• Pomóż znaleźć imiona dla nowych autobusów

  Pierwsze autobusy elektryczne w Świdnicy to niemal historyczne wydarzenie. Dlatego zasługują na szczególne potraktowanie i nadanie im własnych nazw, a może imion? O pomoc w ich nazwaniu zwraca się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica, ogłaszając otwarty konkurs.

  Czytaj więcej
 • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FUNDACJI „MAM POMYSŁ”

  W związku z niepokojącymi informacjami, jakie do nas dotarły w sobotę, 25 kwietnia, a które dotyczyły karygodnego sposobu opieki nad zwierzętami przez osobę powiązaną z Fundacją „Mam Pomysł” – operatora świdnickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, podjęliśmy natychmiastowe działania kontrolne. Incydent miał miejsce w Głuszycy, chcemy mieć jednak pewność, co do warunków obowiązujących w naszym mieście.

  Czytaj więcej
 • Świdnica łączy rodziny repatriantów z Kazachstanu

  Dwie rodziny repatriantów z Kazachstanu już niedługo zamieszka w Świdnicy. Zgodę na przyjęcie Polaków, których przodkowie przymusowo zostali wysiedleni z Polski, wyrazili świdniccy radni. W ten sposób po latach rozłąki połączone zostaną rodziny, bo w 2000 r. przybyła do naszego miasta siostra jednego z dzisiejszych repatriantów, natomiast w 2010 r. osiedlili się w Świdnicy jego rodzice oraz druga siostra.

  Czytaj więcej
 • Miasto zajmie się przebudową basenu letniego

  Radni miejscy podjęli decyzję o uchyleniu uchwały w  sprawie  powierzenia  Świdnickiemu  Przedsiębiorstwu Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Świdnicy  zadania własnego  gminy  polegającego  na  przebudowie  i  administrowaniu  zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą. Wyrażono zgodę na przejęcie kąpieliska przez miasto.

  Czytaj więcej
 • Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

  Radni miejscy przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica; przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, przygotowany przez Prezydent Miasta Świdnicy.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja uzupełniająca do świdnickiego oddziału przedszkolnego

  W związku z dużym zapotrzebowaniem na opiekę przedszkolną w Świdnicy, od poniedziałku, 4 maja rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy, przy ul. Of. Oświęcimskich 30. Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami będzie można pobrać od 27 kwietnia w sekretariacie oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2.

  Czytaj więcej
 • Prezydent Świdnicy popiera apel samorządowców gmin przygranicznych

  Prezydent Miasta Świdnica, Beata Moskal-Słaniewska dołącza do apelu samorządowców z gmin przygranicznych województwa Dolnośląskiego, który powstał z inicjatywy burmistrza Zgorzelca Rafała Gronicza, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, o zmianę przepisów dotyczących ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli między poszczególnymi krajami.

  Czytaj więcej
 • Przesunięto termin składania wniosków o wymianę pieców

  Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona...

  Czytaj więcej
 • Przebudowa Pogodnej z dofinansowaniem

  Świdnica otrzyma wsparcie finansowe z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Zadaniem, które znalazło się na liście jest "Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy - etap II". Całkowita wartość projektu to 1 803 819 zł, dofinansowanie wyniesie 50%. Inwestycja polegać będzie na kontynuacji przebudowy ul. Pogodnej do terenu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.

  Czytaj więcej
 • Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

  Do połowy kwietnia kilkudziesięciu przedsiębiorców zwróciło się do prezydent Świdnicy z prośbą o udzielenie pomocy z tytułu problemów z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie pandemii. Pisma w tej sprawie wpływają do urzędu każdego dnia. Wszyscy zostali na piśmie poinformowani, że wnioski te zostaną rozpatrzone z należytą starannością.

  Czytaj więcej
 • Świdnica zwalnia z opłat za przedszkola i żłobki

  Opłaty za miejskie żłobki zawieszone zostały na czas pandemii. Natomiast rodzice przedszkolaków nie ponoszą kosztów, co wynika z Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przedszkola są elementem systemu edukacji publicznej.

  Czytaj więcej
 • Koronawirus – informacje dla świdniczan

  W związku z ostatnimi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz coraz częściej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi tematu koronawirusa, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy (www.um.swidnica.pl) uruchomiono specjalną zakładkę KORONAWIRUS INFO.

  Czytaj więcej
 • Lista rekomendacji dla organizacji pozarządowych

  W obliczu trudnej sytuacji, związanej z pandemią Covid-19, w odpowiedzi na pytania i postulaty organizacji pozarządowych, informujemy, że Urząd Miejski i jego komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zleconych zadań publicznych są do Państwa dyspozycji ...

  Czytaj więcej
 • Komunikacja miejska zawieszona w Wielkanoc

  Informujemy, że w dniach 12 i 13 kwietnia br., czyli w Święta Wielkanocne wszystkie linie komunikacji miejskiej zostają zawieszone. W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej prosimy o kontakt z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74/856 28 55 lub 856 29 56.

  Czytaj więcej
 • Pakiet dla przedsiębiorców – pod koniec kwietnia

  24 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej. Przedstawione na niej uchwały dotyczyć będą przede wszystkim pakietu wsparcia dla świdnickich przedsiębiorców, działających na terenie miasta. Prezydent zaproponuje rozwiązania, które regulować będą system ulg, odroczeń i umorzeń od początku ogłoszenia stanu pandemii w Polsce...

  Czytaj więcej
 • Dla najuboższych

  Okres pandemii to czas trudny dla wielu osób. Najbardziej dla rodzin, których członkowie w tej chwili tracą źródła dochodu, których sytuacja materialna staje się krytyczna ze względu na to, iż do tej pory korzystały na przykład ze wsparcia dzieci czy wnuków, przeżywających w tym momencie swoje problemy. Stąd bardzo ważne jest wsparcie dla takich właśnie osób.

  Czytaj więcej
 • Odnawianie oznakowania poziomego w Świdnicy

  W Świdnicy trwa odnawianie poziomych znaków drogowych. Obejmie ono wszystkie drogi gminne i wojewódzkie. Łącznie pomalowanych zostanie ok. 27 000 m2 powierzchni (poza drogami powiatowymi i krajowymi). Z uwagi jednak na to, iż część dróg jest w przebudowie, a niektóre oznakowania są w dobrym stanie, to malowane będzie ok. 80 % tej powierzchni.

  Czytaj więcej

do góry