A
A+
A-

                                     

 

Tytuł projektu: "Miasta Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju"

Źródło: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002574

Wartość projektu: Całkowita wartość projektu 21 654,00 euro

Wysokość dotacji: Wysokość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 18 405,90 euro (85%), z budżetu państwa 1 082,70 euro (5%).

Opis: Gmina Miasto Świdnica realizuje projekt w partnerstwie z miastem Trutnow.
Projekt pogłębi zainicjowaną współpracę gospodarczą obu miast. Planowane działania dotyczą wpierania przedsiębiorczości i rozwoju biznesu w regionie i są to  m.in: konferencje, wizyty studyjne, targi oraz kampania informacyjna w mediach na tematy związane z rozwojem gospodarczym miasta.

Okres realizacji: Realizacja projektu w terminie 01.01.2021 – 31.10.2021

 

Wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu:

 

 

 

Zapowiedź WWW | Relacja WWW | Zapowiedź 1 FB | Zapowiedź 2 FB | Relacja FB
 

 


Relacja WWW | Relacja FB

 


Relacja WWW | Relacja FB
 

 

 

Zapowiedź 1 FB | Zapowiedź 2 FB

 

 

Zapowiedź WWW | Relacja WWW | Zapowiedź 1 FB | Zapowiedź 2 FB | Relacja FB
 

Promocja w lokalnych mediach
 

  • Wkładka w WieszCo - Bezpłatnym Tygodniku Aglomeracji Wałbrzyskiej

NR 13 (70) | 30 MARCA 2021 

NR 24 (81) | 15 CZERWCA 2021

NR 40 (97) | 5 PAŹDZIERNIKA 2021

 

https://walbrzych.dlawas.info/edukacja/swidnice-mesto-v-nemz-stoji-za-to-zit-a-pracovat/cid,29758,a

https://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/musime-se-drzet-pohromade/cid,29723,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/vstoupite-a-dozvite-se-vse/cid,29769,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/swidnica-u-nas-se-zeleni/cid,30875,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/swidnica-zielono-nam-i-energetycznie/cid,30874,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/trutnov-mesto-draka/cid,30877,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/mistri-pivovarnictvi/cid,30950,a

https://walbrzych.dlawas.info/lokalna-turystyka/co-si-tahle-vyjet-na-kole/cid,30953,a

https://walbrzych.dlawas.info/rozrywka/nechte-se-unest/cid,30955,a

https://walbrzych.dlawas.info/rozrywka/prijdte-na-ekopiknik-zveme-vas/cid,30994,a

https://walbrzych.dlawas.info/rozrywka/deje-se-kultura/cid,32280,a

https://walbrzych.dlawas.info/wiadomosci/kdyz-se-menit-tak-k-lepsimu/cid,32283,a

https://walbrzych.dlawas.info/biznes/pomoc-pro-podnikani/cid,32285,a

https://swidnica.dlawas.info/wiadomosci/musime-se-drzet-pohromade/cid,19744,a

https://swidnica.dlawas.info/biznes/podporujeme-mistni-podnikatele/cid,19786,a

https://swidnica.dlawas.info/lokalna-turystyka/vstoupite-a-dozvite-se-vse/cid,19762,a

 

Ulotki promocyjne

Ulotka promocyjna nr 1 (marzec 2021)                                 

Ulotka promocyjna nr 2 (czerwiec 2021)

Ulotka promocyjna nr 3 (październik 2021)


do góry