
 4. W konsultowanym projekcie brak jest zapisu,  że po zakończonym procesie konsultacji będzie sporządzony raport z zestawieniem zgłoszonych opinii i merytorycznym odniesieniem się do nich władz miasta.
 5. Należałoby wdrożyć   następujące zapis:

Raport z konsultacji publikowany jest w BIP, na stronie internetowej UM i na tablicy ogłoszeń

Raport przesyłany jest w formie elektronicznej do:

 • osób i podmiotów uczestniczących w konsultacjach na adres e mail,
 • radnych rady Miejskiej,
 • rad społecznych.  
 1. Jeżeli są przeprowadzane konsultacje w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego to na tym formularzu powinna pojawić się informacja o ilości rozprowadzanych ankiet z określeniem ile i do jakich środowisk jest przeznaczona
 2. Należy sporządzić dodatkowe załączniki w zakresie: wzoru karty zbierania podpisów przez mieszkańców i wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznej na terenie miasta.

Stanowisko Prezydenta Miasta:

Uwagi stowarzyszenia niezasadne ponieważ:

Ad.1  Uchwała została sporządzona zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Dz.U.2016.283.

Ad.2  Nie ma konieczności, wymiany które przepisy prawa mają być podawane konsultacją,  ponieważ w § 3 ust. 1 jest zapisano, że  konsultacje przeprowadza się  w przypadkach przewidzianych ustawą lub w sprawach istotnych dla gminy, co jest zapisem bardzo szerokim, ogólnym i wyczerpującym. Zapis taki powoduje, że nie ma konieczności zmiany uchwały, jeżeli nastąpiłyby ewentualnie jakiekolwiek zmian w prawie w tym zakresie. 

Ad.3 Uwaga niedotycząca zakresu tej uchwały.  

Ad. 4 i 5  W § 6 ust. 4 uchwały zapisano, iż z otwartych spotkań z mieszkańcami sporządza się protokoły, do których dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniach. W przypadku pozostałych form prowadzenia konsultacji tj. zbierania uwag i głosów w punktach konsultacyjnych, badania opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże, internetowe portale społecznościowe, zbieranie uwag, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu wymagającego konsultacji społecznej, sporządza się raport o wynikach głosowania lub wnioskach wynikających z konsultacji. Natomiast w §  11.  zapisano, że Prezydent podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 21 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej Urzędu, stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  przedstawia je Radzie Miejskiej na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji.  Zapis zatem jest obszerny i wyczerpujący. Podanie wyników konsultacji do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w BIP, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń powoduje, iż  nie ma konieczności dodatkowo przesyłania ich do podmiotów wymienionych w uwadze stowarzyszenia tj. osób i podmiotów uczestniczących w konsultacjach na adres e mail,  radnych rady Miejskiej, rad społecznych.

Ad.6 i7 Zgodnie z § 7 uchwały konsultacje ogłasza Prezydent Miasta i to on w ogłoszeniu określa formę i sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jest to kompetencja Prezydenta Miasta a nie Rady Miejskiej. 

 Załączniki:
1. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia 10.05.2017 r.


Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza  konsultacje ze Świdnicką Radą Działalności Pozytku publicznego oraz z organizacja pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Świdnica 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 7 kwietnia 2017 r

Czas zakończenia konsultacji: 13 kwietnia 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych – ul. Długa  33, lub mailowo na adres: k.halak@um.swidnica.pl, w terminie do 13 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwały zamieszczony został:

 Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

Informacja zamieszczona dnia 23.03.2017 r.

Zaproszenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydent Miasta Świdnicy serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla wolontariuszy i świdnickich organizacji pozarządowych.


Konkurs ma na celu promocje idei wolontariatu oraz nagrodzenie osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w działalność non-profit na rzecz miasta Świdnicy i jej mieszkańców.
W ramach konkursu Laureaci zostaną wyróżnieni w 3 kategoriach:
• „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019” – kategoria skierowana do szkolnych klubów wolontariusza oraz nieformalnych grup wolontariuszy – liczących co najmniej 5 osób (w tym przynajmniej dwóch osób pełnoletnich) nie zrzeszonych w  klubie wolontariusza lub organizacji pozarządowej, działających bezinteresownie i bez celu osiągnięcia zysku, na rzecz społeczności lokalnej. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 2000 zł brutto, Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł brutto.
• „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019” -  kategoria skierowana do osób, które ukończyły 13-ty rok życia, a swoją działalność wolontarystyczną wykonują bezinteresownie w dowolnym obszarze życia społecznego na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Świdnica.
• „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 2019”  - kategoria skierowana do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w dowolnym obszarze życia społecznego (z wyłączeniem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej).
Zachęcamy do aktywnego zgłaszania wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych działających w Świdnicy. W ten szczególny sposób możemy okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane. 
Wypełnione zgłoszenia do konkursu „Świdnickie Miejsce Przyjazne Wolontariuszom Roku 2019” lub do tytułu „Świdnicki Wolontariusz Roku 2019” oraz „Świdnicka Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 2019” można dostarczyć osobiście i za pośrednictwem poczty na adres: Sekretariat Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, 58 – 100 Świdnica lub elektronicznie przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: n.pradelska@um.swidnica.pl, w terminie 1.10.2019 – 7.11.2019 r.
W każdej z wymienionych powyżej kategorii jury wyłoni zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni 5 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali.

Regulamin - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Aktywna Organizacja - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Wolontariusz Roku - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Miejsce Przyjazne Wolontariuszon - pobierz

 

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

OGŁASZA

wszczęcie procedury zgłaszania kandydatur na członków Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (II Kadencja) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Świdnicy.

 

Ww. organizacje dokonają zgłoszenia swoich przedstawicieli podczas  otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 12 września o godz. 16.30 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy  ul. Długa 33 w Świdnicy.  

 

Członków Rady na II kadencje, spośród zgłoszonych na spotkaniu kandydatów, uczestnicy spotkania wybierają poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Świdnicy na ww. spotkanie.

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury  zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112) i w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33.

 

Uzasadnienie: W dniu 18 września 2019 r. kończy się I kadencja Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższy, zgodnie z § 2  Uchwały Nr XXI/223/16 Rady Miejskiej w Świdnicy  w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konieczne jest wszczęcie procedury zgłaszania kandydatur na członków II kadencji Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

                                                                                             

opublikowano 12 sierpnia 2019 r.


Bezpłatne szkolenie dla NGO

Szanowni Państwo

w dniu 14 listopada 2018 r.

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

przy ul. Długiej 33 w Świdnicy w sali nr 1 (parter)

w godzinach 16.00 -18.00

odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

na temat składania ofert na realizację zadań publicznych z wykorzystaniem generatora E-NGO.

 

 Zadaniem generatora  będzie usprawnienie procedury związanej z przekazywanie środków na realizację zdań publicznych  w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie uproszczonym (art. 19 A ) na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora E-NGO:

 

 • wyeliminowanie błędów rachunkowych na etapie składania oferty i sprawozdania    
 • łatwość tworzenia ofert i sprawozdań oraz ich przejrzystość
 • dostosowanie do zmian prawnych
 • łatwy dostęp do generatora  z dowolnego miejsca

 

Zgłoszenia  na szkolenie przyjmowane są do dnia 13 listopada2018 r. na adres mailowy k.halak@um.swidnica.pl  lub pod numerem telefonu 74 6462902 lub 746462930

 

WAŻNE !
W konkursach na realizację zadań publicznych w 2019 r. ogłaszanych przez  Gminę Miasto Świdnica nie będzie możliwości składania wniosku w wersji papierowej a jedynie przy pomocy aplikacji Generator E – NGO. 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

opublikowano: 5.11.2018 r.


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych, opiniujących oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

            W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działających na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach.

Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji oraz że z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złożonych ofert.

            Zgłoszenia proszę zgłaszać wg załączonego formularza do Referatu Organizacji Pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl.

Z poważaniem

Beata Moskal - Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

 

Zaproszenie pdf. do pobrania

Formularz pdf. do pobrania


Ponowne zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych opiniujacych oferty organizacji pozarzadowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działajacych na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach.

Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji oraz ze z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złozonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać, w terminie do 20 listopada br., w centrum Wspierania Organizacji pozarzadowych, pokój nr 4 ul. Długa 33 w Świdnicy lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na reaizacje zadań publicznych Gminy miasto Świdnica".

Z poważaniem

Beata Moskal - Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

 

Zaproszenie pdf. do pobrania

Formularz pdf. do pobrania

 


 

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych opiniujacych oferty organizacji pozarzadowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.

W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działajacych na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach.

Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji oraz ze z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należy opiniowanie złozonych ofert.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać, w terminie do 30 października br., w centrum Wspierania Organizacji pozarzadowych, pokój nr 4 ul. Długa 33 w Świdnicy lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na reaizacje zadań publicznych Gminy miasto Świdnica".

Z poważaniem

Beata Moskal - Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

 

Zaproszenie pdf. do pobrania

Formularz pdf. do pobrania

 


Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszam Państwa do składania propozycji potrzeb społecznych do Programu Współpracy na 2016 r. oraz do zgłaszania swoich kandydatur do wspólnego zespołu składającego się z przedstawicieli organizacji i Miasta do pracy nad Programem Współpracy na 2016 r., w terminie do 11 lipca 2015 r. do nowo utworzonego Referatu Organizacji Pozarządowych lub na maila k.halak@um.swidnica.pl.

 

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http:// www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.


Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email: andrzej.stachowiak@umwd.pl
 


 

Szanowni Państwo
Prezesi
Świdnickich Organizacji Pozarządowych

 

Serdecznie zapraszam przedstawiciela Państwa organizacji na spotkanie poświęcone współpracy Gminy Miasto Świdnica z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 r., które odbędzie się w dniu 21 maja br. o godz.16.00 w sali konferencyjnej nr 1 na parterze w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

Plan spotkania:
1. Podsumowanie współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
2. Program Współpracy na 2015 r. – propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), wyłonienie grupy osób chętnych do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

W związku z punktem drugim spotkania, proszę o przedyskutowanie w Państwa środowisku listy potrzeb społecznych oraz form współpracy, które wg Państwa powinny znaleźć się w programie na 2015 rok. Proszę o ewentualne przygotowanie konkretnych propozycji, które będą mogli Państwo złożyć do protokołu. Propozycje te zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto oraz omówione z przedstawicielami NGO chętnymi do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
Jednocześnie nadmieniam, że program współpracy na 2014 r. (Uchwała nr XXXII/366/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 8 listopada 2013 r.), w którym zawarte są m.in. zadania zlecane organizacjom do realizacji w roku bieżącym oraz formy współpracy, zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica (www.swidnica.bip-gov.info.pl).
 

Z poważaniem

Wojciech Murdzek

 

Pismo pdf. do pobrania

Inne informacje

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

OGŁASZA

wszczęcie procedury zgłaszania kandydatur na członków Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (II Kadencja) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Świdnicy.

 

Ww. organizacje dokonają zgłoszenia swoich przedstawicieli podczas  otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 12 września o godz. 16.30 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy  ul. Długa 33 w Świdnicy.  

 

Członków Rady na II kadencje, spośród zgłoszonych na spotkaniu kandydatów, uczestnicy spotkania wybierają poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie miasta Świdnicy na ww. spotkanie.

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury  zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112) i w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33.

 

Uzasadnienie: W dniu 18 września 2019 r. kończy się I kadencja Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z powyższy, zgodnie z § 2  Uchwały Nr XXI/223/16 Rady Miejskiej w Świdnicy  w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konieczne jest wszczęcie procedury zgłaszania kandydatur na członków II kadencji Świdnickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

                                                                                             

Opublikowano 12 sierpnia 2019 r.


Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie
na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej otrzymał wniosek

Grupy Inicjatywnej 30+ na realizację zadania pn.„Posłuchane. Cykl spotkań z muzyką elektroniczną”.
Koszt całkowity zadania - 20.650 zł , dofinansowanie z budżetu Miasta - 17.550 zł.

Świdnica, 29.06.2016 r.


 

Prezydent Miasta informuje, że dofinansowanie
na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
otrzymały następujące wnioski:
 


1. Fundacja Zero Point na realizację projektu animacji kulturalnej i społecznej pn. "Święto ulicy";
Koszt całkowity zadania - 14.350 zł, dofinansowanie z budżetu Miasta - 8.290 zł.

2. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Carpe Diem" na realizację zadania pn.: Świdnickie lato - "Warsztaty edukacyjne dla dzieci";
Koszt całkowity zadania - 11.660 zł, dofinansowanie z budżetu Miasta - 4.260 zł.Świdnica, 07.08.2015 r.
 


 

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, iż rozpoczynamy właśnie pierwszy nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu OdDOLNY ŚLĄSK, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację "Wrzosowa Kraina".

OdDOLNY ŚLĄSK jest częścią ogólnopolskiego systemu wsparcia dla oddolnych inicjatyw obywatelskich, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to bezprecedensowa szansa na pozyskanie środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć społecznych przez osoby i podmioty, które na co dzień mają ograniczone możliwości uzyskania takiej pomocy.

W ramach projektu BEZPŁATNIE skorzystać można z następujących usług:
Mikrodotacja – w ramach projektu otrzymać będzie można dotację w maksymalnej wysokości 5000 zł. Jej przyznanie uzależnione będzie od oceny złożonego wniosku przez ekspertów.
Animacja – mająca na celu zachęcenie jak największej liczby uprawnionych do złożenia wniosku i realizacji oddolnych inicjatyw.
Doradztwo – poświęcone profesjonalnemu tworzeniu projektów i ich właściwej realizacji.
Informacja – dzięki której zainteresowane osoby będą mogły zdobyć więcej informacji o projekcie i jego zasadach.
Szkolenia – poświęcone tworzeniu i realizacji projektów oraz ich rozliczaniu.

Realizacją projektu objęte są grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe (więcej informacji o charakterystyce tych podmiotów w dokumentacji konkursowej) z terenu 14 powiatów:
- powiat bolesławiecki
- powiat głogowski
- powiat górowski
- powiat jaworski
- powiat kamiennogórski
- powiat legnicki
- powiat m. Legnica
- powiat lubiński
- powiat lwówecki
- powiat polkowicki
- powiat średzki
- powiat świdnicki
- powiat zgorzelecki
- powiat złotoryjski

Obecny nabór projektów trwać będzie w dniach 8-29.09.2014 r. (liczy się data złożenia wniosku).

Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która dostępna jest na stronie internetowej www.lsio.org.pl, w zakładce Nasze Działania -> Obecne projekty -> FIO 2014/OdDolny Śląsk -> Dokumentacja konkursowa i złożenia wniosku.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można w siedzibie:
LEGNICKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH
59-220 Legnica, ul. Kościuszki 25/1
FUNDACJI "WRZOSOWA KRAINA"
59-140 Chocianów, ul. Żeromskiego 1

LUB TELEFONICZNIE/MAILOWO:
Dominika Urbanowicz - specjalista ds. informacji
Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
telefon kontaktowy: +48 76 862 58 25
e-mail: fio@lsio.org.pl
lub
Barbara Sulma - doradca
Fundacja "Wrzosowa Kraina"
telefon kontaktowy: +48 500 054 395, +48 76 818 45 41
e-mail: fio@lsio.org.pl

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich www.lsio.org.pl w zakładce Nasze Działania -> Obecne projekty -> FIO 2014/OdDolny Śląsk

Zachęcam również do śledzenia aktualności dotyczących projektu na Facebooku/Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

Życząc Państwu powodzenia w ubieganiu się o środki i realizacji oddolnych inicjatyw z pożytkiem dla dolnośląskich społeczności lokalnych, chciałbym jednocześnie prosić o dzielenie się swoimi uwagami odnośnie organizacji konkursu i realizacji projektów. Zależy mi bowiem, by wsparcie jakie przez najbliższe lata oferować będzie Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundacja Wrzosowa Kraina, było jak najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb.

Pozdrawiam

Mirosław Jankowski
Przewodniczący Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
Koordynator projektu OdDOLNY ŚLĄSK

Projekt OdDOLNY ŚLĄSK jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 


 

Konsultacje Społeczne, a co to takiego?

To nic innego jak jedna z najbardziej skutecznych i znanych metod do rozwiązywania problemów społecznych! Jeśli tylko mieszkańcy oraz urzędnicy chcą rozmawiać i wspólnie radzić w sprawie problemów, z którymi się borykają, mogą poprzez konsultacje społeczne osiągnąć bardzo dużo dla dobra całego społeczeństwa.
Tematów do konsultacji społecznych może być wiele np. szkoła, czy też jej brak, świetlica, która jest czynna raz w tygodniu, a w pozostałe dni dzieci nie mają się gdzie podziać, profilaktyka, edukacja itp. Rozbieżność spraw, które możemy konsultować jest naprawdę bardzo szeroka!
Celem konsultacji jest wspomaganie współpracy pomiędzy władzą, mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, aby zwiększać potencjał drzemiący w społecznościach lokalnych. Często łatwiej jest znaleźć rozwiązanie problemu, wyjście z trudnej sytuacji gdy jest nas więcej, gdy możemy wyrazić swoje zdanie. Zaangażowanie stron daje możliwości, zgodnie z znanym powiedzeniem: „co dwie głowy to nie jedna.”
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkim zaangażowanym
w konsultacje społeczne stronom zaprasza do udziału w projekcie „Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych” W ramach projektu nasz ekspert ds. konsultacji społecznych przeprowadzi szkolenia dotyczące aktywnych narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz budowania pozytywnego postrzegania się partnerów oraz wsparcie eksperckie z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.
Projekt realizowany jest w oparciu o „Siedem Zasad Konsultacji”, które są częścią Kodeksu Konsultacji, opracowanego przez ekspertów społecznych i przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Zasady opisują najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki ich stosowania:

1. DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

2. POWSZECHNOŚĆ
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.

3. PRZEJRZYSTOŚĆ
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.

4. RESPONSYWNOŚĆ
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.

6. PRZEWIDYWALNOŚĆ
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.

7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Konsultacje społeczne są kluczem do wypracowania skuteczniejszych rozwiązań, wspólnych stanowisk. Angażując i animując, wzmacniamy aktywność obywatelską oraz budujemy wzajemne zaufanie.


KONTKT:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1-3-5, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks 71 793 23 24
Maria Lewandowska- Mika – Kierownik projektu, maria.mika@dfop.org.pl
Katarzyna Ciróg – koordynator ds. planowania i wdrażania konsultacji, kataryn.cirog@dfop.org.pl
www.dfop.org.pl 

Informacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Świdnicy

W terminie do 6 czerwca br. można składać propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), które wg Państwa powinny znaleźć się w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 rok”.
Ewentualne propozycje należy przesyłać na adres Urząd Miejski - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49 lub na adres mailowy: j.trojan-skala@um.swidnica.pl.


Świdnica, 22.05.2014 r.

Szanowni Państwo,

Rada Miejska w Świdnicy w marcu br. podjęła uchwałę nr XXXVII/429/14 w sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu. Utworzenie Rady Seniorów w Świdnicy jest wyrazem dążenia Gminy do wykorzystania potencjału działających w Świdnicy organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, które pozytywnie zaopiniowały tę inicjatywę. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Zgodnie z ww. uchwałą Prezydent Miasta zwołał Zgromadzenie Seniorów na dzień 6 czerwca br. o godz.17.00 w Świdnicy, przy ul. Długiej 33.
Członkowie Zgromadzenia wybiorą spośród siebie 17 członków Rady Seniorów, w głosowaniu tajnym. Prezydent Miasta określił wzór zgłoszenia na członka Zgromadzenia. Kandydatów (osoba, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem Świdnicy) mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz sami zainteresowani, którzy uzyskają poparcie co najmniej 15 osób. Wzór zgłoszenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.swidnica.bip-gov.info.pl), w sekretariacie budynku przy ul. Długiej 33 i w Urzędzie Miejskim w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zgłoszenia na członka Zgromadzenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca br. w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 125 lub przesłać na adres Urząd Miejskiej, Departament Edukacji i Kultury - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (decyduje data wpływu do Urzędu). (do pobrania plik pdf)

Zgłoszenie  indywidualne ( plik doc)

Zgłoszenie przez podmiot ( plik doc)

Archiwum
 

Prezydent Miasta Świdnicy Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
"PROGRAM WSPÓŁPRACY gMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2017 ROK"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji:11 października 2016 r.

Forma Konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Organizacji Pozarządowych, pok. 11, ul. Długa 33, 58-100 Świdnica lub mailowo na adres m.okniańska@um.swidnica.pl

W terminie do: 11 października 2016 r.

Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz.239 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 19.09.2016 r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
"PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA LATA 2016-2018 DLA MIASTA ŚWIDNICY"

Czas rozpoczęcia konsultacji: 7 września 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji:13 września 2016 r.

Forma Konsultacji: konsultacje pisemne
Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pok. 126, ul Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub mailowo na adres u.larecka@um.swidnica.pl

W terminie do: 13 września 2016 r.

Projekt Programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:
www.swidnica.bip-gov.info.pl w dziale Dokumenty-Projekty Programów społecznych i na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl w dziale: Mieszkańcy-Nasze Miasto-Pomoc Społeczna-Konsultacje społeczne.

Załączniki:
1. Ogłoszenie konsultacji
2. Projekt programu
3. Formularz konsultacji

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz.239). organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy poprzez konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

Informacja zamieszczona dnia 17.05.2016 r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: "Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2016 r.


Czas rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2015 r.

Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2015 r.


W konsultacjach opinie wyraziły dwa uprawnione podmiot, tj.:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad miejsko - Gminny, Al. Niepodległości 4, 58 - 100 Świdnica. 
Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych i noepełnosprawnych na terenie Świdnicy.

 Stanowisko Prezydenta Miasta:
Zadanie zostało ujete w programie pod nazwą "Usługi opekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

2. Związek Strzelecki, ul. Struga 1, 26-600 Radom Oddział Świdnica   

Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie wartosci patriotycznych, działania na rzecz obronnosci terytorialnej Miasta Świdnicy.  

Stanowisko Prezydenta Miasta:
Miasto Świdnica nie przewiduje w 2016 r. zlecania organizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania wartosci patriotycznych oraz działań na rzwczobronnosci terytorialnej miasta Świdnicy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 20.10.2015 r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2016 r.”
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2015 r.
Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza doReferatu Organizacji Pozarzadowych w centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych ul. Długa 33,pokój nr 4 (sekretariat centrum) lub mailowo na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl, w terminie do 12 października 2015 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112) i w Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych ul. Długa 33.

Załączniki:


Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Informacja zamieszczona dnia 21.09.2015 r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy"
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 lipca 2015 r.
Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2015 r.

W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 18.08.2015 r


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”.
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 lipca 2015 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektu uchwały należy przekazać w terminie do 7 sierpnia 2015 r. wg załączonego formularza:
 1. do Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 - pokój nr 318, 
 2. mailowo na adres: m.oszczeda@um.swidnica.pl,
 3. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
 
Projekt uchwały zmieniającej zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).
Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji z datą wpływu przed dniem 27 lipca 2015 r. albo po dniu 7 sierpnia 2015 r. nie będą uwzględnione.
 
Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.
 
Informacja zamieszczona dnia 8.07.2015 r.

 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 r.


Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 16 października 2014 r.


W konsultacjach opinie wyraził jeden uprawniony podmiot, tj.:

Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU”, ul. Galla Anonima 3, 58-100 Świdnica.
Podmiot wyraził potrzebę ujęcia w Programie Współpracy realizacji zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Stanowisko Prezydenta Miasta:
Miasto Świdnica nie przewiduje zlecania organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka,
o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz.1457) w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Załączniki:

Informacja zamieszczona dnia 24.10.2014 r.


 
Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2015 r.”
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 8 października 2014 r.
Czas zakończenia konsultacji: 16 października 2014 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Departament Edukacji
i Kultury- Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 16 października 2014 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).

Załączniki:


Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.


Informacja zamieszczona dnia 23.09.2014 r.Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Miasto Świdnica

Czas rozpoczęcia konsultacji: 16 stycznia 2014 r.
Czas zakończenia konsultacji: 23 stycznia 2014 r.

W konsultacjach uwagi zgłosił jeden uprawniony podmiot, tj. Fundacja „Naszej Szkole” ze Świdnicy.
Fundacja zgłosiła 6 opinii / zapytań:

1) Fundacja nalicza wynagrodzenie nauczycielom uczącym w szkole podstawowej i gimnazjum łącznie. Czy do rozliczenia można przyjąć rozliczenia wg godzin pracy nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum?
Stanowisko Prezydenta Miasta:
Przy rozliczaniu szkoły podstawowej należy uwzględniać wynagrodzenia za godziny faktycznie przepracowane przez nauczycieli w danym miesiącu w szkole podstawowej.
Przy rozliczaniu gimnazjum należy uwzględniać wynagrodzenia za godziny faktycznie przepracowane przez nauczycieli w danym miesiącu w gimnazjum.

2) Czy można rozliczać koszty mediów (gaz, energia elektryczna, woda, itp.) na poszczególne jednostki (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) wg tzw. klucza (np. ilość uczniów lub przedszkolaków do ogółem). Dotyczy to również wynagrodzenia administracji.
Stanowisko Prezydenta Miasta:
Koszty mediów można rozliczać na poszczególne jednostki jw. proporcjonalnie do liczby ich uczniów.

3) W załączniku nr 3 do projektu uchwały w tabeli kwota wydatków sfinansowanych z dotacji – wykazać tylko do wysokości dotacji czy faktycznie wydatkowanych?
Stanowisko Prezydenta Miasta:
Należy wykazywać poniesione wydatki tylko do wysokości dotacji.

4) W § 4 ust. 1 czy wniosek o udzielenie dotacji na kolejny rok kalendarzowy tj. na rok 2014r. należy ponownie składać wg nowego załącznika?
Stanowisko Prezydenta Miasta:
Wniosku o przyznanie dotacji na 2014 r. nie trzeba składać ponownie.

5) W § 5 ust.1 został określony termin przekazywania dotacji do ostatniego dnia każdego miesiąca – proponujemy aby ustalić go do 15 dnia każdego miesiąca jest to związane z licznymi zobowiązaniami np. wypłaty wynagrodzeń i ZUS-u.
Stanowisko Prezydenta Miasta:
Termin przekazywania dotacji - do ostatniego dnia każdego miesiąca pozostanie utrzymany bez zamian, ze względu na obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Świdnicy procedury obiegu dokumentów. W miarę istniejących możliwości, dotacje za poszczególne miesiące będą przekazywane przed ostatnim dniem miesiąca.

6) W załączniku nr 2 pkt. III dane adresowe uczniów spoza Gminy – dotychczas przekazywaliśmy tylko imienny wykaz dzieci z przedszkola zgodnie z ich miejscem zamieszkania. Czy uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum również należy wykazywać imiennie zgodnie z ich miejscem zamieszkana czy zameldowania?
Stanowisko Prezydenta Miasta:
W załączniku jw. nie należy wykazywać danych adresowych uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum zamieszkujących poza Gminą Miasto Świdnica.


Informacja zamieszczona dnia 05.02.2014 r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Miasto Świdnica [ pobierz projekt uchwały...plik doc]

Czas rozpoczęcia konsultacji: 16 stycznia 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 23 stycznia 2014 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Departament Edukacji – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 110 lub mailowo na adres: m.laszuk@um.swidnica.pl, w terminie do 23 stycznia 2014r.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO>Konsultacje z organizacjami pozarządowymi) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 111).

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 03.01.2014r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci


Przedmiot konsultacji: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2014 r. ( pdf.)

Czas rozpoczęcia konsultacji: 26 sierpnia 2013 r.

Czas zakończenia konsultacji: 6 września 2013 r.


W konsultacjach opinie wyraziły dwa uprawnione podmioty, tj.:

I. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Centrum Charytatywnym Caritas Diecezji Świdnickiej, przy ul. Westerplatte 4-6 w Świdnicy.
Podmiot wyraził chęć nawiązania współpracy z Miastem, w celu poprawy jakości życia mieszkańców, w ramach zadania ujętego w projekcie Programu pn.: „Prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania”.

Stanowisko Prezydenta Miasta:
W związku z charakterem opinii, Poradnia nie wnosi o dokonanie zmian w Programie.

II. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy, przy ul. M. Kozara - Słobódzkiego 28. Podmiot zaproponował uwzględnienie w Programie dodatkowych zadań pn.: „Nauka samodzielnego automatycznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi w formach mieszkalnictwa treningowego, chronionego” oraz „Pomoc i wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną przez asystenta osoby niepełnosprawnej”.

Stanowisko Prezydenta Miasta:
Oba zadania mieszczą się w zakresie ujętego w projekcie Programu zadania pn.: „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”. W związku z powyższym nie ma konieczności dokonywania zmian w treści projektu Programu.

Informacja zamieszczona dnia 25.09.2013r.
 Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Przedmiot konsultacji: "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2014 r."  [ pobierz projekt programu...plik PDF]
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 26 sierpnia 2013 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 6 września 2013 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Departament Edukacji i Kultury- Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 2 września 2013 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl  (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 111).
 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.

Informacja zamieszczona dnia 09.08.2013r.


 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2013 r.”
 
Termin wywieszenia ogłoszenia o konsultacjach: 21 listopada 2012 r.
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 5 grudnia 2012 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 12 grudnia 2012 r.

W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.( plik jpg.)

Informację zamieszczono dnia: 09 stycznia 2013r.Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Przedmiot konsultacji:
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2013 r.” ( plik doc.)
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 5 grudnia 2012 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 12 grudnia 2012 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do programów należy zgłaszać wg załączonego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Dział Pomocy Specjalistycznej:
ul. Wałbrzyska 15, pokój 103 – 104
lub mailowo na adres: j.serwatka@mops.swidnica.pl,
w terminie do 12 grudnia 2012 r.
 
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 111).
 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawyz 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy poprzez konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.
 
Informację zamieszczono dnia: 21 listopada 2012r.

 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2013 r.”
 
Termin wywieszenia ogłoszenia o konsultacjach: 3 października 2012r.
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2012 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 26 października 2012 r.
 
W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot. ( plik jpg.)
 
Informację zamieszczono dnia: 15 listopada 2012r.


Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2013 r.”
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2012 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 26 października 2012 r.
  
Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza ( plik doc.)do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Departament Edukacji i Kultury- Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 26 października 2012 r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe> Informacje dla NGO) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 111).
 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010r.
 
 
Informacja zamieszczona dnia: 02 października 2012r.

 

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:

1. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-łania Narkomanii na 2012 rok”;

2. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014”;

3. „Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015”.


Czas rozpoczęcia konsultacji: 26 stycznia 2012 r.

Czas zakończenia konsultacji: 2 luty 2012 r.


W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.

Informacja zamieszczona dnia: 16 lutego 2012 r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”;

2. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014”;

3. „Gminny Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 26 stycznia 2012 r.

Czas zakończenia konsultacji: 2 luty 2012 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do programów należy zgłaszać wg załączonego formularza do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Dział Pomocy Specjalistycznej: ul. Wałbrzyska 15, pokój 103 – 104 lub mailowo na adres: j.serwatka@mops.swidnica.pl, w terminie do 2 lutego 2012 r.
Projekty programów zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń) i na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (Mieszkańcy > Nasze Miasto > Organizacje pozarządowe > Informacje dla NGO).

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy poprzez konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja zamieszczona dnia: 12 stycznia 2012r. 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 2 listopada 2011 r.

Czas zakończenia konsultacji: 10 listopada 2011 r.


Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: k.halak@um.swidnica.pl, w terminie do 10 listopada 2011 r.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 112).


Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.
 

Informacja zamieszczona dnia 18.10.2011r.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia: 12.12.2011r.Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy

Czas rozpoczęcia konsultacji: 22 września 2011 r.

Czas zakończenia konsultacji: 30 września 2011 r.

W konsultacjach nie wyraził opinii żaden uprawniony podmiot.

Prezydent Miasta
Wojciech Murdzek

Informacja zamieszczona dnia 18.10.2011r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2012 r.”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 października 2011 r.

Czas zakończenia konsultacji: 24 października 2011 r.


Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 24 października 2011r.
Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 108).


Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale
nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Informacja zamieszczona dnia: 29.09.2011r.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja zamieszczona dnia: 18.11.2011r.


 

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy

Czas rozpoczęcia konsultacji: 22 września 2011 r.

Czas zakończenia konsultacji: 30 września 2011 r.


Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126
lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl, w terminie do 30 września 2011 r.
Projekt uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej Miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim (I piętro przy pokoju nr 108).


Uzasadnienie: W związku z uchwałą nr XLVII/573/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Gmina Miasto Świdnica poddaje konsultacjom ww. projekt uchwały.

Obywatelski  monitoring funduszu korkowego więcej... pobierz pdf.Informacja dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Świdnicy

Gmina Miasto Świdnica rozważa złożenie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 5.4.2.- Rozwój dialogu obywatelskiego "Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi". Celem naszego projektu, który chcemy zrealizować we współpracy z jedną z organizacji świdnickich, byłoby wypracowanie i wdrożenie standardów współpracy naszego Urzędu z Państwem w oparciu o już istniejący model wzorcowy, z którym można zapoznać się
na stronie www.3sektor.org.pl - "Standardy w teorii". Naszym wspólnym celem byłoby stworzenie trwałej współpracy poprzez wypracowanie PROGRAMU "Polityki i zasady współpracy Miasta Świdnicy i Organizacji Pozarządowych". Wstępny pomysł zakłada cykl wyjazdowych warsztatów (3-dniowych) od czerwca br. do stycznia 2014. Ponadto spotkania ekspertów, konferencję otwierającą i zamykającą projekt. Całość realizowana będzie do sierpnia 2014 r.
Do realizacji tego pomysłu niezbędna jest Państwa poważna deklaracja o chęci uczestnictwa. Zakładamy udział co najmniej 40 osób, członków organizacji pozarządowych z terenu Świdnicy. Dlatego też serdecznie proszę o ewentualne złożenie takiej deklaracji na załączonym wzorze. Przy szerokim odzewie z Państwa strony będziemy starali
się pozyskać środki z ww. Programu Operacyjnego.
Na odpowiedź Państwa czekamy do dnia 29 maja br. na adres Urząd Miejski - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49 lub na adres mailowy: j.trojan-skala@um.swidnica.pl.
 

Wzór deklaracji [ pobierz...]W terminie do 31 maja br. można składać propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), które wg Państwa powinny znaleźć się w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2014 rok”.
Ewentualne propozycje należy przesyłać na adres Urząd Miejski - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49 lub na adres mailowy: j.trojan-skala@um.swidnica.pl.Szanowni Państwo,
na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przesyłamy informację o przyjętym przez Radę Ministrów Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, którego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych oraz ogłoszeniu I edycji konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
 
Oferty w konkursie w ramach Rządowego Programu ASOS można składać od 5 do 27 września 2012 r.
 
Informacje o Programie znajdziecie Państwo na stronie:
 
 
Informacje o I edycji konkursu otwartego w ramach Programu ASOSznajdziecie Państwo na stronie:
 
 
Kontakt z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 
Pani Marzena Breza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.: +48 22 661 12 08
fax: +48 22 661 51 03
Tel. kom. +48 608 409 647


Serdecznie zapraszamy na spotkanie Prezydenta Miasta Świdnicy z Przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Świdnicy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca br. o godz.16.00
w sali konferencyjnej nr 1 na parterze w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
ul. Długa 33.

Plan spotkania:
1. Podsumowanie współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi
w 2011 r.
2. Program Współpracy na 2013 r. – propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), wyłonienie grupy osób chętnych do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

W związku z punktem drugim spotkania, prosimy o przedyskutowanie w Państwa środowisku listy potrzeb społecznych oraz form współpracy, które wg Państwa powinny znaleźć się w programie na 2013 rok. Prosimy o ewentualne przygotowanie konkretnych propozycji, które będą mogli Państwo złożyć do protokołu. Propozycje te zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto oraz omówione z przedstawicielami NGO chętnymi do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu. Jednocześnie informujemy, że program współpracy na 2012 r. (uchwała nr XII/153/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r.), w którym zawarte są m.in. zadania zlecane organizacjom do realizacji w roku bieżącym oraz formy współpracy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica ( www.swidnica.bip-gov.info.pl).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 18 czerwca br. mailem na adres
j.trojan-skala@um.swidnica.pl lub telefonicznie pod numer: +48 74 856 28 52.Prośba do Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,
na naszej stronie internetowej, w zakładce Organizacje Pozarządowe zawarte są informacje na temat organizacji społecznych działających na terenie Świdnicy. Są to ważne informacje dla ewentualnych beneficjentów Państwa działań, jak również służą wymianie informacji na temat aktywności społeczności lokalnej. Zależy nam, aby informacje tam zawarte były jak najbardziej aktualne i przydatne. Dlatego też w ostatnim czasie, na podstawie zgromadzonych przez Urząd dokumentów oraz informacji pozyskanych z Internetu zaktualizowaliśmy tę bazę danych. Niestety nie posiadamy zaktualizowanych informacji na temat wszystkich organizacji. Dlatego też, jeśli na naszej stronie internetowej są informacje nieaktualne o Państwa Stowarzyszeniu, bądź w ogóle ich nie ma, prosimy o ich podanie.
Zakres zamieszczanych informacji to: nazwa, adres, nr telefonu, faksu, adres mailowy, adres strony internetowej, cel i krótki opis działania.
Informacje można przesyłać mailem na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl lub pocztą na adres Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Urząd Miejski, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.
 
Dziękujemy za współpracę.

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Świdnicy na spotkanie z Prezydentem Miasta, które odbędzie się w dniu 15 maja br. o godz.16.00 w sali konferencyjnej nr 1 na parterze w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

Plan spotkania:
1. Podsumowanie współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
2. Program Współpracy na 2014 r. – propozycje organizacji (lista potrzeb społecznych), wyłonienie grupy osób chętnych do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
3. Podsumowanie funkcjonowania Centrum w 2012 r.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

W związku z punktem drugim spotkania, prosimy o przedyskutowanie w Państwa środowiskach listy potrzeb społecznych oraz form współpracy, które wg Państwa powinny znaleźć się w programie na 2014 rok. Prosimy o ewentualne przygotowanie konkretnych propozycji, które będą mogli Państwo złożyć do protokołu. Propozycje te zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji przez Miasto oraz omówione z przedstawicielami NGO chętnymi do aktywnego udziału w procesie tworzenia programu.
Jednocześnie nadmieniamy, że program współpracy na 2013 r. (uchwała nr XXII/264/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 listopada 2012 r.), w którym zawarte są m.in. zadania zlecane organizacjom do realizacji w roku bieżącym oraz formy współpracy, zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica (www.swidnica.bip-gov.info.pl).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 13 maja br. mailem na adres
j.trojan-skala@um.swidnica.pl lub telefonicznie pod numer: 74-8562-852.Zaproszenie
do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica 

Zgodnie z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych, opiniujących oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby wskazane przez wyżej wymienione podmioty.
W związku z tym proszę Panie/Panów Prezesów/Przewodniczących organizacji pozarządowych lub podmiotów cytowanych na wstępie działających na terenie miasta Świdnicy o wskazanie takiej osoby do prac w komisjach. Nadmieniam jednocześnie, że zaproponowani przedstawiciele nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty Państwa organizacji, oraz że z tytułu pracy w komisji, jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

Do zadań komisji konkursowych należą:
1) ocena ofert, zgodnie z ustawowymi kryteriami;
2) proponowanie wysokości dotacji dla wybranych oferentów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę składać, w terminie do 15 grudnia br., w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pokój 126 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Departament Edukacji i Kultury - Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica”.

                                                                                    Prezydent Miasta Świdnicy

                                                                                        Wojciech Murdzek    

Świdnica, 2011-11-23

Do pobrania:

- wzór formularza ( plik DOC ok. 43kB)

 

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2020 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XII/117/19 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2019 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR II/7/18 Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2018 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XXXVII/399/17 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2017 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XXIV/257/16 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2016 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XIII/118/15 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2015 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XLVI/530/14 Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 R.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2014 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XXXII/366/13 Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 R.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2013 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XXII/264/12 Z DNIA 30 LISTOPADA 2012 R.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ NA 2012 ROK” PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XII/153/11 Z DNIA 25 LISTOPADA 2011 R.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ W 2011 R.”, PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŚWIDNICY UCHWAŁĄ NR XLIX/598/10 Z DNIA 5 LISTOPADA 2010 R.


do góry