Szkoły publiczne

SZKOŁY PODSTAWOWE W ŚWIDNICY

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dyrektor - Alicja Karol

ul. Galla Anonima 1
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-98-18
e-mail: sekretariat@sp1.swidnica.pl
www: www.sp1.swidnica.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dyrektor - Ryszard Chołko

ul. Marcinkowskiego 4-6
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-23-66
e-mail: sekretariat@sp4swidnica.pl
www:  sp4swidnica.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dyrektor - Violetta Skibicka

ul. Wodna 5-7
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-05-85
e-mail: sp6swidnica@wp.pl
www: sp6.swidnica.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dyrektor - Małgorzata Gryń-Chlebicka

ul. Wałbrzyska 39
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-29-24
e-mail: sekretariat.sp8@gmail.com
www: sp8.net.pl

Szkoła Podstawowa Nr 105

Dyrektor - Małgorzata Pielach

ul. Folwarczna 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-26-40
e-mail: sekretariat@sp105.pl
www: sp105.pl

Szkoła Podstawowa Nr 315

p.o. Dyrektora – Alina Jasionowicz

pl. Woj. Polskiego 3
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856-95-02
e-mail: sekretariat@sp-315.swidnica.pl
www: sp-315.swidnica.pl 

 

GIMNAZJA W ŚWIDNICY

Gimnazjum Nr 1

Dyrektor - Danuta Morańska

ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-28-31
e-mail: sek_gim1@poczta.onet.pl
www: g1.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 2

Dyrektor - Alicja Matysik

ul. Of. Oświęcimskich 30
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640-62-40
e-mail: kontakt@g2.swidnica.pl
www: g2.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 3

Dyrektor - Iwona Kasprzyk

ul. Saperów 27 a
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 853-12-13
e-mail: sekretariat@g3.swidnica.pl
www: g3.swidnica.pl

Gimnazjum Nr 4

Dyrektor - Tomasz Całka

ul. Jodłowa 21
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-31-29
e-mail: sekretariat@g4.swidnica.pl
www: g4.swidnica.pl

 
 
 

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury

Dyrektor – Zbigniew Curyl
ul. Nauczycielska 2

tel 851-33-30
fax 851-33-35

e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www.mdk.swidnica.pl

Szkoły niepubliczne

Fundacja "Naszej Szkole"
Społeczna Szkoła Podstawowa


Dyrektor – Jacek Urbański

ul. Mickiewicza 1-3
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-43-75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
www: www.szkolaspoleczna.pl

 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa "Caritas" Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana

Dyrektor - Irena Rymsza

ul. Kraszowicka 27
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-15-84
e-mail:  nkspswidnica@poczta.internetdsl.pl
www: www.nkspswidnica.pl

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka"

Dyrektor - Danuta Sekuła

ul. Jagiellońska 30
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-29-79
e-mail: sekretariat@niepubliczna12.swidnica.pl
www: niepubliczna12.swidnica.pl

 

GIMNAZJA W ŚWIDNICY

Fundacja "Naszej Szkole"
Gimnazjum Społeczne


Dyrektor - Jacek Urbański

ul. Mickiewicza 1-2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852-43-75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl
www: www.szkolaspoleczna.pl

 

Gimnazjum Niepubliczne "Rzemieślnik"

Dyrektor - Konrad Kulon

ul. Wałbrzyska 54
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 853-03-12
e-mail: szkola.kulon@wp.pl
www: www.rzemieslnik.szkolnastrona.pl/gim/

 

Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego

Dyrektor – Anna Kośna
ul. Równa 11
58-100 Świdnica
tel. 786 818 816
e-mail: kontakt@gimnazjum.swidnica.pl
http: www.gimnazjum.swidnica.pl/index.php/kontakt
 

Przedszkola

PRZEDSZKOLA W ŚWIDNICY

PUBLICZNE:

Miejskie Przedszkole Nr 1
Dyrektor - Małgorzata Bardowska
pl. Św. Małgorzaty 15
tel. +48 74 852-16-19
e-mail: przedszkole@pm1.swidnica.pl                                                           
www: www.pm1swidnica.szkolnastrona.pl

Miejskie Przedszkole Nr 3
Dyrektor - Ewa Tokarczyk
ul. Okrężna 30
tel. +48 74 852-27-78
e-mail: przedszkole@pm3.swidnica.pl   
www: www.pm3.netstrefa.com.pl

Miejskie Przedszkole Nr 4
Dyrektor - Renata Strugała
ul. Lelewela 10
tel. +48 74 852-03-97
e-mail: przedszkole@pm4.swidnica.pl                                                              
www: www.przedszkole4.swidnica.pl

Miejskie Przedszkole Nr 6
Dyrektor - Danuta Wencko
ul. Komunardów 2
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-29-76
e-mail: przedszkole@pm6.swidnica.pl
www: www.przedszkole6-swidnica.pl

Miejskie Przedszkole Nr 14
Dyrektor - Katarzyna Skupień
ul. Słobódzkiego 10
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-17-42
e-mail: przedszkole@pm14.swidnica.pl
www: www.przedszkole_nr14_swidnica.republika.pl

Miejskie Przedszkole Nr 15
Dyrektor - Józefa Sadkiewicz
ul. Of. Oświęcimskich 45a
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-43-53
e-mail: przedszkole@pm15.swidnica.pl
www: www.przedszkole15.swidnica.pl

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16
Dyrektor - Małgorzata Anklewicz
ul. Marcinkowskiego 10
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-60-70
e-mail: przedszkole@pm16.swidnica.pl
www: www.mpisloneczko.swidnica.pl

Przedszkole Publiczne Zgromadzenia
PP Prezentek

Dyrektor - siostra Bernadetta Żygadło
ul. Piekarska 2 - 4
58-100 Świdnica
tel. +48 74 853-76-44
e-mail: prezentki@op.pl

NIEPUBLICZNE:

Społeczne Przedszkole"Akademia Przedszkolaka" Fundacji "Naszej Szkole"
Dyrektor – Marzena Gruner
ul. Mickiewicza 1-2
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-43-75
e-mail: sspisg@poczta.onet.pl

Przedszkole "Wesoła Piątka"
Dyrektor - Danuta Natanek
ul. Wałbrzyska 48
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-02-39
e-mail: wesolapiateczka@vp.pl
www: www.wesolapiatka.pl

Przedszkole "Promyk"
Dyrektor - Anna Kryśpiak
ul. Of. Oświecimskich 43a
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852-21-21
e-mail: przedszkolepromyk@op.pl
www: www.promyk.swidnica.pl

Niepubliczne Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
Dyrektor – Danuta Capek
ul. Mickiewicza 9
58-100 Świdnica
tel. +48 74 853-33-27
e-mail: ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl

Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka“
Dyrektor - Agnieszka Perska
pl. Wojska Polskiego 4
58-100 Świdnica
tel. +48 74 667-19-75
e-mail: przedszkolakead@wp.pl
www: www.pead.pl

Przedszkole „Radosny Delfinek”
Dyrektor - Krystyna Orłowska
ul. Armii Krajowej 10
58-100 Świdnica
tel.+48 605 877 794
e-mail: radosny.delfinek@onet.pl
www: www.radosnydelfinek.pl

Niepubliczne Przedszkole „Frajda”
Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU’’
Dyrektor – Natalia Nieradka
ul. Galla Anonima 3
58-100 Świdnica
tel.+48 532 998 505
e-mail: agugu@dlaprzedszkoli.eu
www: www.agugu.dlaprzedszkoli.eu

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Abracadabra”                                                          
Dyrektor – Ewelina Grądziel                                                                                                                                         
ul. Jagiellońska 5                                                                                                                                   
tel.: +48 74 668 31 13, 517 356 147                                                                                                            
e-mail: swidnica.przedszkole@gmail.com                                                            
www: www.przedszkole-swidnica.pl

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowy Domek”
Dyrektor-Monika Baranowska
ul. Głowackiego 14
58-100 Świdnica
tel. +48 791 206 26, 506 029 828
e-mail: dyrektor@bajkowydomek.net
www: www.bajkowydomek.net

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Magiczna Chatka”
Dyrektor- Aleksandra Karpińska
ul. Kościuszki 28
58-100 Świdnica
tel.+48 604 479 953
e-mail: biuro@magiczna-chatka.pl
www: www.magiczna-chatka.pl

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Calineczka”
Dyrektor – Anna Olejnik
ul. Siostrzana 17-19
58-100 Świdnica
tel. +48 601 361 177
e-mail: ania.olejnik@op.pl

 

Studiuj w Świdnicy

Świdnickie Centrum Edukacji Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Świdnicy
ul. Romualda Traugutta 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 851 31 57
e-mail: scedu@op.pl
www: www.sced.pl

Oferowane kierunki: technik farmaceuta, technik masażysta, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, technik ochrony mienia i osób.


Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
ul. Franciszkańska 7
58 - 100 Świdnica
tel. +48 74 857 57 91, +48 74 662 62 03
email: swidnica@spoleczna.pl
www: www.swidnica.swspiz.pl

Oferowane kierunki: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, zdrowie publiczne.


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
pl. Wojska Polskiego 2
58-100 Świdnica
tel. +48 74 856 49 00, faks +48 74 856 49 02
e-mail: wsd@diecezja.swidnica.pl
www: www.seminarium.swidnica.pl

Oferowane kierunki: teologia dla przyszłych księży (6-letnie studia magisterskie), teologia dla osób świeckich (5-letnie zaoczne studia magisterskie).


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
ul. Saperów 27A
58-100 Świdnica
tel. +48 74 640 03 40, +48 74 640 03 41, +48 74 640 03 42, faks +48 74 640 03 41
e-mail: dziekanat@wstt.edu.pl
www: www.wstt.edu.pl

Oferowane kierunki: ekonomia, informatyka.
EKONOMIA, studia licencjackie w specjalnościach: ekonomika i organizacja biznesu, logistyka w przedsiębiorstwie, gospodarka Unii Europejskiej, rynek turystyczny, menadżerska, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, gospodarka sektora publicznego, polityka ochrony środowiska.
INFORMATYKA, studia inżynierskie w specjalnościach: sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji, technologie internetowe, informatyka w działalności biznesowej, informatyka w procesach produkcyjnych, grafika komputerowa.


Policealna Szkoła TEB Edukacja - oddział w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 1
58-100 Świdnica
tel. +48 74 853 67 82, faks +48 74 853 67 82

Oferowane kierunki: administracja i finanse, technik BHP, technik rachunkowości, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, rejestratorka medyczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, fryzjerstwo, technik usług kosmetycznych, wizaż i stylizacja paznokci, technik usług fryzjerskich, grafika komputerowa, technik informatyk, dekorator wnętrz, opiekunka środowiskowa, język angielski, podstawy psychologii i socjologii, technik geodet.


do góry