• Prezydent Świdnicy z absolutorium

  Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2019 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 9, natomiast od głosu wstrzymała się 1osoba. To szóste absolutorium obecnie urzędującej prezydent.

  Czytaj więcej
 • Zasłużona dla Miasta Świdnicy

  Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużonych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wyróżnienie odebrała Irena Kozłowska.

  Czytaj więcej
 • Świdniccy przedsiębiorcy korzystają z miejskiego pakietu pomocowego

  Pod koniec kwietnia radni miejscy przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, przygotowany przez prezydent miasta. Świdniccy przedsiębiorcy korzystają z tych ulg ...

  Czytaj więcej
 • Uregulują handel obwoźny i obnośny w mieście

  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami na terenach należących do miasta Świdnica. Uregulować ma to warunki prowadzenia takiej działalności. Podjęcie uchwały da możliwość handlowania w miejscach zwyczajowo przyjętych.

  Czytaj więcej
 • Będą dyskutować nad raportem o stanie gminy

  Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Miasta Świdnica za 2019 rok” – dokumentem, który podsumowuje pracę samorządu w ubiegłym roku. Informacje w nim zawarte odnoszą się do wszystkich dziedzin życia w naszym mieście. Mówią m.in. o stanie finansów, oświaty, pomocy społecznej.

  Czytaj więcej
 • Trwa remont Kraszowickiej

  Trwa przebudowa kolejnego odcinka ulicy Kraszowickiej, czyli fragmentu od ul. Przyjaźni do ul. Torowej, włącznie z przejazdem kolejowym. 

  Czytaj więcej
 • Zabytki z większym dofinansowaniem

  Dodatkowe pieniądze na realizację programu dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków chce przekazać Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do radnych...

  Czytaj więcej
 • Kolejnych stu lat dla pana Władysława

  Świdniczanin, Władysław Brodowski w środę, 10 czerwca obchodził swoje setne urodziny. Był tort, moc życzeń od zastępcy prezydenta miasta Jerzego Żądło, rodziny oraz przyjaciół. Jubilat otrzymał również listy gratulacyjne od Premiera i Wojewody Dolnośląskiego.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

  W czwartek, 18 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 10 projektów uchwał, a wśród nich uchwałę o udzieleniu absolutorium Prezydent Miasta Świdnicy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Młodzieżowego

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach, czekamy na opinie świdniczan o zagospodarowaniu zielenią Parku Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumentacja dotycząca rewitalizacji tego terenu dostępne będą na stronie www.um.swidnica.pl od 10 do 24 czerwca br. Ankiety w formie papierowej będą także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.

  Czytaj więcej
 • Zbiórka elektrośmieci

  W najbliższą sobotę, 13 czerwca odbędzie się zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mieście organizowana przez firmę AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać w godz. od 10.00 do 14:00 na parkingu przed Urzędem Miejskim.

  Czytaj więcej
 • Koniec obostrzeń w PSZOK w Świdnicy

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy, od 8 czerwca będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do 14:00.

  Czytaj więcej
 • Można już składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury

  Do 30 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury. Uprawionymi do ich składania są: organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury w mieście, jednostki kultury i oświaty z terenu miasta, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków.

  Czytaj więcej
 • Jeden bilet do muzeum i wieży ratuszowej

  Miasto Świdnica wprowadza jeden bilet do dwóch atrakcji turystycznych. Już od drugiego czerwca, dostępny będzie wspólny bilet wstępu do Muzeum Dawnego Kupiectwa i Wieży Ratuszowej. Bilet normalny będzie kosztował 8 zł, a ulgowy 5 zł. Zwiedzający dzięki temu oszczędzi złotówkę. 

  Czytaj więcej
 • 30-lecie samorządności

  27 maja już po raz trzydziesty obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego – święto, uchwalone przez Sejm. Tego dnia w 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce po II wojnie światowej.  

  Czytaj więcej
 • Pierwszy krok ku in vitro

  Radni miejscy przyjęli petycję wniesioną przez świdniczankę Annę Gromek, w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyjęcia w Świdnicy programu polityki zdrowotnej, dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Podpisało ją ponad 800 świdniczan. Za przyjęciem petycji głosowało 14 radnych, 8 było przeciw.

  Czytaj więcej
 • Miasto Dzieci nie odbędzie się

  Jest nam bardzo smutno, że ze względu na bezpieczeństwo dzieci w tym roku nie będziemy mogli zaprosić ich do Miasta Dzieci. Niestety, wszelkie restrykcje dotyczące pandemii nie pozwalają nam na zorganizowanie tej cieszącej się wielkim powodzeniem półkolonii. A to wszystko w trosce o zdrowie i życie dzieci, wolontariuszy i całego personelu pracującego przy tym wydarzeniu.

  Czytaj więcej

do góry