• Pierwsze prace w Parku Młodzieżowym

  Od marca ubiegłego roku trwają prace projektowe związane z odbudową altany i fontanny.  Realizuje je Autorskie Biuro Projektów „a” mgr inż. arch. Anna Baran, mgr inż. Witold Baran ze Świdnicy. Dokumentacja będzie gotowa do maja.

  Czytaj więcej
 • Kluby sportowe, stowarzyszenie i organizacje otrzymały miejskiej dotacje

  Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartych ofert na „organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”, a także „szkolenia zawodników w różnych dyscyplinach sportu” na 2020 rok. W sumie z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 430 tys. zł.

  Czytaj więcej
 • Wraca ruch na ulicy Franciszkańskiej i Traugutta

  Od piątku, 24 stycznia wznowiony zostanie ruch samochodowy na ulicy Franciszkańskiej, a w poniedziałek, 27 stycznia kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu ulicą Traugutta. Trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe. Celem obu inwestycji było przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego.

  Czytaj więcej
 • Zmieniły się zasady rozliczania kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

  3 grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy znowelizowanego prawa oświatowego określające kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola. Dla rodziców i władz lokalnych oznacza to nowy sposób wyliczania tych kosztów. Rady Miejskie zobowiązane są do przyjęcia uchwał w tej sprawie.

  Czytaj więcej
 • Pomóż nazwać nową maskotkę Straży Miejskiej w Świdnicy

  Świdnicka Policja ma swojego komisarza lwa, który pomaga funkcjonariuszom w ich interwencjach, gdzie obecne są dzieci, natomiast Straż Miejska doczekała się własnego pluszowego wsparcia w postaci strażnika szopa w pełnym umundurowaniu. Jedyne czego brakuje, to imienia dla nowej maskotki jednostki. O pomoc w nazwaniu sympatycznego zwierzaka zwraca się komendant jednostki, Marek Fiłonowicz ogłaszając otwarty konkurs dla mieszkańców.

  Czytaj więcej
 • Wymień dowód osobisty

  Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, ponad milion Polaków musi wymienić dowód osobisty w 2020 roku z powodu kończącego się terminu ważności. Dodatkowo 160 tysięcy młodych osób wyrobi go po raz pierwszy. W Świdnicy obowiązek ten będzie dotyczył około 2500 mieszkańców. 

  Czytaj więcej
 • Złóż wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowych obiektów w Świdnicy

  470 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. Do 28 lutego czekamy na wnioski, które składać mogą posiadacze zabytków tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.: wspólnoty mieszkaniowe, parafie czy też spółki prawa handlowego.

  Czytaj więcej
 • „Świątecznie w Świdnicy” – wybrano najpiękniejsze fotografie

  81 zdjęć od 30 osób wpłynęło do Urzędu Miejskiego na konkurs fotograficzny „Świątecznie w Świdnicy”. Komisja konkursowa dokonała ich oceny i wybrała najciekawsze fotografie, biorąc pod uwagę pomysłowość wykonania oraz jakość i technikę. W czwartek, 9 stycznia w Wieży Ratuszowej zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski wręczył nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych zdjęć.

  Czytaj więcej
 • Przyznano stypendia Prezydenta Miasta Świdnicy w dziedzinie kultury

  Napisanie zbioru utworów muzycznych opracowanych na świdnicki kurant, czyli 15-dzwonowy instrument umieszczony w wieży na placu Pokoju; opracowanie 10 piosenek i nagranie 10 teledysków z tzw. „live session” w różnych lokalizacjach w Świdnicy oraz tłumaczenie, przygotowanie napisów i prezentacje świdnickiej publiczności w ramach dwóch kolejnych edycji „Wieczorów z kinem rosyjskim” ośmiu filmów, które dotychczas nie były tłumaczone na język polski - to projekty, które zrealizowane zostaną w tym roku w ramach stypendium Prezydenta Miasta Świdnicy.

  Czytaj więcej
 • Kosmiczna misja Dash’a i Dot’a w świdnickich szkołach

  Nauka programowania w świdnickich szkołach podstawowych trwa w najlepsze. Od października uczniowie klas szóstych i siódmych spotykają się co dwa tygodnie i podczas praktycznych warsztatów rozwijają swoje umiejętności przy użyciu robotów Dash i Dot.

  Czytaj więcej
 • Przyjęto budżet miasta Świdnicy na 2020 rok

  Radni Rady Miejskiej Świdnicy w piątek, 20 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2020 rok. 13 radnych było za, a 9 przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć 293 924 773,17 zł, a wydatki 295 850 671,17 zł. Deficyt ma wynieść 1 925 898 zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

  Czytaj więcej
 • Zasłużeni dla Miasta Świdnicy

  Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużonych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wyróżnienie odebrali Władysława Pawelec i Kazimierz Deptuła.

  Czytaj więcej
 • Zgłaszanie projektów w ramach inicjatywy „SUDETY 2030”

  Mając na uwadze nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021 – 2027 oraz realną szansę na uzyskanie wsparcia z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, Gmina Miasto Świdnica wraz z 106 innymi gminami/powiatami w oparciu opracowaną Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategią Rozwoju Sudety 2030”, w grudniu 2019 r. przystąpiła do prac nad Raportem dla miasta.

  Czytaj więcej
 • Najładniej przystrojone i oświetlone świdnickie domy i balkony

  W czwartek, 19 grudnia zastępca prezydent miasta, Szymon Chojnowski wręczył nagrody laureatom konkursu na najładniej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon. Komisja konkursowa, na podstawie materiału zdjęciowego oraz własnych obserwacji, dokonała subiektywnej oceny i wyboru zwycięzców.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na XIV sesję Rady Miejskiej w Świdnicy

  W piątek, 20 grudnia o godz. 11.00 rozpocznie się XIV sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 8 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2020-2041.

  Czytaj więcej
 • Zmiany w godzinach pracy urzędu w okresie świątecznym

  W okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia czas pracy Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w przypadku dwóch dni, ulegnie zmianie. Zarówno w Wigilię, 24 grudnia jak i Sylwestra, 31 grudnia urząd będzie czynny do godz. 13.00. W przypadku pozostałych dni w okresie świąteczno-noworocznym, czyli 27 i 30 grudnia godziny pracy pozostają bez zmian.

  Czytaj więcej

do góry