Menu


Pierwsze wiosenne kwiaty w Świdnicy (14:54, 24.03.2017)

W mieście rozpoczęły się już prace związane z nasadzeniem kwiatów wiosennych. Różnokolorowymi bratkami obsadzone zostały już kuwety przy fontannach na pl. św. Małgorzaty, kwatery z zielenią na terenie skweru przy ul. Franciszkańskiej oraz gazony ustawione w Śródmieściu. Aktualnie trwa sadzenie bratków na placu Grunwaldzkim. Kwiaty pojawią się tam na wysepkach w obrębie pasa drogowego. W przyszłym tygodniu ozdobne rośliny zakwitną także na pl. św. Małgorzaty. Łącznie zajmą one powierzchnię prawie 250 metrów kwadratowych.

czytaj więcej...


Stanowisko Urzędu Miejskiego w Świdnicy w sprawie wycinki drzew w Parku Centralnym (14:27, 24.03.2017)

W Parku Centralnym rośnie prawie 1500 drzew i krzewów. 145 z nich ma ok. 170 lat, nieco młodszych, w wieku ok. 100 lat jest 408 drzew, resztę stanowi znacznie młodszy drzewostan. Drzewa najstarsze są cenne dendrologicznie, natomiast w grupie drzew najmłodszych bardzo duży procent stanowią modrzewie europejskie i robinie akacjowe.

czytaj więcej...


II edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” (09:59, 24.03.2017)

Zapraszamy świdniczan do udziału w II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Skierowany jest on do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, funkcjonujących lub zarejestrowanych na obszarze miasta Świdnicy, czyli m.in. do instytucji o charakterze non-profit, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic, klubów czy też grup nieformalnych. Głównym celem akcji jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań, służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, postaw promujących zachowania ekologiczne lub budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

czytaj więcej...


Więcej aktualności