A
A+
A-


Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu  122 881,34  euro.
Wartość projektu  dla Gminy Miasto Świdnica: 64 9363,60  euro.


Opis: Projekt realizuje Gmina Miasto Świdnica wspólnie z Miastem Trutnov. Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” polegać będzie na pogłębieniu współpracy obu miast  z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami  przedsiębiorców. Wspierana będzie  również współpraca transgraniczna  instytucji wpływających na jakość otoczenia biznesu. W ramach projektu w Świdnicy i w Trutnowie  utworzone zostaną Punkty Konsultacyjny dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Republice Czeskiej. Ponadto przygotowane zostaną  dwujęzyczne przewodniki dotyczące zakładania i prowadzenia biznesu w tych krajach,  zorganizowane zostaną spotkania, dyskusje, seminaria i konferencje.

Stan zaawansowania: Realizacja w terminie 01.03.2018 – 29.02.2020.

 

AKTUALNOŚCI:


UWAGA!

Informujemy, że w Urzedzie Miejkim w Świdnicy, pok. 202, działa Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są założeniem firmy w Czechach.

W związku sytuacją epidemiologiczną, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie (telefon 074 856 28 60).

PUNKT KONSULTACYJNY działa od poniedziałku do piatku w godzinach: 8:00-15:00.

 

JUŻ DOSTĘPNE !!!

1a. Poradnik jak założyć działaność gospodarczą w Polsce cz.1:

                                     

 

Zmiany PL w 2020-2021

Změny CZ w 2020-2021

1b. Poradnik jak prowadzić i rozwijać firmę w Polsce cz.2:

                                    

 

Zmiany PL w 2020-2021

Změny CZ w 2020-2021

2a. Poradnik jak założyć działaność gospodarczą w Czechach cz.1:

                                     


Zmiany PL w 2020-2021

Změny CZ w 2020-2021

2b. Poradnik jak prowadzić i rozwijać firmę  w Czechach cz.2:


Zmiany PL w 2020-2021

Změny CZ w 2020-2021

Skrót do informacji o wydarzeniach/ działaniach w ramach projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Realacja z wydarzenia TUTAJ.


do góry