Menu
Centrala: +48 74 856 28 00
Fax: +48 74 856 87 21
Biuro Obsługi Interesantów
Urszula Larecka: pok. 27, +48 74 856 29 41
Anita Mus: pok. 27, +48 74 856 29 43
Halina Sawko: pok. 27, +48 74 856 28 00
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej - Biuro RM
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Rzecznik Prasowy
Biuro Prezydenta
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Audytor Wewnętrzny
Wydział Kontroli
Miejskie Biuro Przetargów
Zespół Radców Prawnych
Jednoski miejskie
Departament Komunikacji
Departament Infrastruktury Miasta
Departament Mienia Komunalnego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Departament Administracyjny
Departament Budżetowo-Finansowy
Jednostki miejskie:
Spółki z udziałem miasta:
 
^ początek strony
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Anna Mościszko: pok. 101,  +48 74 856 28 27, fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego
Patrycja Staśkiewicz: pok. 101,  +48 74 856 28 62 , fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
+48 74 856 28 39, fax: +48 74 856 29 53
Sekretarz Miasta
Maciej Rataj: pok. 118,  +48 74 856 28 71
Skarbnik Miasta
Izabela Niemczyk: pok. 3,  +48 74 856 28 03
Rzecznik Prasowy
rzecznik@um.swidnica.pl: pok. 103, +48 74 856 28 30,
Biuro Prezydenta
pok. 224,  +48 74 856 29 25,
Urząd Stanu Cywilnego ul. Armii Krajowej 47
Kierownik - Dorota Kruźlak: +48 74 856 29 15
Z-ca kierownika - Joanna Osiak: +48 74 856 29 16
m.in. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie odpisów, dokonywanie wpisów w dowodach osobistych, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża, matki, przyjmowanie zapewnień przed zawarciem małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do poprzedniego nazwiska, potwierdzanie zgodności danych zawartych w wnioskach o wydanie dowodu osobistego z treścią aktu stanu cywilneg,
Z-ca kierownika - Elżbieta Gwizdak: +48 74 856 29 13
m.in. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie odpisów, dokonywanie wpisów w dowodach osobistych, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża, matki, przyjmowanie zapewnień przed zawarciem małżeństwa,
Agnieszka Plicner-Bednarz: +48 74 856 29 12, Elżbieta Gwizdak: +48 74 856 29 13
sporządzanie projektów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego przypisków, wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego w oparciu o upoważnienie wydane przez kierownika USC, sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka, informowanie o wysokości opłaty skarbowej za dokonane czynności urzędowe oraz wydawanie zaświadczeń, sporządzanie skorowidzów urodzeń, małżeństw oraz zgonów, potwierdzanie kserokopii odpisów aktów stanu cywilnego,
Archiwum USC:  +48 74 856 29 11
^ początek strony
Wydział Spraw Obywatelskich
Dyrektor -Wiesław Pietrzyk: pok. 11,  +48 74 856 28 21
Dowody osobiste - Maciej Dzieciątkowski, Apolonia Kawka-Szczygieł, Agnieszka Pizuńska: pok. 6,  +48 74 856 28 17, +48 74 856 28 16
Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych, repatriacja, zbiórki publiczne - Agnieszka Drzęźla: pok. 8,  +48 74 856 28 18
Udostępnianie danych ze zbioru meldunkowego - Joanna Piotrowska: pok. 8,  +48 74 856 29 05
Sprawy meldunkowe - Teresa Piguła, Iwona Bąk: pok. 9,  +48 74 856 28 19
Sprawy wojskowe - Ewa Szymańska: pok. 10,  +48 74 856 28 20
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor - Jerzy Purtak: pok. 319,  +48 74 856 29 09

Audytor Wewnętrzny
Józef Krystyniak: pok. 232,  +48 74 856 28 87


Wydział Kontroli
Iwona Rosiak: pok. 232,  +48 74 856 28 87
Miejskie Biuro Przetargów
Dyrektor - Joanna Salus-Komorowska: pok. 123,  +48 74 856 28 49
Sprawy przetargowe, organizacja przetargów - Katarzyna Wrona, Monika Naskręt–Kozak: pok. 124,  +48 74 856 28 50, fax +48 74 852 24 53
Zespół Radców Prawnych
Dyrektor - Jarosław Wasyliszyn: pok. 116,  +48 74 856 28 43
Radcowie prawni - Krystyna Sapińska, Tadeusz Zawadzki, Mariusz Starke: pok. 116,  +48 74 856 28 43
^ początek strony

 

Departament Komunikacji
Dyrektor – Maciej Gleba: pok. 308,  +48 74 856 28 95
Referat Dróg
Kierownik - Jarosław Markowski: pok.306,  +48 74 856 28 93 zezwolenia dot. zajęcia pasa drogowego na cele budowlane
organizacja ruchu drogowego, ubezpieczenia dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, wjazd do Rynku - Waldemar Wall: pok. 307,  +48 74 856 28 94
remonty bieżące dróg i chodników - Wiesława Tetkowska-Pieczonka: pok. 307,  +48 74 856 28 94
licencje na prowadzenie transportu drogowego osób taksówką osobową, reklama w pasie drogowym, kanalizacja deszczowa, utrzymanie zimowe dróg - Stefania Horodyska: pok. 309,  +48 74 856 28 96
uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zjazdy indywidualne i publiczne na posesje, usuwanie pojazdów z pasa drogowego - Stanisław Kubik: pok. 309,  +48 74 856 28 96

sprawy finansowo-budżetowe, dzierżawy i zajęcia pasa drogowego na cele handlowe - Stanisława Matkowska: pok. 310,  +48 74 856 28 97

zieleń w pasie drogowym, oczyszczanie pasa drogowego - Maria Rutkowska: pok. 310,  +48 74 856 28 97

dokumentacje projektowe - Krystyna Bożyk: pok.311,  +48 74 856 29 06

ewidencja dróg, ścieżki rowerowe - Dariusz Woźniak: pok. 311,  +48 74 856 29 06

Referat Transportu Publicznego

Kierownik – Małgorzata Lubandy : pok. 315,  +48 74 856 29 56 dystrybucja i kolportaż biletów, taryfa opłat i ulgi w komunikacji miejskiej, informacja pasażerska, obsługa finansowa umów

kontrola jakości usług świadczonych przez przewoźników, uzgadnianie lokalizacji, warunków i zasad korzystania z przystanków dla przewoźników , udostępnianie witryn reklamowych we wiatach, przygotowywanie umów dzierżawy - Andrzej Gruszkiewicz: pok. 314,  +48 74 856 28 55

opracowywanie rozkładów jazdy MPK, nadzór nad pracą kontrolerów biletowych, kontrola jakości świadczonych usług przewozowych - Dorota Niedźwińska: pok. 314,  +48 74 856 28 55

windykacja należności i ewidencja opłat dodatkowych za jazdę bez biletów w komunikacji miejskiej, rozliczanie pracy kontroli biletowej, rozkładanie na raty, umorzenia na wniosek, obsługa interesantów - Jowita Adamowicz: pok. 313, +48 74 856 29 03
 
windykacja należności i ewidencja opłat dodatkowych za jazdę bez biletów w komunikacji miejskiej, rozliczanie pracy kontroli biletowej - Alicja Kinach: pok. 313, +48 74 856 29 03
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
Kierownik: +48 74 853 74 40
Pracownicy:
Katarzyna Matusiak-Korólczyk
Tomasz Borejko
Paweł Dolinny
Jowita Mazur
Tomasz Stachniuk
Maciej Kudyba
Bogdan Klimecki
Sebastian Osiurak
Jacek Warmiński
Łukasz Bogacz
^ początek strony
Departament Infrastruktury Miasta
Dyrektor - Maria Kasprowicz-Gładysz: pok. 205,  +48 74 856 28 57
Referat Infrastruktury Technicznej
sprawy komunalne dotyczące funkcjonowania miasta, infrastruktura techniczna, zwierzęta bezdomne, place zabaw, zieleń miejska, utrzymanie cmentarzy: Krzysztof Jaśkowiak, Jarosław Kozłowski : pok. 202,  +48 74 856 28 56

utrzymanie czystości oraz porządku na terenie miasta, pozwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, pozwolenia na transport nieczystości, ciekłych, toalety publiczne - Sylwia Bodnar: pok. 231,  +48 74 856 28 47

gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, nadzór nad pracami społecznie użytecznymi, sprawy komunalne dotyczące funkcjonowania Miasta – Daniela Dębek : pok. 231 , +48 74 856 28 47
 
gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, nadzór nad pracami społecznie użytecznymi, sprawy komunalne dotyczące funkcjonowania Miasta - Tomasz Jaworski: pok. 201, +48 74 856 28 80
 
Oświetlenie dekoracyjne na terenie Miasta, sprawy związane z ograniczaniem zużycia energii oraz likwidacją niskiej emisji, programy dotyczące wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne – Urszula Urbaniak: pok. 201, +48 74 856 28 80
 
gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta, rejestr działalności regulowanej dotyczącej odbiorców odpadów komunalnych- Anna Tręda, Małgorzata Sucharska: p. 231, +48 74 856 28 59
 
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań referatu – Dorota Mielnik : pok. 203 , +48 74 856 28 58
 
oświetlenie uliczne i dekoracyjne na terenie Miasta, zapotrzebowanie Miasta w energię elektryczną, ciepło, paliwo gazowe, reklamy na słupach oświetlenia, prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego – Zenon Sigel: p.204, +48 74 856 29 20
 
Referat Architektury
Kierownik - Małgorzata Osiecka: pok. 210,  +48 74 856 28 65
przyjmowanie wniosków w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu oraz wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Agnieszka Bieżyńska: pok. 208,  +48 74 856 28 63
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu - Marzena Wołosz-Piskała, Małgorzata Rudownik: pok. 208,  +48 74 856 28 63
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Marta Śliwińska, Monika Witkowska-Skrent: pok. 209,  +48 74 856 28 64
wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Teresa Sisko: pok. 209,  +48 74 856 28 64
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Eleonora Sikocińska: pok. 225,  +48 74 856 28 86 - ochrona powietrza, wody i gleby, ochrona przed opadami
rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, opiniowanie lokalizacji inwestycji, ochrona przed hałasem, ochrona przyrody - Hubert Kozłowski: pok. 225,  +48 74 856 28 86
Referat Inwestycji Miejskich
Kierownik - Joanna Walichnowska: pok. 219,  +48 74 856 28 75
przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich - Krzysztof Narloch, Małgorzata Suchowińska, Teresa Pojasek: pok. 217,  +48 74 856 28 73
przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich - Jolanta Pielach, Irmgarda Kruczek, Marta Stasio-Wójcik, Dagny Wiśniewska: pok. 218,  +48 74 856 28 74
^ początek strony
Departament Mienia Komunalnego
Dyrektor - Arkadiusz Sobczak: pok. 215,  +48 74 856 28 70
Referat Prywatyzacji Mienia i Nadzoru nad Mieniem Komunalnym
Kierownik - Agata Krawiec: pok. 214,  +48 74 856 28 69
obsługa biurowa departamentu, sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemcy, najem wolnych lokali użytkowych, zmiana najemcy lokali użytkowych (poprzez dopisanie, rezygnację) sprzedaż garaży na rzecz najemców - Renata Darmohraj: pok. 213,  +48 74 856 28 68
sprzedaż wolnych nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu - Wiesława Radziuk: pok. 212,  +48 74 856 28 67
sprzedaż mieszkań na rzecz najemców Danuta Misztak: pok. 212,  +48 74 856 28 67
Referat Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik - Alicja Masny: pok. 222,  +48 74 856 28 78
dodatki mieszkaniowe -  Barbara Mich, Paulina Jeżewska: pok. 220,  +48 74 856 28 76
wykwaterowania i sprawy stanu technicznego mieszkań, przepisywanie umów na lokale komunalne po śmierci najemcy, zamiana mieszkań komunalnych, wyroki eksmisyjne - Emanuela Klaja: pok. 221,  +48 74 856 28 77
przywracanie tytułów prawnych, przydziały lokali socjalnych, obsługa społecznej komisji mieszkaniowej, wyroki eksmisyjne - Renata Łukomska: pok. 221,  +48 74 851 25 44
kaucje mieszkaniowe i naliczenia czynszów, odszkodowania, ewidencja lokali socjalnych, przekwalifikowania lokali socjalnych - Barbara Chruszcz: pok. 223,  +48 74 856 28 79
umarzanie zaległości, inne formy pomocy w spłacie zaległości czynszowych - Eugenia Żany: pok. 223,  +48 74 856 28 79
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kierownik - Elżbieta Smoter pok. 228, +48 74 856 28 83

sprzedaż gruntów niezabudowanych, realizacja prawa pierwokupu i odkupu, zagospodarowanie gruntów nierolniczych, prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, nabywanie gruntów do zasobu nieruchomości gminnych - Małgorzata Synowiec pok. 229, +48 74 856 28 84

prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy gruntów - Magdalena Dzwonkowska pok. 229, +48 74 856 28 84

podziały i rozgraniczenia nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów oraz numeracja porządkowa nieruchomości, opłaty adiacenckie, zamiany gruntów - Małgorzata Mikołajczak pok. 229, +48 74 856 28 84

przekazywanie gruntów na rzecz jednostek bez osobowości prawnej, zbywanie na rzecz podmiotów publicznoprawnych, ewidencja zobowiązań osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia nieruchomości od miasta - Ewa Piskorska pok. 227, +48 74 856 28 82

ewidencja nieruchomości komunalnych, opłaty urbanistyczne - Iwona Fakadej pok. 227, +48 74 856 28 82

przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż bezprzetargowa - Halina Czajko pok. 226, +48 74 856 28 81

Biuro Ochrony i Konserwacji Zabytków
ochrona zabytków, gminna ewidencja zabytków nieruchomych, przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku, przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska, wydawania zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach, dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zlokalizowanych na terenie Miasta Świdnicy - Barbara Sawicka: pok. 321,  +48 74 856 28 85
^ początek strony
Departament Rozwoju Gospodarczego

Dyrektor - Jerzy Legut: pok. 304,  +48 74 856 28 60
Referat Programów Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych
kompleksowa obsługa inwestorów, współpraca z organizacjami gospodarczymi - Małgorzata Karamara: pok. 302,  +48 74 856 28 91
pomoc publiczna dla przedsiębiorców - Marta Oszczęda: pok. 302,  +48 74 856 28 91
fundusze UE, pozyskiwanie środków zewnętrznych - Mirosława Babisz, Barbara Starke, Tomasz Kościów: pok. 316,  +48 74 856 28 89
rewitalizacja - Justyna Chrebela: pok. 303,  +48 74 856 28 66
współpraca z inwestorami, konkursy gospodarcze : pok. 303,  +48 74 856 28 66
Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości
Kierownik - Jacek Piekunko: pok. 318,  +48 74 856 28 90
promocja miasta, turystyka, wspieranie przedsiębiorczości – Beata Rut: pok. 318,  +48 74 856 29 17, Agnieszka Gorgoń: pok. 318,  +48 74 856 28 98,
monitoring platformy cyfrowej - Robert Marchewka: pok. 301,  +48 74 856 28 88
projekty graficzne - Marcin Bronikowski: pok. 301,  +48 74 856 29 40
promocja miasta i wspieranie przedsiębiorczości - Elżbieta Żmijewska: pok. 127,  +48 74 856 28 53
nadzór nad targowiskami miejskimi, nadzór nad funkcjonowaniem placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Bożena Bałazy: pok. 128,  +48 74 856 28 46
ewidencja działalności gospodarczej - Lidia Sarniuk: pok. 1,  +48 74 856 28 54

Biuro Prognoz i Analiz
Paula Pilarska-Skoruch: pok. 303,  +48 74 856 28 66
zadania własne z zakresu:
- analizy procesów ekonomicznych, gospodarczych i społecznych
- opracowania kierunków i koncepcji rozwoju miasta
^ początek strony
Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Dyrektor - Tadeusz Niedzielski: pok. 109,  +48 74 856 28 35
Referat Oświaty i Wychowania
sekretariat, obsługa biurowa departamentu, dofinansowanie dokształcenia młodocianych pracowników: pok. 110,  +48 74 856 28 37, fax +48 74 853 89 60
zarządzanie nieruchomościami oświatowymi, remonty, sprawy bhp w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach oświatowych - Lesław Lula: pok. 108,  +48 74 856 28 42
prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - Adam Pietras: pok. 108,  +48 74 856 28 42
sprawy finansowe przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych - Anita Białobrzeska: pok. 115,  +48 74 856 28 36
awans zawodowy nauczycieli, dokształcanie nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, konkursy na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek oświatowych - Małgorzata Łaszuk; pok. 111,  +48 74 856 28 38
prowadzenie przedszkoli i domu kultury - Monika Jamro: pok. 111,  +48 74 856 28 38

Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik - Danuta Nowicka: pok. 125,  +48 74 856 28 51
wspieranie działalności kulturalnej, współpraca z gminnymi instytucjami kultury, prowadzenie rejestru instytucji kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi - Joanna Trojan-Skała: pok. 126,  +48 74 856 28 52
wspieranie działalności rekreacyjno – sportowej, współpraca z gminnymi jednostkami kultury fizycznej, organizacja konkursów dla NGO na realizację zadań publicznych - Katarzyna Hałak-Koch: pok. 126,  +48 74 856 28 52
^ początek strony
Departament Administracyjny
Biuro Rady Miejskiej
Obsługa Rady Miejskiej - Hanna Łukaszewska, Hanna Surma: pok. 105,  +48 74 856 28 32
Referat Gospodarczy
Kierownik - Iwona Bąk: pok. 207,  +48 74 856 29 00
sprawy gospodarcze urzędu miejskiego oraz sprawy socjalne pracowników i emerytów urzędu - Elżbieta Rzepecka: pok. 206,  +48 74 856 29 01
sprawy gospodarcze urzędu miejskiego oraz sprawy socjalne pracowników i emerytów urzędu - Ewelina Kuryś - Wicek: pok. 206,  +48 74 856 29 02
punkt ksero: +48 74 856 28 41
konserwatorzy - Józef Wójciga, Grzegorz Pospiszil: +48 74 856 28 26
kierowca - Walerian Nowotny: +48 74 856 28 26
Archiwum - Urszula Sigel pok. 121, +48 74 856 29 07
Referat Organizacji i Kadr
skargi i wnioski,udostępnianie mieszkańcom miasta przepisów ogólnie obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego, obsługa organizacyjna wyborów prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz do samorządu terytorialnego - Krystyna Adamus: pok. 119,  +48 74 856 28 45
kadry - Zofia Jakubiak, Danuta Michalska: pok. 122,  +48 74 856 28 48
Referat Informatyki i Informacji Publicznej
Kierownik - Stanisław Kulon: pok. 129,  +48 74 856 29 08
obsługa informatyczna urzędu - Piotr Holband, Bernard Sposób, Przemysław Kondzior: pok. 230,  +48 74 856 29 31,  Piotr Galicki: pok. 230,  +48 74 856 29 32
informacja publiczna - Elżbieta Łopacka: pok. 320,  +48 74 856 29 18
Stanowisko ds. BHP

Anna Malicka: pok. 121,  +48 74 856 29 07
^ początek strony
Departament Budżetowo-Finansowy
Zastępca Skarbnika Miasta - Kacper Siwek: pok. 20,  +48 74 856 28 14
Referat Budżetowy
kierownik - Renata Szewczak: pok. 4,  +48 74 856 29 52
rachuba płac - Teresa Dziedzic, Agnieszka Kańska-Michalak: pok. 26,  +48 74 856 28 11
ewidencja księgowa wydatków, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów, ewidencja księgowa projektów dofinansowywanych ze środków UE - Elżbieta Wrona, Elżbieta Zalewska-Kardasz: pok. 21,  +48 74 856 28 15
Kasa - Bożena Baranowska, Magdalena Całka: pok. 19,  +48 74 856 28 12 , +48 74 856 28 13
sprawozdawczość budżetowa, ewidencja budżetu - Elżbieta Palus: pok. 2,  +48 74 856 28 02
sprawy budżetowo-finansowe urzędu miejskiego - Bożena Kot: pok. 2,  +48 74 856 28 04
Referat Finansowy
księgowość opłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku rolnego od osób fizycznych - Irena Kaczmarek, Alina Olbrycht: pok. 5, +48 74 856 28 06

windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości, księgowość i windykacja należności z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, dochodów za zajęcie pasa drogi – Alicja Korczyńska: pok.5, tel.+ 48 74 856 28 06

wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wymiar podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - Wioleta Turek: pok. 12, +48 74 856 28 05

wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych, kontrola podatkowa - Małgorzata Zajączkowska, Aneta Kamińska: pok. 13, +48 74 856 28 07

wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, kontrola podatkowa - Jadwiga Plebanek: pok. 14, +48 74 856 28 08

księgowanie i windykacja podatku od środków transportowych , podatku rolnego od osób prawnych, wystawianie faktur VAT, rozliczanie podatku VAT gminy miasta Świdnicy, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lokalnych – Monika Melon: pok. 15, +48 74 856 28 09

księgowanie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłat za parkowanie pojazdów w SPP Katarzyna Badowska: pok. 15, +48 74 856 28 09

księgowość syntetyczna i analityczna dochodów budżetu, ewidencja księgowa dochodów - Anna Barwińska, Agnieszka Papierz: pok. 16, +48 74 856 28 10

księgowość i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych , wymiar podatku od środków transportowych - Małgorzata Lasocka: pok. 17, +48 74 856 29 33

księgowanie dochodów budżetowych, opłaty targowej, księgowość i windykacja należności z tytułu sprzedaży nieruchomości - Lidia Jaszczak: pok. 17, +48 74 856 29 33

księgowość i windykacja należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata skarbowa – Renata Masłowska: pok. 17, +48 74 856 29 33

księgowość i windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowość i windykacja należności z tytułu dzierżaw – Monika Skrzypczak, Dorota Drogosz-Knap: pok.1c, +48 74 856 28 25

księgowość i windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Sabina Piasecka, Anna Dydyk: pok.1c, +48 74 856 28 25

 

^ początek strony
 
Jednostki miejskie:
Straż Miejska
Komendant - Stanisław Rybak
ul. Traugutta 11
58-100 Świdnica
tel. alarmowy 986
tel. +48 74 851 28 88
e-mail: sm@sm.swidnica.pl
www: www.sm.swidnica.pl
Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektor - Bożena Kuźma
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 13 37
e-mail: sok@sok.com.pl
www: www.sok.com.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
Dyrektor - Zbigniew Curyl
ul. Nauczycielska 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 851 33 30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www: www.mdk.swidnica.pl
Młodzieżowy Dom Kultury "Bartek" dział II
ul. Marcinkowskiego 4-6
58-105 Świdnica
tel. +48 74 851 27 56
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor - Edmund Frączak
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 25 36
fax +48 74 852 12 62
e-mail: sos@sosir.swidnica.pl
www: www.sosir.swidnica.pl
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Dyrektor - Wiesław Rośkowicz
ul. Rynek 37
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 12 91
e-mail: muzeum_sekretariat@poczta.onet.pl
www: www.muzeum-kupiectwa.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Adriana Miara
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 09 46
e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
www: www.mbp.swidnica.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor - Violetta Kalin
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 13 27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
www: www.mops.swidnica.pl
Dom Dziennego Pobytu
Administrator - Małgorzata Ćwiek
ul. Saperów 27
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 73 65
e-mail: m.cwiek@mops.swidnica.pl
strona www: www.mops.swidnica.pl
Miejski Zarząd Nieruchomości
Dyrektor - Maria Florczak
ul. Łukasińskiego 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 40 71
fax +48 74 852 23 15
e-mail: mzngs@wp.pl
 
^ początek strony