Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami:

1) Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy za rok 2018

1) Raport o stanie bezrobocia w Świdnicy za rok 2018

Gmina Miasto Świdnica zajmuje obecnie 253 miejsce wśród ogółem 915 polskich miast pod względem obszaru, który obejmuje 22 km2 oraz 76 miejsce pod względem liczby ludności.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Świdnica liczyła 57 671 mieszkańców. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2017 r. wyniósł -2,84. Statystycznie na 1 km2 w 2017 r. przypadało w Świdnicy 2  650 mieszkańców.

W strukturze demograficznej świdniczan w 2017 r.  8 702 (15,1%) mieszkańców miasta stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (do 17-tego roku życia), 14 620 (25,4%) osoby w wieku poprodukcyjnym (emeryci) i  34 349 (59,6 %) osoby w wieku produkcyjnym.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Świdnicy zarejestrowanych w PUP na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1198 osób (w tym 647 kobiet – 54,0%).

W rejestrze Regon w 2017 r. w Świdnicy działało 8473 podmiotów gospodarczych, w tym 4 904 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 826 spółek cywilnych, 711 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i 14 spółek akcyjnych.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi Świdnicy. Poniżej udostępniamy Państwu zestaw materiałów zawierających najważniejsze informacje Głównego Urzędu Statystycznego na temat miasta. Zestaw jest na bieżąco aktualizowany wraz z pojawiającymi się nowymi danymi w publikacjach GUS.

Więcej danych można uzyskać na stronach GUS www.stat.gov.pl, regionalnego oddziału GUS we Wrocławiu www.stat.gov.pl/wroc lub na stronach Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl/bdl

Świdnica w liczbach (2016) 

Opracowała:
Paula Pilarska-Skoruch
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego
p.skoruch@um.swidnica.pl

 


do góry