• Świdnicki TBS będzie budował w Strzegomiu

  Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Strzegom w ramach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

  Czytaj więcej
 • Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

  Nabór wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” rozpocznie się w środę, 1 lipca. Będzie trwał minimum trzy miesiące - obecnie data końcowa naboru ustalona jest na 30 września br. O wyborze wniosków do dofinansowania nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Czytaj więcej
 • Do Świdnicy przybyli dziennikarze i blogerzy turystyczni z czołowych ogólnopolskich mediów

  Piętnastu dziennikarzy i blogerów turystycznych  przybyło w ten weekend do Świdnicy, by w ramach organizowanej przez Referat Turystyki Urzędu Miejskiego wizyty studyjnej, zapoznać się z ofertą turystyczną miasta i jego okolic. Wśród uczestników jest także znany dziennikarz telewizyjny i podróżnik - Jakub Porada, czy górołaz, organizator wycieczek i imprez turystycznych, dziennikarz Onetu - Albin Marciniak.

  Czytaj więcej
 • „Zalogowani” po raz czwarty

  Zakończyła się czwarta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego przez świdnicki magistrat w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

  Czytaj więcej
 • Prezydent Świdnicy z absolutorium

  Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2019 rok. Za absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 9, natomiast od głosu wstrzymała się 1osoba. To szóste absolutorium obecnie urzędującej prezydent.

  Czytaj więcej
 • Zasłużona dla Miasta Świdnicy

  Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużonych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wyróżnienie odebrała Irena Kozłowska.

  Czytaj więcej
 • Świdniccy przedsiębiorcy korzystają z miejskiego pakietu pomocowego

  Pod koniec kwietnia radni miejscy przyjęli pakiet uchwał – ulg w postaci: obniżenia lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica, przedłużenia terminów płatności rat oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, przygotowany przez prezydent miasta. Świdniccy przedsiębiorcy korzystają z tych ulg ...

  Czytaj więcej
 • Uregulują handel obwoźny i obnośny w mieście

  Na najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami na terenach należących do miasta Świdnica. Uregulować ma to warunki prowadzenia takiej działalności. Podjęcie uchwały da możliwość handlowania w miejscach zwyczajowo przyjętych.

  Czytaj więcej
 • Będą dyskutować nad raportem o stanie gminy

  Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Miasta Świdnica za 2019 rok” – dokumentem, który podsumowuje pracę samorządu w ubiegłym roku. Informacje w nim zawarte odnoszą się do wszystkich dziedzin życia w naszym mieście. Mówią m.in. o stanie finansów, oświaty, pomocy społecznej.

  Czytaj więcej
 • Trwa remont Kraszowickiej

  Trwa przebudowa kolejnego odcinka ulicy Kraszowickiej, czyli fragmentu od ul. Przyjaźni do ul. Torowej, włącznie z przejazdem kolejowym. 

  Czytaj więcej
 • Zabytki z większym dofinansowaniem

  Dodatkowe pieniądze na realizację programu dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków chce przekazać Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do radnych...

  Czytaj więcej
 • Kolejnych stu lat dla pana Władysława

  Świdniczanin, Władysław Brodowski w środę, 10 czerwca obchodził swoje setne urodziny. Był tort, moc życzeń od zastępcy prezydenta miasta Jerzego Żądło, rodziny oraz przyjaciół. Jubilat otrzymał również listy gratulacyjne od Premiera i Wojewody Dolnośląskiego.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

  W czwartek, 18 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 10 projektów uchwał, a wśród nich uchwałę o udzieleniu absolutorium Prezydent Miasta Świdnicy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

  Czytaj więcej
 • Konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Młodzieżowego

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach, czekamy na opinie świdniczan o zagospodarowaniu zielenią Parku Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumentacja dotycząca rewitalizacji tego terenu dostępne będą na stronie www.um.swidnica.pl od 10 do 24 czerwca br. Ankiety w formie papierowej będą także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.

  Czytaj więcej

do góry