Kalendarz imprez


Władze miasta

Prezydent Świdnicy

Wojciech Murdzek

e-mail: prezydent@um.swidnica.pl

 Wojciech Murdzek jest prezydentem Świdnicy od 2002 roku. Od początku związany z samorządem – najpierw jako radny miejski, w latach 1990-98 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a od 1999 do 2002 jako pierwszy starosta powiatu świdnickiego. Trzykrotnie wybrany przez mieszkańców w bezpośrednich wyborach. Jest szefem Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”, którego przedstawiciele stoją na czele władz samorządowych miast i gmin w powiecie świdnickim.
Urodził się w 1957 r. i nieprzerwanie mieszka w Świdnicy do dziś. Tu chodził do liceum ogólnokształcącego. Studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe z techniki mikroprocesorowej oraz New Public Managment. Pracował jako konstruktor i menadżer, prowadził również własną działalność. Bardzo dobrze zna język niemiecki, porozumiewa się również w języku włoskim. Od 1984 r. związany jest z ruchem „Comunione e Liberazione” („Komunia i Wyzwolenie”). W 1990 roku wspólnie z przyjaciółmi stworzył Fundację Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, która prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole niepubliczne. Zainicjował powstanie wielu organizacji m. in. Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miasta i świdnickiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej.
Ma żonę Annette i dwójkę dzieci – córkę Natalię i  syna Wiktora. W wolnych chwilach lubi fotografować. Pasjonują go nowe technologie i elektronika.
 


Rada Miejska

Władzę samorządową w Świdnicy stanowią Rada Miejska i Prezydent Miasta. Zarówno Rada jak i Prezydent wybierani są w wolnym wyborach.

Rada Miejska w Świdnicy

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Gadzińska


Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: przewodniczacy@um.swidnica.pl

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lesław Podgórski

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: +48 608 216 772
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail:: leslawpodgorski@interia.pl

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Skowrońska-Wiśniewska

Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Oświaty
Telefon: +48 609 254 212
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail:: zosia1961_1961@o2.pl
Radni Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014 (w porządku alfabetycznym)

Barcicki Mariusz
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Telefon: +48 720 101 606
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: mariusz_barcicki@o2.pl

Ciążeńska Grażyna
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: +48 695 485 649
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: g_ciazenska@wp.pl

Dziedzic Andrzej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Telefon: +48 660 893 853
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Gadzińska Joanna
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Garstecki Robert
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: +48 515 310 456
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Grabowski Tadeusz
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: +48 601 996 788
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: tadeusz@unitron.net.pl

Grudziński Krzysztof
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Telefon: +48 696 062 099
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: radnygrudzinski@op.pl

Kielka Wojciech
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Oświaty
Kontakt z mieszkańcami: wtorek godz. 15.00 pokój 105 w Urzędzie Miejskim po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: wojtek.kielka@op.pl

Kulig Michał
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Oświaty
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Lewandowski Krzysztof

Przewodniczący Komisji Oświaty
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: +48 602 150 754
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: pis.s-ca.k.lew@wp.pl

Markiewicz Adam
Członek Komisji Oświaty
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: +48 603 879 780
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Moskal-Słaniewska Beata
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Telefon: +48 604 254 638
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: beata_ms@wp.pl

Murdzek Bogumiła
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Telefon:+48 663 242 673
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: bogumila@murdzek.pl

Ossowski Michał
Członek Komisji Oświaty
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Telefon:+48 74 852 31 46
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Podgórski Lesław
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Telefon: +48 608 216 772
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: leslawpodgorski@interia.pl

Skowrońska-Wiśniewska Zofia
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Oświaty
Telefon: +48 609 254 212
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: zosia1961_1961@o2.pl

Stefańska-Broda Julitta
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Telefon: +48 608 051 505
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Solecki Janusz
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)
e-mail: soleckijanusz@wp.pl,
www.solecki913.bloog.pl

Szalkiewicz Janusz
Członek Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Telefon: +48 74 852 69 68
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Świokło Krzysztof
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
 
Wołosz Władysław
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Rewizyjnej
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)

Ząbczyk Rafał
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rewizyjnej
Telefon: +48 500 374 155
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel. +48 74 856 28 32)
e-mail: rafal.zabczyk@gmail.com
GG:10084302
Facebook.pl

Żurek Wiesław
Członek Komisji Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
Członek Komisji Oświaty
Telefon: +48 695 451 101
Kontakt z mieszkańcami: po umówieniu przez Biuro Rady Miejskiej (tel.+48 74 856 28 32)

Komisje Rady Miejskiej – KADENCJA 2010-2014

Komisja Budżetu i Finansów

1.Grażyna Ciążeńska
2. Krzysztof Lewandowski
3. Adam Markiewicz
4. Bogumiła Murdzek -przewodnicząca
5. Lesław Podgórski
6. Zofia Skowrońska-Wiśniewska
7. Janusz Solecki
8. Julitta Stefańska – Broda
9. Rafał Ząbczyk

Komisja Oświaty

1. Wojciech Kielka
2. Michał Kulig
3. Krzysztof Lewandowski -przewodniczący
4. Adam Markiewicz
5. Michał Ossowski
6. Zofia Skowrońska-Wiśniewska
7. Wiesław Żurek

Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury

1. Tadeusz Grabowski
2. Krzysztof Grudziński
3. Michał Ossowski
4. Lesław Podgórski
5. Janusz Solecki
6. Julitta Stefańska – Broda
7. Janusz Szalkiewicz
8. Teresa Świło
9. Rafał Ząbczyk - przewodniczący

Komisja Kultury, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej

1. Mariusz Barcicki
2. Andrzej Dziedzic
3. Krzysztof Grudziński
4. Wojciech Kielka - przewodniczący
5. Beata Moskal - Słaniewska
6. Władysław Wołosz
7. Wiesław Żurek
8. Teresa Świło

Komisja Rewizyjna

1. Grazyna Ciężańska
2. Andrzej Dziedzic - przewodniczący
3. Robert Garstecki
4. Tadeusz Grabowski
5. Krzysztof Lewandowski
6. Beata Moskal - Słaniewska
7. Władysław Wołosz
8. Rafał Ząbczyk
9. Wiesław Żurek

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

1. Mariusz Barcicki
2. Grażyna Ciążeńska - przewodnicząca
3. Robert Garstecki
4. Michał Kulig
5. Beata Moskal– Słaniewska
6. Bogumiła Murdzek
7. Janusz Szalkiewicz

Komisja Statutowa
1. Krzysztof Lewandowski – przewodniczący
2. Joanna Gadzińska
3. Michał Ossowski
4. Lesław Podgórski
5. Janusz Szalkiewicz
6. Rafał Ząbczyk

 

Zastępcy Prezydenta

Zastępca Prezydenta Świdnicy

Ireneusz Pałac


e-mail: i.palac@um.swidnica.pl

Zastępca Prezydenta Świdnicy

Waldemar Skórski


e-mail: w.skorski@um.swidnica.pl

 

Sekretarz Miasta

PierzyńskaSekretarz Miasta

Dorota Puć-Pietrzykowska


e-mail: sekretarz@um.swidnica.pl


 

Skarbnik Miasta

NiemczykSkarbnik Miasta

Izabela Niemczyk


e-mail: skarbnik@um.swidnica.pl

 Informujemy, że nasza strona używa plików cookie w celach statystycznych i dla usprawnienia funkcjonowania strony [czytaj więcej...].
Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zapoznałem się z zasadami używania plików cookie na tej stronie - wciśnij przycisk [Tak]