• Prace społecznie użyteczne na terenie Świdnicy

  18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad 59 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni przepracują prawie 7000 godzin.

  Czytaj więcej
 • Złóż wiosek do programu „Czyste Powietrze”

  Miasto Świdnica przystąpiło do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy wdrażaniu Programu „Czyste Powietrze”, wspierającego wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 17 lutego.

  Czytaj więcej
 • Wybrano wykonawcę przebudowy alei Niepodległości

  Firma Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana wygrała przetarg na przebudowę alei Niepodległości w Świdnicy. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 5 873 954 zł. Zgodnie z przepisami, pozostali oferenci mają 5 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą będzie możliwe po upływie tego terminu.

  Czytaj więcej
 • Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

  Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, ponownie chce wesprzeć świdnickich przedsiębiorców. Tym razem restauratorzy mogą zostać zwolnieni z jednej z trzech rocznych rat opłaty za sprzedaż alkoholu, spożywanego na miejscu. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej omawiana będzie uchwała w tej  sprawie.

  Czytaj więcej
 • Wybrano wykonawcę przebudowy basenu

  Firma TRANSCOM Sp. z o.o. z Katowic wygrała przetarg na przebudowę basenu letniego w Świdnicy. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 30 497 850 zł. To mniej niż spodziewało się miasto, przygotowując budżet na tę inwestycję na poziomie 35 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Zapisz się na „Świdnicki Bieg Bez Oponki”

  Przed nami druga edycja wirtualnego biegu pn. „Świdnicki Bieg Bez Oponki”. W pierwszym tygodniu marca, w czasie jednego treningu należy pokonać dystans 5 km. Sam decydujesz kiedy i jaką wybierzesz aktywność, może to być bieg, bieg na bieżni, nordic walking lub spacer. Co ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok do zgubienia zbędnych kilogramów i wejścia na ścieżkę zdrowego stylu życia. Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia Walki z Otyłością.

  Czytaj więcej
 • Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców

  Na styczniowej sesji Rady Miejskiej przyjęto trzy uchwały pomocowe dla świdnickich przedsiębiorców, wniesione przez prezydent miasta, Beatę Moskal-Słaniewską. To kolejny już miejski pakiet wspierający prowadzących działalność gospodarczą w czasie epidemii.  Uchwały weszły w życie 3 lutego, można więc już składać niezbędne wnioski, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce „Koronawirus – info”.

  Czytaj więcej
 • Akcja zima

  Większość z nas jest odpowiednio przygotowana do zimy. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe, nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich.

  Czytaj więcej
 • NZOZ „Mieszko” realizatorem miejskiego programu szczepień przeciw HPV

  W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mieszko” Sp. Z o.o. w Świdnicy przy ul. Mieszka I 10 został w tym roku wybrany na realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Gminy Miasto Świdnica. Programem szczepień objęte są dziewczynki z rocznika 2007 zamieszkałe na terenie miasta.

  Czytaj więcej
 • Zimowe utrzymanie dróg w Świdnicy

  Intensywne opady śniegu oraz niskie temperatury sprawiły, że na świdnickich drogach od samego rana jeździ aż 11 pojazdów, które odśnieżają, zabezpieczają jezdnie przed śliskością sypiąc piach oraz sól.

  Czytaj więcej
 • Sprawdzą co dokucza mieszkańcom Osiedla Kolonia

  W związku z powtarzającymi się skargami, dotyczącymi uciążliwości zapachowych w rejonie Osiedla Kolonia, Urząd Miejski nawiązał współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, w zakresie przeprowadzenia badania dotyczącego identyfikacji źródeł odorów w rejonie Osiedla Kolonia w Świdnicy.

  Czytaj więcej
 • Wesprzyj seniora w czasie pandemii

  Realizacja rządowego Programu „Wspieraj Seniora” na rzecz świdnickich seniorów została przedłużona na I kwartał 2021 roku. Zapraszamy osoby powyżej 70. roku życia, które chcą ograniczyć wychodzenie z domu, a potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach do skorzystania z pomocy wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  Czytaj więcej
 • W Świdnicy powstaje Rada ds. Równego Traktowania

  Prezydent Świdnicy,  Beata Moskal-Słaniewska chce powołać w mieście Radę ds. Równego Traktowania i zaprasza mieszkańców, a także organizacje pozarządowe oraz miejskie jednostki do udziału w tym projekcie. Podstawowym celem działania nowego organu byłoby wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

  Czytaj więcej
 • Duże zainteresowanie dofinansowaniem do zmiany systemu ogrzewania

  2 516 wniosków na łączną kwotę 34 008 661,66 zł złożonych zostało do projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, którego liderem jest Świdnica. Trwa ich ocena, a wiosną zawierane będą umowy o udzieleniu grantu z właścicielami nieruchomości, których dokumenty ocenione zostały najwyżej.

  Czytaj więcej
 • Są chętni do przebudowy alei Niepodległości

  Sześć ofert wpłynęło w związku z ogłoszonym przez miasto Świdnica przetargiem na przebudowę pierwszej części alei Niepodległości. Remont obejmie odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia prac to późna wiosna 2022 roku. Najniższa oferta opiewa na ok. 5 milionów 800 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 8 mln zł.

  Czytaj więcej
 • Rok 2021 rokiem Stanisława Lema i Cypriana Kamila Norwida

  Świdnica uhonoruje w 2021 roku w sposób szczególny mistrzów pióra – Stanisława Lema i Cypriana Kamila Norwida. Radni miejscy podjęli uchwały w tej sprawie. Wykonanie muralu upamiętniającego postać Stanisława Lema, wystawy tematyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy konkursy literackie – to tylko niektóre z zaplanowanych na ten rok działań.

  Czytaj więcej

do góry