A
A+
A-

 

Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w celu utworzenia Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Siedziba GCOIE mieści się w Urzędzie Miasta Świdnica w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego.

Podejmowane działania i cele strategiczne GCOIE:

- uruchomienie nowych korytarzy komunikacji i przekazu informacji,

- profesjonalizacja usług gospodarczych,

- promocja gospodarcza Świdnicy,

- wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami, a innymi firmami o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

- dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej,

- organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych z  Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (m.in. konferencje, szkolenia, debaty).

Współpraca przedsiębiorcy z GCOIE możliwa będzie po uzupełnieniu i odesłaniu Karty Przedsiębiorcy/Eksportera

 

Zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Szafran
Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
e-mail: l.szafran@um.swidnica.pl
tel. 74 856 28 91

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica

 


do góry