W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca 2020 r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19", Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z  pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

Czytaj więcej...

 

Ogólne informacje dotyczące pomocy publicznej

Definicja tego pojęcia wynika bezpośrednio z zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej. Wskazują one, iż pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:

  • beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumieniu funkcjonalnym;
  • jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwowych w jakiejkolwiek formie;
  • stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest selektywna;
  • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
  • oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, iż nie spełnienie choćby jednaj z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.

 

Kontakt:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
tel. 74 8562 891, e-mail: r.marchewka@um.swidnica.pl

 


do góry