W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce, od jutra tj. 13 października br. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów:

  • w urzędzie wprowadza się ograniczoną ilość przyjęć mieszkańców; nie będą obsługiwane osoby nie stosujące się do wymogów reżimu sanitarnego, tj. maseczka i dezynfekcja rąk,
  • wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30,
  • poprzez kontakt bezpośredni obsługiwane będą jedynie sprawy pilne; w przypadku konieczności wizyty w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z merytorycznym pracownikiem i umówić się na spotkanie,
  • dokumenty i wnioski do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można złożyć elektronicznie; korespondencja odbierana będzie również przy drzwiach wejściowych do budynku, 
  • bezpośrednio odbywa się rejestracja bieżąca zgonów i urodzeń; w tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście,
  • kasa urzędu będzie czynna z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, prosimy jednak o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
  • z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy proszę kontaktować się:

- telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (wykaz na stronie urzędu www.um.swidnica.pl),

- e-mail - um@um.swidnica.pl,

- poprzez platformę https://eurzad.um.swidnica.pl/


Żółta strefa na terenie miasta

Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej oraz czerwonej. Obowiązywać będą od najbliższej soboty, 17 października.


Zmiany w obsłudze klienta w Straży Miejskiej w Świdnicy

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzeniem „żółtej strefy” na terenie całego kraju Straż Miejska w Świdnicy z dniem 14 października 2020 roku do odwołania wprowadza zmiany dotyczące zasad obsługi klientów.


Świdnica w żółtej strefie

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Świdnicy, w związku ze wzrostem ilości zakażeń i zachorowań w całej Polsce, od jutra tj. 13 października br. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów.


Opublikowane: 04.06.2020, 10:52

Koniec obostrzeń w PSZOK w Świdnicy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, od 8 czerwca będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00.


Opublikowane: 15.05.2020, 14:43

Otwieramy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Centrum przy ulicy Długiej 33 otwarte zostanie w poniedziałek, 18 maja, a 1 czerwca zapraszamy do drugiego budynku zlokalizowanego w Rynku 39/40. CWOP będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Opublikowane: 15.05.2020, 14:30

Świdnickie publiczne żłobki i przedszkola otwarte od poniedziałku, 18 maja

Publiczne żłobki i przedszkola w Świdnicy zostaną otwarte w poniedziałek, 18 maja. W placówkach zrealizowano wszystkie wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są one przygotowane na przyjęcie dzieci. 


Opublikowane: 07.05.2020, 14:36

Wieża Ratuszowa i Informacja Turystyczna dostępne dla turystów

Od soboty, 9 maja ponownie otwarta zostanie Informacja Turystyczna oraz Wieża Ratuszowa. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo odwiedzających oraz personelu wprowadzone zostaną specjalne warunki korzystania z usług Informacji i zwiedzania wieży.  


Opublikowane: 07.05.2020, 13:35

Prezydent apeluje w imieniu świdniczan do ZUS

W związku z licznymi skargami od matek przebywających na zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci w wieku do lat 8, które nie otrzymały jeszcze świadczeń z tego tytułu, prezydent Świdnicy wystosowała pismo do kierownik Inspektoratu ZUS w Świdnicy.


Opublikowane: 30.04.2020, 18:15

Wznowienie pracy instytucji kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza czytelników od wtorku, 5 maja. Otwarcie biblioteki obejmie zakres wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych, bez wolnego dostępu do księgozbioru.


Opublikowane: 30.04.2020, 13:05

Zmiany w komunikacji publicznej w Świdnicy

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu poluzowania obostrzeń i regulacji dot. epidemii koronawirusa, od poniedziałku 4 maja nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.


Opublikowane: 30.04.2020, 10:22

Żłobki i przedszkola w Świdnicy nadal zamknięte

Mimo rekomendacji rządu z dnia 29 kwietnia br. miasto Świdnica nie otworzy żłobków i przedszkoli 6 maja.


Opublikowane: 24.04.2020, 11:40

Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

Radni miejscy przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica; przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, przygotowany przez Prezydent Miasta Świdnicy.


Opublikowane: 23.04.2020, 11:12

Przesunięto termin składania wniosków o wymianę pieców

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona...


Opublikowane: 17.04.2020, 14:12

Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

Do połowy kwietnia kilkudziesięciu przedsiębiorców zwróciło się do prezydent Świdnicy z prośbą o udzielenie pomocy z tytułu problemów z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pandemii. Pisma w tej sprawie wpływają do urzędu każdego dnia. Wszyscy zostali na piśmie poinformowani, że wnioski te zostaną rozpatrzone z należytą starannością.


Opublikowane: 17.04.2020, 13:58

Świdnica zwalnia z opłat za przedszkola i żłobki

Opłaty za miejskie żłobki zawieszone zostały na czas pandemii. Natomiast rodzice przedszkolaków nie ponoszą kosztów, co wynika z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkola są elementem systemu edukacji publicznej.


Opublikowane: 09.04.2020, 14:20

Koronawirus – informacje dla świdniczan

W związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tematu koronawirusa, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl) uruchomiono specjalną zakładkę „KORONAWIRUS INFO”.


Opublikowane: 08.04.2020, 14:09

Lista rekomendacji dla organizacji pozarządowych

W obliczu trudnej sytuacji, związanej z pandemią Covid-19, w odpowiedzi na pytania i postulaty organizacji pozarządowych, informujemy, że Urząd Miejski i jego komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zleconych zadań publicznych są do Państwa dyspozycji.


Opublikowane: 08.04.2020, 13:42

Komunikacja miejska zawieszona w Wielkanoc

Informujemy, że w dniach 12 i 13 kwietnia br., czyli w Święta Wielkanocne wszystkie linie komunikacji miejskiej zostają zawieszone. W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej prosimy o kontakt z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74/856 28 55 lub 856 29 56.


Opublikowane: 08.04.2020, 13:15

Pakiet dla przedsiębiorców – pod koniec kwietnia

24 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Przedstawione na niej uchwały dotyczyć będą przede wszystkim pakietu wsparcia dla świdnickich przedsiębiorców, działających na terenie miasta. Prezydent zaproponuje rozwiązania, które regulować będą system ulg, odroczeń i umorzeń od początku ogłoszenia stanu pandemii w Polsce. Pomoc będzie obejmowała cały okres pandemii oraz kilka tygodni po zakończeniu tego stanu.


Opublikowane: 08.04.2020, 11:00

Dla najuboższych

Okres pandemii to czas trudny dla wielu osób. Najbardziej dla rodzin, których członkowie w tej chwili tracą źródła dochodu, których sytuacja materialna staje się krytyczna ze względu na to, iż do tej pory korzystały na przykład ze wsparcia dzieci czy wnuków, przeżywających w tym momencie swoje problemy. Stąd bardzo ważne jest wsparcie dla takich właśnie osób.


Opublikowane: 07.04.2020, 14:15

Miasto kupiło laptopy do nauki zdalnej dla potrzebujących uczniów

40 nowych laptopów trafi do świdnickich uczniów, którzy ze względu na brak takiego sprzętu nie mogą korzystać z nauczania zdalnego. Miasto chce przekazać ten sprzęt dyrektorom poszczególnych szkół podstawowych jeszcze przed świętami.


Opublikowane: 07.04.2020, 13:46

Przepuść opiekunów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zwraca się z apelem do świdniczan o umożliwienie w pierwszej kolejności przeprowadzenia zakupów w sklepie i aptece opiekunom osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego uczynić samodzielnie. Opiekunowie wyposażeni są w specjalny  identyfikator.


Opublikowane: 06.04.2020, 13:18

Maseczki dla świdniczan

Od początku okresu pandemii miasto Świdnica zakupiło ok. 10 tysięcy jednorazowych maseczek ochronnych.


Opublikowane: 01.04.2020, 13:11

Kolejne zmiany w komunikacji publicznej w Świdnicy

Stosując się do zaleceń Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, jakie obowiązują od 1 kwietnia, w trosce o osoby korzystające z komunikacji miejskiej, a w szczególności seniorów, wprowadzono modyfikację w rozkładzie jazdy autobusów polegającą na zwiększonym udziale pojazdów i ich częstotliwości.


Opublikowane: 31.03.2020, 08:32

Nabór do świdnickich miejskich żłobków

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniają się zasady naboru dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego nr 2.


Opublikowane: 30.03.2020, 15:54

Pomoc w sytuacjach przemocy

Mimo utrudnionych warunków wynikających z sytuacji epidemiologicznej, zdarzenia dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia w związku z przemocą w rodzinie zgłaszane są przez cała dobę na tych samych zasadach jak dotychczas, do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod nr 112 lub 74/875 52 00 lub 74/875 52 19. Policja podejmuje interwencje w domu w którym mieszka rodzina i m.in. uruchamia procedurę  „Niebieskie Karty”. 


Opublikowane: 25.03.2020, 11:55

Ulotki informacyjne dot. koronawirusa trafią do świdniczan

Urząd Miejski w Świdnicy przygotował 10 tysięcy ulotek informacyjnych dot. koronawirusa.


Opublikowane: 25.03.2020, 11:38

Ograniczenia w obsłudze w Biurze Strefy Płatnego Parkowania

Do odwołania w Biurze Strefy Płatnego Parkowania obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów.


Opublikowane: 24.03.2020, 13:23

Wsparcie psychologicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego Ośrodek zorganizował możliwość konsultacji telefonicznych oraz poprzez komunikator Skype, z psychologiem i terapeutą rodzinnym. Kontakty osobiste zostały zawieszone do odwołania.


Opublikowane: 20.03.2020, 15:31

Wojsko pomaga świdnickiej policji podczas epidemii

Dwunastu żołnierzy Jednostki Wojskowej 4071 z Żagania wspomagać będzie funkcjonariuszy świdnickiej policji podczas działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie stanu epidemii w kraju. Będą m.in. uczestniczyć w patrolach policyjnych. Żołnierze na ten czas stacjonują w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy przy ul. Głowackiego.


Opublikowane: 20.03.2020, 15:51

Podstawowe zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób wracających do kraju

Wiele pytań i wątpliwości pojawia się w ostatnich dniach odnośnie osób, które wróciły niedawno bądź planują powrót do kraju z zagranicy, a zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać poddane 14 dniowej kwarantannie.


Opublikowane: 19.03.2020, 19:09

Świdnica pomaga cudzoziemcom / Свідниця допомагає іноземцям.

Obecna sytuacja kryzysowa stawia w trudnej sytuacji nie tylko nas Polaków, ale także obywateli innych krajów przebywających na terenie naszego kraju, w tym także w Świdnicy. Szczególnie dotyczy to osób, które przyjechały tu do pracy. Stąd też Urząd Miejski w Świdnicy będzie podejmował działania by w tym wyjątkowym okresie udzielać pomocy potrzebującym.


Opublikowane: 19.03.2020, 17:41

Świdnica przedsiębiorcom – pakiet pomocowy

Od momentu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego powołałam sztab kryzysowy, który pracuje nad różnymi rozwiązaniami, m.in. profilaktycznymi, jak też tymi, które mogą pomóc świdnickim przedsiębiorcom. W szczególności tym, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji – musieli zawiesić, bądź też ograniczyć swoją działalność. Śledzimy propozycje rządowe, a także zgłaszamy swoje postulaty, m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich.


Opublikowane: 19.03.2020, 17:39

Strefa nadal płatna

Po otrzymaniu zapytań ze strony mieszkańców prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska przeanalizowała wnioski i podjęła decyzję o nieinicjowaniu działań związanych z czasowym zniesieniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Takie stanowisko wynika przede wszystkim z faktu, iż strefa została ustanowiona w celu wymuszenia rotacji pojazdów w centrum miasta.


Opublikowane: 19.03.2020, 15:11

Wolontariat kryzysowy dla seniorów

Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy włącza się w akcję wolontariatu kryzysowego dla seniorów. Wolontariusze w ramach prowadzonych działań zrobią zakupy spożywcze bądź kupią leki i w razie potrzeby wyprowadzą na spacer psa. Podobne działania prowadzi już od kilku dni świdnicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Opublikowane: 19.03.2020, 14:37

Zamknięte place zabaw i boiska sportowe

Świdnickie miejskie place zabaw, orliki oraz przyszkolne obiekty sportowe i rekreacyjne zostały zamknięte do odwołania. Zakaz dotyczy działań profilaktycznych związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem. Jest to odpowiedź na liczne postulaty mieszkańców.


Opublikowane: 19.03.2020, 09:42

Trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Informujemy, iż pomimo wprowadzenia w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, nabór do świdnickich publicznych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w  zarządzeniu nr  0050-11/2020 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 14 stycznia 2020 r.


Opublikowane: 19.03.2020, 08:38

List prezydent Świdnicy do samorządowców

Obecna kryzysowa sytuacja powoduje różne perturbacje w naszym życiu. Z wieloma musimy się zmagać my, samorządowcy. Chcę zwrócić Waszą uwagę na sprawę, której do tej pory nie poruszaliśmy.


Opublikowane: 18.03.2020, 15:28

Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i zaobserwowanym bardzo dużym obniżeniem liczby osób podróżujących transportem publicznym od piątku, 20 marca br. do odwołania wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.


Opublikowane: 18.03.2020, 13:34

Zawieszone konsultacje w sprawie zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy zawieszone zostają do odwołania gminne konsultacje społeczne dotyczące wyboru pomnika, jaki miałby być usytuowany na skwerze Lecha Kaczyńskiego.


Opublikowane: 16.03.2020, 15:04

Ograniczenia w obsłudze klientów w urzędzie

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta Świdnicy, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, podjęłam decyzję, że od 16 marca 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miejskim w Świdnicy zostają wprowadzone ograniczenia w obsłudze klientów.


Opublikowane: 13.03.2020, 13:17

Świdnica pomaga seniorom

Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów powinny oni większość czasu spędzać w domu. Jednak nie każdy ma rodzinę na którą może liczyć w załatwieniu codziennych spraw takich jak chociażby zakupy artykułów spożywczych czy leków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uruchomił specjalny punkt informacyjny, gdzie mogą zgłaszać się wolontariusze chętni do pomocy osobom starszym, a także seniorzy, którzy takiego wsparcia potrzebują.


Opublikowane: 12.03.2020, 12:58

Zmiana rozkładu jazdy autobusów

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z rozprzestrzeniania się koronowirusa i ogłoszonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów i ministrów podległych resortów o zamknięciu szkół, placówek oświatowych oraz o zawieszeniu działalności instytucji kultury na okres 14 dni, informujemy, że od 16 do 25 marca zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej.


Opublikowane: 11.03.2020, 13:44

Świdnickie miejskie placówki zawieszają działalność

W związku z zagrożeniem koronawirusem szef Rady Ministrów poinformował, że od poniedziałku, 16 marca szkoły, przedszkola i żłobki zostaną zamknięte. W dniach 12 i 13 marca w placówkach tych nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, będzie jednak zapewniona opieka dla dzieci. Informujemy także, że od 12 do 25 marca zawieszają działalność świdnickie miejskie placówki.


Opublikowane: 10.03.2020, 12:46

Komunikat specjalny w sprawie ochrony przed koronawirusem

W związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, celem minimalizacji zakażeń, apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących m. in. przestrzegania podstawowych zasad higieny.do góry