W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Miasta pani Beata Moskal – Słaniewska wyszła z inicjatywą powołania Świdnickiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W pracach Komitetu, który ma charakter otwarty uczestniczą przedstawiciele: władz Miasta i Powiatu, Kurii Świdnickiej, związków kombatanckich, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Rady Sportu, Rady Młodzieżowej Miasta, świdnickich stowarzyszeń, instytucji kultury i oświaty oraz sportu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 11 stycznia, drugie 25 stycznia br. Przedstawiono wiele ciekawy propozycji kierowanych do różnych grup wiekowych. Kolejne spotkania odbywają się w podgrupach, które omawiają w większej szczegółowości poddane propozycje.

Instytucje miejskie oraz oświatowe spotkały się już 8 oraz 14 lutego br. Natomiast spotkanie z przedstawicielami organizacji/podmiotów społecznych oraz władz Miasta i Powiatu planowane jest 28 lutego w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47 , o godz. 13.00.

Program obchodów w Świdnicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości składać się będzie zarówno z przedsięwzięć o charterze edukacyjnym, oficjalnym, poważnym, jak i lekkim, zabawowym, rekreacyjnym i sportowym. Będą festyny, biegi, konkursy, koncerty, wystawy. Ale także oficjalne uroczystości połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy.

Pamięć tego wielkiego wydarzenia uczcimy także posadzeniem 100 drzew!

Niebawem na naszej stronie opublikujemy program wypracowany wspólnie przez Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Osoba do kontaktów: Joanna Trojan-Skała - Kierownik Referatu Kultury, tel.74-8562-836, adres e-mail: j.trojan-skala@um.swidnica.pl

IMPREZY W RAMACH 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ:

 

Apostołowie Niepodległości

Apostołowie Niepodległości – cykl spotkań odpowiadających o krzewicielach patriotyzmu wśród Polaków po 1918 roku.

Projekt realizowany przez Świdnicą Kurię Biskupią, którego zamierzeniem jest przybliżanie osób z Kościoła katolickiego ostatniego stulecia, które miały znaczący wpływ na stan i poczucie wolności wielu milionów Polaków. Spotkania z Apostołami niepodległości będą składały się z prelekcji oraz projekcji filmu fabularnego lub dokumentalnego.

apostolowieniepodleglosci.pl

Świdnickie szydełkowanie - ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość

Świdnickie szydełkowanie - ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość

Od 22 lutego, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbywają się spotkania zorganizowane w ramach akcji "Świdnickie szydełkowanie - ubierzmy Nasze Miasto na Niepodległość". Efektem spotkań będzie stworzenie "ubrania" składającego się z białych i czerwonych kwadratów o wymiarach 10 x 10 cm, które będzie służyło jako ozdoba jednego z elementów przestrzeni publicznej miasta.

www.facebook.com/events/405995469851285


do góry