Menu
Ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Świdnicy szczegółowa ksiązka telefoniczna będzie dostępna wkrótce.
Centrala: +48 74 856 28 00
Fax: +48 74 856 87 21
Biuro Obsługi Interesantów
Urszula Larecka: pok. 27, +48 74 856 29 41
Anita Mus: pok. 27, +48 74 856 29 43
Halina Sawko: pok. 27, +48 74 856 28 00
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej - Biuro RM
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Biuro Prezydenta
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Audytor Wewnętrzny
Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów
Zespół Radców Prawnych
Jednoski miejskie

 

Jednostki miejskie:
Spółki z udziałem miasta:
 
^ początek strony
Sekretariat Prezydenta Miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej
Anna Mościszko: pok. 101,  +48 74 856 28 27, fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Marka Suwalskiego
Patrycja Staśkiewicz: pok. 101,  +48 74 856 28 62 , fax: +48 74 852 31 10
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Szymona Chojnowskiego
+48 74 856 28 39, fax: +48 74 856 29 53
Sekretarz Miasta
Maciej Rataj: pok. 118,  +48 74 856 28 71
Skarbnik Miasta
Izabela Niemczyk: pok. 3,  +48 74 856 28 03
Biuro Prezydenta
pok. 224,  +48 74 856 29 25,
rzecznik@um.swidnica.pl: pok. 103, +48 74 856 28 30,
Urząd Stanu Cywilnego ul. Armii Krajowej 47
Kierownik - Dorota Kruźlak: +48 74 856 29 15
Z-ca kierownika - Joanna Osiak: +48 74 856 29 16
m.in. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie odpisów, dokonywanie wpisów w dowodach osobistych, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża, matki, przyjmowanie zapewnień przed zawarciem małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do poprzedniego nazwiska, potwierdzanie zgodności danych zawartych w wnioskach o wydanie dowodu osobistego z treścią aktu stanu cywilneg,
Z-ca kierownika - Elżbieta Gwizdak: +48 74 856 29 13
m.in. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, wydawanie odpisów, dokonywanie wpisów w dowodach osobistych, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża, matki, przyjmowanie zapewnień przed zawarciem małżeństwa,
Agnieszka Plicner-Bednarz: +48 74 856 29 12, Elżbieta Gwizdak: +48 74 856 29 13
sporządzanie projektów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego przypisków, wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego w oparciu o upoważnienie wydane przez kierownika USC, sporządzanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka, informowanie o wysokości opłaty skarbowej za dokonane czynności urzędowe oraz wydawanie zaświadczeń, sporządzanie skorowidzów urodzeń, małżeństw oraz zgonów, potwierdzanie kserokopii odpisów aktów stanu cywilnego,
Archiwum USC:  +48 74 856 29 11
^ początek strony
Wydział Spraw Obywatelskich
Dyrektor -Wiesław Pietrzyk: pok. 11,  +48 74 856 28 21
Dowody osobiste - Maciej Dzieciątkowski, Apolonia Kawka-Szczygieł, Agnieszka Pizuńska: pok. 6,  +48 74 856 28 17, +48 74 856 28 16
Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych, repatriacja, zbiórki publiczne - Agnieszka Drzęźla: pok. 8,  +48 74 856 28 18
Udostępnianie danych ze zbioru meldunkowego - Joanna Piotrowska: pok. 8,  +48 74 856 29 05
Sprawy meldunkowe - Teresa Piguła, Iwona Bąk: pok. 9,  +48 74 856 28 19
Sprawy wojskowe - Ewa Szymańska: pok. 10,  +48 74 856 28 20
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor - Jerzy Purtak: pok. 319,  +48 74 856 29 09

Audytor Wewnętrzny
Józef Krystyniak: pok. 232,  +48 74 856 28 87
Wydział Zamówień Publicznych i Przetargów
Dyrektor - Joanna Salus-Komorowska: pok. 123,  +48 74 856 28 49
Sprawy przetargowe, organizacja przetargów - Katarzyna Wrona, Monika Naskręt–Kozak: pok. 124,  +48 74 856 28 50, fax +48 74 852 24 53
Zespół Radców Prawnych
Dyrektor - Jarosław Wasyliszyn: pok. 116,  +48 74 856 28 43
Radcowie prawni - Krystyna Sapińska, Tadeusz Zawadzki, Mariusz Starke: pok. 116,  +48 74 856 28 43
^ początek strony

 

Jednostki miejskie:

Straż Miejska
Komendant - Jan Łętowski
ul. Traugutta 11
58-100 Świdnica
tel. alarmowy 986
tel. +48 74 851 28 88
e-mail: sm@sm.swidnica.pl
www: www.sm.swidnica.pl
Świdnicki Ośrodek Kultury
Dyrektor - Anna Rudnicka
Rynek 43
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 13 37
e-mail: sok@sok.com.pl
www: www.sok.com.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
Dyrektor - Zbigniew Curyl
ul. Nauczycielska 2
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 851 33 30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl
www: www.mdk.swidnica.pl
Młodzieżowy Dom Kultury "Bartek" dział II
ul. Marcinkowskiego 4-6
58-105 Świdnica
tel. +48 74 851 27 56
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Śląska 35
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 25 36
fax +48 74 852 12 62
e-mail: sos@sosir.swidnica.pl
www: www.sosir.swidnica.pl
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Dyrektor - Wiesław Rośkowicz
ul. Rynek 37
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 12 91
e-mail: muzeum_sekretariat@poczta.onet.pl
www: www.muzeum-kupiectwa.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Adriana Miara
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 09 46
e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
www: www.mbp.swidnica.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor - Violetta Kalin
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 13 27
e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl
www: www.mops.swidnica.pl
Dzienny Dom "Senior-Wigor"
Kierownik Barbara Juszczyk-Galas
ul. Saperów 27
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 640 73 65
e-mail:  b.juszczyk@senior-wigor.swidnica.pl
www: www.senior-wigor.swidnica.pl
Miejski Zarząd Nieruchomości
Dyrektor - Maria Florczak
ul. Łukasińskiego 7
58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 40 71
fax +48 74 852 23 15
e-mail: mzngs@wp.pl
 
^ początek strony