A
A+
A-

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursach organizowanych w naszym mieście i regionie. Uhonorowaniem ciężkiej pracy, każdego biznesmena jest otrzymanie nagrody, będącej wyróżnieniem wśród konkurencji. Co może być bardziej cenne, jak nie tytuł „jednego z najlepszych”. Nie ma rzeczy niemożliwych, należy jedynie podjąć decyzję, w którym z niżej wymienionych konkursów chcemy wziąć udział i przesłać formularz we wskazane miejsce.

 

Życzę powodzenia

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
 

Nagrody Gospodarcze:

 

Gryfy ŚwidnickieMuflony

Organizatorem plebiscytu są “Wiadomości Wałbrzyskie”. Jest to impreza, która integruje środowisko biznesu, promuje dolnośląską przedsiębiorczość i wprowadza w jej progi ducha rywalizacji. W działaniach na rzecz organizacji konkursu wspierają organizatora liczne dolnośląskie instytucje gospodarcze. Plebiscyt jest z założenia przedsięwzięciem apolitycznym, w składzie kapituły, która wybiera najlepszych, znajdują się przedstawiciele świata biznesu, prezesi izb gospodarczych, prezydenci dolnośląskich miast.

Plebiscyt pozwala spośród wielu działających w naszym regionie firm wyłonić, a następnie wyróżnić i uhonorować te z nich, które odniosły sukces i które dla innych mogą być przykładem sprawności działania, wzorem solidności i rzetelności, a także żywym dowodem na to, że nawet w tak trudnych czasach, sukces gospodarczy można osiągnąć.

O uczestnictwie w konkursie “Muflony” decyduje zainteresowana firma, która zobowiązana jest do wypełnienia odpowiedniego formularza (do ściągnięcia z naszego portalu www.nww24.pl) i uiszczenia wpisowego w kwocie ok. 550 złotych netto. Do formularza można dołączyć materiały promocyjne. Organizator konkursu i kapituła konkursu wybiorą spośród uczestników konkursu 3 firmy w każdej kategorii, które zostaną nominowane do głównej nagrody. O wszystkich nominowanych firmach organizator zobowiązuje się nakręcić profesjonalne filmy reklamowe, które zaprezentowane będą podczas finału konkursu w Zamku Książ. A filmy te bez dodatkowych opłat staną się własnością firm.

Firmy będą rywalizować w następujacych kategoriach:

 • Najlepsza Mała i Średnia Firma
 • Najlepsza Duża Firma
 • Najlepszy Produkt
 • Najlepsza Usługa
 • Debiut Roku
 • Najlepsze Przedsięwzięcie Promujące Region
 • Patron kategorii Firma odpowiedzialnego biznesu

Dlaczego warto zaprezentować swoją firmę podczas ‘”Muflonów”?

 • Plebiscyt oraz Gala w Zamku Książ z roku na rok nabiera coraz większego prestiżu i rozmachu
 • Podczas Gali w Zamku Książ uczestniczy ok. 500 zaproszonych gości, przedstawicieli świata biznesu i polityki, głównie właściciele firm, zarządy firm, dyrektorzy i menadżerowie wysokiego szczebla
 • Promocja firmy podczas Muflonów to skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów oraz przyszłych kontrahentów
 • Plebiscyt “Muflony 2009” jest jedyną imprezą gospodarczą w regionie wałbrzyskim promującą przedsiębiorczość.


Więcej informacji na stronie www.nww.pl
Tel. 074-840-12-81, 074-840-12-89 , kom. 502-030-665, e-mail: redakcja@nww.pl

 

Gryf Dolnośląski

To konkursu dla przedsiębiorców "Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza". Jest to konkurs organizowany od 2004 roku przez Zachodnią Izbę Gospodarczą (od 2005 roku do organizatorów dołączył Związek Pracodawców Polska Miedź, a od 2010 roku współorganizatorem został Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Konkurs ma na celu docenienie i wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji. Nagrody są wręczone w 3 kategoriach:

Kategoria I. PRZEDSIĘBIORSTWO

 • za szczególne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorstwa;
 • za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska;
 • za szczególne osiągnięcia w działalności rolniczej.

Kategoria II. JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • za najlepszy gminny program rozwoju gospodarczego;
 • za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej.

Kategoria III. INNOWACYJNOŚĆ

 • za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności

Kandydaci do nagrody muszą osiągnąć znakomite wyniki ekonomiczne, gospodarcze, terminowo regulować zobowiązania, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować w rozwój, działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, działać na rzecz społeczności lokalnych oraz brać udział w działaniach związanych z Unią Europejską.

Ich kandydatury podlegają szczegółowej analizie opartej na Regulaminie Konkursowym, a Nagrody przyznaje Kapituła do składu, której zaproszeni zostali reprezentanci władz regionu, autorytety naukowe i przedsiębiorcy decydujący o sile gospodarki Dolnego Śląska.

Rozdanie nagród gospodarczych „Dolnośląski Gryf” jest połączone z uroczystą Galą Biznesu, na której gromadzi się rocznie około 600 przedstawicieli przedsiębiorców, władz samorządowych oraz polityków z Dolnego Śląska. Zdobywcami statuetek Dolnośląski Gryf są znakomite firmy i samorządy z całego Dolnego Śląska.

 

Udział w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

Opłaty za uczestnictwo w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

Prestiż konkursu

Korzyści uczestników z udziału w konkursie

"Dolnośląskie Gryfy" a rozwój gospodarczy województwa

Symbolem nagrody jest gryf

Co wyróżnia „Dolnośląskiego Gryfa” spośród innych tego rodzaju nagród?

Nagradzanie samorządów terytorialnych

Czy skład kapituły konkursowej podnosi prestiż wyróżnienia, jakim jest „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”?

W 2010 roku dodana została nowa kategoria konkursu, dlaczego?

 

Udział w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”
Udział w konkursie może wziąć każde przedsiębiorstwo, instytucja oraz jednostka samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku, która spełnia regulaminowe wymagania, a dodatkowo poszczycić się może szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach określonych kategoriami konkursu. Należy ponadto prawidłowo wypełnić ankietę i złożyć ją w wymaganym terminie w Biurze Zachodniej Izby Gospodarczej.

Opłaty za uczestnictwo w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”
Jest to najczęściej zadawane pytanie przez firmy i instytucje biorące udział w naszym konkursie. Jednocześnie pragnę podkreślić, że organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników konkursu. Zależy nam, aby zachować cel nadrzędny, a mianowicie bezstronność i wybór rzeczywiście najlepszych. To organizatorzy wpierani przez Patronów Przedsiębiorczości ponoszą wszelkie koszta związane przeprowadzeniem konkursu i organizacją Wielkiej Gali Biznesu.

Prestiż konkursu
Na prestiż konkursu niewątpliwie złożyło się wiele czynników, pośród których na pewno duże znaczenie ma ilość i poziom przedsiębiorstw biorących udział w konkursie, popularność konkursu rosnąca z roku na rok, zaszczyt honorowego patronatu najważniejszych osób w województwie (Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego), rozszerzające się grono współorganizatorów konkursu, znakomity skład niezależnej Kapituły Konkursu pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dający gwarancję rzetelnej i fachowej oceny kandydatów, a także sama uroczystość Wielkiej Gali Biznesu połączona z wręczeniem oryginalnych statuetek Gryfa Dolnośląskiego, która, poza aspektem gospodarczym, jest jednocześnie atrakcyjnym wydarzeniem kulturalnym, gromadzącym co roku w charakterystycznym dla Dolnego Śląska i prestiżowym miejscu (Opera Wrocławska, Teatr Muzyczny Kapitol i Teatr Polski) liczne znakomitości ze świata biznesu, kultury, polityki i nauki.

Korzyści uczestników z udziału w konkursie
Udział w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” jest znakomitą okazją przede wszystkim do przedstawienia się i wypromowania kandydata na forum biznesowym, pochwalenia się osiągnięciami, także tymi nie związanymi merytorycznie z podstawową działalnością kandydata, a przecież bardzo ważnymi – jak np. działania na rzecz ochrony środowiska czy społeczności lokalnych - a także konkurowania z najlepszymi w danej kategorii. Oczywiście, dotyczy to uczestników w ogóle, natomiast Nominowani i Laureaci mają znakomitą okazję do reklamy, autopromocji, zaistnienia w mediach, podniesienia prestiżu, bycia rozpoznawalnym na rynku jako dobry partner w biznesie etc., a także otrzymują prawo do „pochwalenia” się nagrodą na wszystkich materiałach reklamowych i wpisania również tej nagrody do listy swoich osiągnięć. Dodać należy, że z roku na rok coraz chętniej o konkursie mówią media. O czym świadczą liczne wywiady z Laureatami przeprowadzane jeszcze w trakcie Gali przez telewizje z Dolnego Sląska oraz rozgłośnie radiowe. W 2010 roku prawie godziną retransmisję z Gali wyemitowała na swojej antenie

"Dolnośląskie Gryfy" a rozwój gospodarczy województwa
Cała koncepcja Konkursu promuje najistotniejsze wydarzenia gospodarcze i samorządowe naszego regionu. Naszym celem jest wskazanie przedsiębiorstw mających wpływ na wzrost gospodarczy Dolnego Śląska a także tych jednostek samorządów terytorialnego, które swoim działaniem powodują tworzenie sprzyjającego klimatu dla gospodarki. Gryfy Dolnośląskie są wyróżnieniem, dzięki któremu przedsiębiorcy, władze administracyjne i samorządowe tworzą partnerstwo promujące rzeczywiste osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego i społecznego Dolnego Śląska.
Misją przedsięwzięcia jest krzewienie idei przedsiębiorczości i kreatywności gospodarczej w środowiskach przedsiębiorców i działaczy samorządów terytorialnych jako podstawowego warunku dynamicznego, harmonijnego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Dolnego Śląska. Wskazanie ponadto najlepszych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego naszego regionu zachęca zagranicznych partnerów do inwestowania na Dolnym Śląsku i podnosi prestiż województwa zarówno w kraju, jak i za granicą.

Symbolem nagrody jest gryf
Jak wiadomo ten mityczny stwór jest połączeniem lwa i orła. Symbolika przypisuje gryfom szereg cnót, takich jak szybkość, siła, czujność, waleczność, odwaga czy wytrwałość. W naszym przekonaniu te same cechy wyróżniają laureatów konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Ponadto wbrew powszechnemu przekonaniu gryf związany jest nie tylko z Pomorzem. Znaleźć go można również w detalach architektonicznych czy herbach miast naszego regionu. Gryf jest więc najbardziej adekwatnym odzwierciedleniem naszego przedsięwzięcia – promowania dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji, które poprzez swoją dynamikę, efektywność, przejrzystość, uczciwość i etykę w działalności biznesowej oraz społecznej przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.

Co wyróżnia „Dolnośląskiego Gryfa” spośród innych tego rodzaju nagród?
Od początku, a więc od I edycji z roku 2004 poddawano w wątpliwość naszą inicjatywę, podkreślając, że kolejna nagroda jest dolnośląskim przedsiębiorcom niepotrzebna. Nam jednak chodzi o promowanie cennych przedsięwzięć realizowanych przez firmy czy instytucje z regionu. W taki sposób „odkryliśmy” firmę SELENA SA, o której mało kto słyszał, tymczasem okazało się, że doskonale radzi sobie nie tylko na rynku polskim, ale i światowym. By pomóc zaistnieć w świadomości społecznej takim właśnie przedsiębiorstwom chyba jako jedyni nie pobieramy opłat za udział w konkursie. Nie nagradzamy także ponownie laureatów wyróżnionych już w roku ubiegłym. Chcemy dać szansę innym firmom, których na Dolnym Śląsku jest kilkaset tysięcy. Ponieważ nagradzamy również samorządy terytorialne, często zwracamy się do lokalnych władz nie tylko z zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie, ale również z prośbą o wytypowanie przedsiębiorstw z ich rejonu, które warte są wyróżnienia „Dolnośląskim Gryfem”.

Nagradzanie samorządów terytorialnych
Pragniemy przełamywać stereotypy oraz wzajemną nieufność między władzą lokalną, a biznesem. Postawiliśmy przed sobą zadanie integrowania obu, wzajemnie sobie potrzebnych środowisk. Wielka Gala Biznesu, podczas której wręczane są statuetki stanowi nieformalną płaszczyznę spotkań, co ułatwia nawiązywanie kontaktów, wzajemne poznawanie się, a w efekcie przekłada się na dobrą współpracę między samorządem a lokalnymi przedsiębiorstwami. Zwłaszcza, że zaangażowanie burmistrzów, starostów czy wójtów w rozwój miast i powiatów już dawno obaliło mit urzędnika na „ciepłej posadzie”. Wystarczy przytoczyć przykłady rozkwitających gmin Dolnego Śląska. Bez zaangażowania sprawujących w nich władzę ludzi nie byłoby tak spektakularnych sukcesów.

Czy skład kapituły konkursowej podnosi prestiż wyróżnienia, jakim jest „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”?
Zdecydowanie tak, ponieważ do kapituły konkursu weszli, na zaproszenie organizatorów reprezentanci władz regionu, autorytety naukowe, w tym rektorzy pięciu wrocławskich uczelni i przedsiębiorcy decydujący o sile gospodarki Dolnego Śląska. Przewodniczącym od początku naszej inicjatywy jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, obecnie prof. dr hab. Bogusław Fiedor. Wszystko to sprawia, że nagroda przyznawana jest dzięki spełnieniu obiektywnych kryteriów i nie ma możliwości wpływania na decyzje Kapituły. Znaczenie tego wyróżnienia podnosi również fakt, iż od 2009 roku mecenasem „Gryfów” został BRE BANK S.A. To dobry znak, jeśli instytucjom finansowym zależy na promowaniu przedsiębiorczości w regionie.

W 2010 roku dodana została nowa kategoria konkursu, dlaczego?
Już w 2009 roku Kapituła przyznała nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie innowacyjności. Sama innowacyjność jest bardzo istotna i to nie ze względu na pozyskanie dotacji unijnych ale przede wszystkim ze względu na możliwość zyskania przewagi konkurencyjnej. Zarówno w Polsce jak i na Dolnym Śląsku innowacyjność dopiero raczkuje, tym bardziej pragniemy wyróżnić i docenić innowacyjne firmy oraz instytucje je wspierające. Zależy nam najbardziej na nowych i nieszablonowych pomysłach, które następnie są wdrażane i realizowane tworząc gotowy innowacyjny produkt. To dzięki takim produktom firma może się szybciej rozwijać i wdrażać kolejne innowacyjne rozwiązania a we współpracy z samorządem i organizacjami budować silny Region.

Więcej informacji na temat nagrody: www.zig.pl

Tel. 71/795-06-56

Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel.: +74 856-28-00, fax: +74 856-87-21, e-mail: um@um.swidnica.pl

 

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie. Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności.

Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.

Organizatorami DCG jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Rada Inicjatorów DCG podpisała porozumienia o współdziałaniu z wieloma gminami i powiatami dolnośląskimi celem wspierania, promocji i popularyzacji w środowiskach samorządowych oraz wśród przedsiębiorców idei Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Patronem medialnym DCG jest Gazeta Wyborcza oraz TVP Wrocław.

Prawo ubiegania się o przyznanie DCG przysługuje podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej, których działalność w sferze produkcyjnej lub usługowej prowadzona jest w oparciu o polskie przepisy i wymogi prawne oraz spełniających warunki Regulaminu DCG.

Udział w Dolnośląskim Certyfikacie gospodarczym jest odpłatny. Koszt ponoszony przez firmy wyróżnione certyfikatem przeznaczony jest na pokrycie kosztów weryfikacji kandydatów, promocji wyróżnionych firm oraz kosztów związanych z wydaniem DCG. Koszt ten uzależniony jest od wielkości firmy ustalanej na podstawie zatrudnienia i wielkości przychodów firmy. Od opłaty za weryfikację i promocję organizatorzy przewidują system upustów:

 • za wyróżnienia ogólnokrajowe lub regionalne (Teraz Polska, Fair Play, Diamenty Forbesa, Gazele Biznesu, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Solidna Firma…)
 • dla posiadaczy certyfikatów ISO lub równoważnych
 • dla spółek giełdowych lub podmiotów gospodarczych posiadających za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe sprawozdania finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta.

Podmioty zainteresowane udziałem w DCG prosimy o przesłanie informacji o firmie (o zatrudnieniu, przychodach i wyróżnieniach, certyfikatach lub innych tytułach uprawniających do skorzystania z upustów) na adres biuro@forum.pl. Po otrzymaniu tych danych dokonamy wyceny DCG dla Państwa Firmy.

Więcej informacji na stronie www.dcg.forum.pl
Osoba do kontaktu:
Dorota Stefanicka
ul. Konopnickiej 15b
51-141 Wrocław
Tel. 71 326 54 07
e- mail: d.stefanicka@forum.pl

Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel.: +74 856-28-00, fax: +7

 

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Wyróżnienie „Dolnośląski Klucz Sukcesu” jest najwyższym regionalnym wyróżnieniem na Dolnym Śląsku i cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska.

Dla nagrodzonych statuetki „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” są coraz bardziej cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się jego zdobyciem.

„Dolnośląski Klucz Sukcesu” jest wykonany techniką kutą ręcznie – metodą tradycyjną, kowalską przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura – honorowego klucznika miasta Wrocławia.

Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie.

„Dolnośląskie Klucze Sukcesu” przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia wybieraną na 2 lata przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku.

Obecnie Kapituła wyłania laureatów w następujących kategoriach:

1) Dla największej osobowości w promocji regionu
2) Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
3) Dla dolnośląskiego powiatu najlepiej realizującego zadania publiczne
4) Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej
5) Dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej lub wiejsko-miejskiej
6) Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
7) Dla najlepszej instytucji kultury lub inicjatywy kulturalnej
8) Dla najlepszej szkoły, instytucji lub inicjatywy edukacyjnej
9) Dla najlepszego klubu sportowego, ośrodka sportu i rekreacji, przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez rekreacyjnych
10) Dla najlepszej gazety lokalnej lub lokalnego portalu internetowego

Od 2000 r. Kapituła przyznaje wyróżnienia specjalne. W latach 1997-2010 odbyło się już 14 edycji konkursu. Dodatkowe szczegółowe informacje o wyróżnieniu (warunki i kryteria przyznawania nagrody oraz podmioty mogące zgłaszać kandydatury) na stronie www.dolnyslask.wroc.pl.

Dodatkowych informacji udziela:
Renata Jastrzębska
tel./fax 071 354-57-00; 357-42-15 wew. 115
kom. 515-181-243
e-mail: spds@dolnyslask.wroc.pl
 

Przedsiębiorstwo Fair Play

Program promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest realizowanym na skalę ogólnopolską przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program jest przyjęty przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

 

Cel programu

Firmy, które można zgłosić do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Kto może zostać laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Jak stwierdzić, czy moja firma ma szanse zdobyć tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Co zrobić, żeby wziąć udział w programie?

Jaki jest przebieg programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?

Promowanie uczestników programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Nagrody przyznawane w programie

Koszty ponoszone przez firmę uczestniczącą w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Wysyłka deklaracji

Wysyłka ankiety

 

Celem programu jest:

 • Promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
 • Wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • Poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
 • Zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Cele programu wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Firmy, które można zgłosić do programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy firmy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z kontrahentami i nie maja zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. W programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający dana edycję, mają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału w programie w określonym dla danej edycji terminie w biurze programu Administratora Regionalnego właściwego dla danego województwa (adresy biur regionalnych w Regulaminie danej edycji).

Kto może zostać laureatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
"Przedsiębiorstwem Fair Play" maja tez szanse zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji. Ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, a w prowadzonej działalności uwzględniają dbałość o środowisko naturalne.

Jak stwierdzić, czy moja firma ma szanse zdobyć tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"?
Należy zapoznać się z regulaminem oraz ankietami obowiązującymi w danej edycji programu, są w nich zamieszczone informacje umożliwiające weryfikację firmy pod kątem wymagań programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". W ankiecie zawarte są pytania, na które będzie musiała odpowiedzieć firma, która zgłosi się do programu. Dzięki nim można się zorientować, jakie zakresy działań firmy są badane i oceniane w trakcie procedur weryfikacyjnych. Poza innymi, firma musi spełniać 3 podstawowe warunki:
1. prowadziła działalność gospodarczą przez cały rok, poprzedzający daną edycję,
2. ma siedzibę w Polsce,
3. rodzaj działalności firmy umożliwia udostępnienie wszystkich danych niezbędnych do udzielenia pisemnych, pełnych i rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Co zrobić, żeby wziąć udział w programie?
1. Przede wszystkim należy zapoznać się z formularzami obowiązującymi w danej edycji programu:

 • Regulaminem programu
 • Ankietą - dla firm pierwszorocznych lub wznawiających udział w programie po co najmniej rocznej przerwie
 • Ankietą weryfikacyjną - dla firm kontynuujących, czyli biorących udział w programie po raz kolejny, bez przerwy.

2. Po zapoznaniu się z formularzami, a co za tym idzie z wymaganiami weryfikacyjnymi należy wypełnić i wysłać na adres biura programu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) deklarację.
3. Jeżeli konieczne będzie udzielenie szczegółowych informacji dotyczących programu i jego przebiegu prosimy o kontakt.

Jaki jest przebieg programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"?
Szczegółowe informacje na temat przebiegu programu są zamieszczone w regulaminie danej edycji. W skrócie przebieg programu jest następujący:
1. Firma zgłasza swój udział w programie poprzez wysłanie deklaracji.
2. Z biura Administratora Regionalnego firma otrzymuje właściwą ankietę. Ankietę można również ściągnąć z naszej strony internetowej. Ankietę należy wypełnić, wydrukować i przesłać, zgodnie z instrukcją:

 • Ankietę w wersji elektronicznej na adres: info@fairplay.pl oraz na adres poczty elektronicznej właściwy dla siedziby firmy administratora regionalnego
 • Wersję wydrukowaną ankiety, potwierdzoną przez organy upoważnione do reprezentowania firmy., wraz z załącznikami należy przesłać w dwóch egzemplarzach listem poleconym na adres właściwego Administratora Regionalnego.

3. Przesłane ankiety podlegają ocenie Komisji Regionalnej oraz Komisji Ogólnopolskiej, która decyduje o kwalifikacji firmy do II etapu.
4. W firmie, która została zakwalifikowana do II etapu programu zostanie przeprowadzony:

 • Audyt certyfikacyjny
 • Badanie klientów i kontrahentów.

5. Komisja Ogólnopolska na podstawie raportu audytora, wyników badania klientów i kontrahentów oraz oceny ankiety z I etapu, podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu firmie tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz/lub innych nagród obowiązujących w programie.
6. Firmy - Laureaci programu zostaną zaproszeni na uroczystą galę, podczas której zostaną im wręczone certyfikaty "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Promowanie uczestników programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Laureaci programu są szeroko promowani w środkach masowego przekazu oraz w Internecie. Informacje o programie i jego laureatach są przekazywane parokrotnie w ciągu roku do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w całej Polsce. Od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. zostało opublikowanych ponad 250 artykułów na temat uczestników programu oraz wyemitowano 15 materiałów radiowych i telewizyjnych.
Od 2003 roku na temat programu i jego laureatów ukazało się niemal 2000 artykułów oraz wyemitowano ponad 300 materiałów radiowych i telewizyjnych. Informacje ukazywały się m.in. na stronach Polskiej Agencji Prasowej, w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, Przeglądzie oraz w większości głównych gazet o zasięgu wojewódzkim. Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych tj.: Polskie Radio (w zasięgu ogólnopolskim oraz lokalne oddziały), większości najważniejszych rozgłośni lokalnych, stacjach telewizyjnych, w tym w PR 2 Telewizji Polskiej, Telewizji Polskiej 3 (pasmo ogólnopolskie oraz lokalne oddziały) oraz w lokalnych stacjach telewizyjnych.

Ponadto:

 • Laureaci programu są rekomendowani władzom regionalnym oraz lokalnym.
 • Laureaci programu są promowani dzięki Złotej Księdze, będącej polsko-angielskim katalogiem laureatów kolejnych edycji programu.
 • Lista przedsiębiorstw oraz Złota Księga zamieszczane są na stronie internetowej www.fairplay.pl- co umożliwia szybkie i skuteczne znalezienie firmy z szukanej branży, z wybranego województwa. Dzięki Złotej Księdze można też w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy firma posługująca się logo "Przedsiębiorstwo Fair Play" na pewno należy do grona laureatów "Przedsiębiorstwa Fair Play".
 • Laureaci programu mają możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do "Przedsiębiorstw Fair Play".
 • Od 2008 r. działa "Klub Fair Play", którego podstawowymi celami są: promocja Laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" i ułatwienie im nawiązywania kontaktów biznesowych w gronie uczciwych przedsiębiorców; integracja środowiska rzetelnych firm; tworzenie inicjatyw gospodarczych mających na celu kojarzenie interesów; rozwijanie działalności szkoleniowej i kulturalnej, jak również organizowanie spotkań służących powyższym celom. Członkami klubu zostają Laureaci kolejnych edycji program. Członkowstwo w klubie jest bezpłatne, a opłatom podlegają tylko kolejne organizowane przez nas spotkania, w których udział jest dobrowolny.
 • Laureaci programu mają możliwość umieszczenia logo "Przedsiębiorstwo Fair Play": na materiałach firmowych (na papierze listowym, kopertach, wizytówkach, fakturach), w materiałach reklamowych (w folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych), w prezentacjach o firmie (filmy VHS, DVD, CD), w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych), w reklamach prasowych, artykułach sponsorowanych, w reklamie TV, na bilbordach, banerach reklamowych itp.
 • Firmy wykorzystują również fakt uzyskania certyfikatu jako argument w kontaktach z klientami i kontrahentami, informując o tytule w trakcie rozmów, jak i zamieszczając logo w ofertach. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" eksponowany jest także w sposób szczególny, tj. podczas targów, wystaw, spotkań świątecznych, jubileuszowych, spotkań z okazji szczególnych osiągnięć firmy itp.

Nagrody przyznawane w programie
Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" - dla firm, które przeszły pomyślnie I i II etap weryfikacji programu certyfikacyjnego (szczegóły w Regulaminie danej edycji programu); To przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

 • Stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
 • Są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
 • Aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
 • Terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
 • Uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
 • Postępują rzetelnie wobec klientów,
 • Potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
 • Ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności, ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play" - nagroda główna programu przyznawana firmom, które według Kapituły, wśród uczestników danej edycji wyróżniły się w sposób szczególny;

Nagrody specjalne:
Złoty Certyfikat - dla firm, które w trzech kolejnych latach spełniły wymogi programu i uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Złota Statuetka - to nagroda specjalna dla firm, które pięciokrotnie (w pięciu kolejnych latach) uzyskały certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Brązowe Laury - przyznawane są firmom, które sześciokrotnie (bez przerwy) uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Srebrne Laury - otrzymują firmy, które siedmiokrotnie (bez przerwy) zdobyły tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Złote Laury - to nagroda dla firm, które przez osiem kolejnych lat uzyskiwały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Platynowe Laury - przyznawane są firmom, które dziewięć razy (bez przerwy) zdobyły tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Platynowe Statuetki - to nagroda specjalna dla firm, które dziesięć lat (bez przerwy) uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play";
Diamentowe Statuetki - to nagrody specjalna dla firm, które będą z nami przez 15 kolejnych lat i rok rocznie spełnią wymagania programu oraz zdobędą tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play",
Semper Fidelis to nagroda specjalna oraz tytuł honorowy dla firm, które zdobędą tytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" w dwudziestu kolejnych edycjach.

Koszty ponoszone przez firmę uczestniczącą w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów zawarte są w regulaminie danej edycji programu.

Wysyłka deklaracji
Deklarację należy wysłać do biura programu w Warszawie (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) lub do biura odpowiedniego dla siedziby firmy Regionalnego Administratora programu.

Wysyłka ankiety
Ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować w dwóch egzemplarzach, oba egzemplarze ankiety potwierdzone przez organy upoważnione do reprezentowania firmy (prezes/właściciel oraz dyrektor finansowy/główna księgowa) i wysłać dwa egzemplarze na adres Regionalnego Administratora programu, natomiast wersję elektroniczną ankiety wysłać na dwa adresy mailowe: info@fairplay.pl oraz do odpowiedniego dla danego województwa Regionalnego Administratora programu.

Więcej informacji na stronie: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
lub pod nr telefonu 22 630 96 99
 

Gazela Biznesu

Gazele Biznesu to nagrody dziennika „Puls Biznesu” przyznawane firmom średniej wielkości, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę nawet wśród znacznie większych konkurentów. Gazelą Biznesu może zostać wyłącznie firma ciesząca się nieskazitelną reputacją i uczciwością wobec kontrahentów, pracowników i skarbu państwa.

Gazele Biznesu – coroczny ranking (prowadzony od 2000 roku) najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Projekt realizowany jest wspólnie przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik "Puls Biznesu". Podobne zestawienia sporządzają jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii.

W pierwszej polskiej edycji rankingu na liście "Gazeli" zostało zamieszczonych 398 przedsiębiorstw, jednak w kolejnych latach ich liczba rosła i w 2007 obejmowała już 3795 podmiotów.

Warunki uczestnictwa

 • Publikacja wyników finansowych z przeciągu ostatnich trzech lat w Monitorze Polskim B, złożenie ich do akt rejestrowych firmy lub udostępnienie ich redakcji "Pulsu Biznesu"
 • Dodatni wynik finansowy z trzech ostatnich lat
 • Dla rankingu za 2007 rok - w roku 2004 sprzedaż nie mniejsza niż 3 miliony złotych i nie większa niż 200 milionów złotych

Gazela Biznesu jest zatem firmą, która:

 • Rozpoczęła działalność przed rokiem 2007 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
 • W roku bazowym 2007 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
 • W latach 2007-2009 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
 • W latach 2007-2009 ani razu nie odnotowała straty
 • Umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2007 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)

W rankingu nie mogą brać udziału firmy finansowe (banki, oferujące ubezpieczenia, faktoring).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat.

Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków - rekinów, byków, niedźwiedzi, a tym bardziej hien. Tą cechą jest dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Zgłoszenia do XI edycji Gazel Biznesu będą zbierane poprzez formularz elektroniczny
Więcej informacji : www.gazele.pl
lub w redacji:
Joanna Krusińska
Product Manager
Tel.: 22 333 98 34
Email: j.krusinska@pb.pl

Pytania dotyczące kryteriów rankingu prosimy kierować do:
Coface Poland
Beata Padzik
PR Manager
Email: beata.padzik@coface.pl

Kontakt do redakcji:
Puls Biznesu
Marta Sieliwierstow
Dziennikarz
Email: m.sieliwierstow@pb.pl
 

Diamenty Forbesa

W rankingu znajdą się firmy, które w latach 2007-2009 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Lista zostanie opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.

Ranking opracowuje Dun & Bradstreet Sp.z o.o. www.dnb.com.pl;
kontakt: Tomasz Starzyk 22 / 533 18 91

Trwa proces zbierania danych do nowej edycji rankingu - Diamenty Forbesa 2011. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że Państwa firma zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu kolejnej edycji zestawienia, prosimy o przesłanie na adres diamenty@dnb.com.pl sprawozdania finansowego za rok 2009 (bilans i rachunek wyników).

Więcej informacji : www.diamentyforbesa.pl

 

Europejska Nagroda Gospodarcza

Ministerstwo Gospodarki jest organizatorem konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”. Konkurs kierowany jest do samorządów terytorialnych, lokalnych lub regionalnych organizacji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, realizujących przedsięwzięcia w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.

Zgłoszenia przyjmują urzędy marszałkowskie, które określą terminy nadsyłania wniosków konkursowych.. Natomiast projekty wybrane przez urzędy powinny zostać przesłane do Ministerstwa Gospodarki.

Cel konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” pozostaje niezmienny i jest nim wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i popularyzacja dobrych praktyk w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców.

„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” przyznawane są w 5 kategoriach:
1. Promowanie ducha przedsiębiorczości – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet. Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko.
2. Rozwój umiejętności – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich. Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach I na uczelniach wyższych itp.
3. Rozwój środowiska biznesowego – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia „najpierw na małą skalę” z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu.
4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe. Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną.
5. Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne – nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne. Przykład: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności. Projekty wspierające rozwiązania ukierunkowane na problemy środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu, np. zielone i czyste technologie.

Zgłoszenia do „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” będą oceniane pod względem oryginalności i wykonalności, ich wpływu na lokalną gospodarkę, poprawy relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania danego rozwiązania w innych regionach Europy.

Jury europejskie przyzna także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę promocji przedsiębiorczości w Europie.

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”(ENP) – 2010/11 został ogłoszony, już po raz piąty, przez Komisję Europejską w lipcu b.r.

W ciągu ostatnich czterech lat, w 28 krajach uczestniczących w Konkursie, zgłoszono łącznie ponad 1400 wniosków konkursowych, w tym w Polsce 106.

Do europejskiego etapu Konkursu w latach 2006- 2009 kraje uczestniczące nominowały 198 projektów, spośród których europejskie jury nagrodziło i wyróżniło 29.

W Konkursach w 2008 i w 2009 r., zgłoszone przez Polskę projekty odniosły duży sukces.

W 2008 r. projekt zrealizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA - „Garncarska Wioska” zdobył drugie miejsce w kategorii „przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne”, a projekt Gminy Bieliny- „Gmina Bieliny- Nasze Miejsce Mocy” otrzymał Specjalne Wyróżnienie w kategorii „inwestycje w kompetencje”.

W roku 2009 pierwszą nagrodę w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” europejskie jury przyznało projektowi zrealizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w woj. opolskim.

Opisy polskich projektów oraz projektów nagrodzonych przez europejskie jury znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ENP 2010/11

KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM

http://www.mg.gov.pl
tel. Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. (22) 693 50 00
mg@mg.gov.pl
 


do góry