Owocne obrady szefów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w Bartnicy

W Bartnicy pod Nową Rudą po raz kolejny spotkał się komitet sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedstawiciele gmin zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej za rok 2016 i zaakceptowali plan finansowy na rok 2017.

Czytaj więcej ...

Świdnica z nową siecią szkół

Radni Rady Miejskiej w Świdnicy przyjęli proponowany przez Urząd Miejski system dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W sumie 13 było za, 3 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Ostateczną opinię co do przyjętej sieci szkół podejmie Dolnośląski Kurator Oświaty. Ma  ona obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Czytaj więcej ...

Maksymilian Śleszyński nagrodzony przez prezydent Świdnicy

Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska spotkała się z Maksymilianem Śleszyńskim - pierwszym laureatem tytułu „Mały Wspaniały”, uczniem klasy V Szkoły Podstawowej nr 105 ze Świdnicy. Chłopiec wykazał się dojrzałą postawą i pomógł mężczyźnie, który zasłabł na ulicy. Za swoje zachowanie został wyróżniony przez szkołę, a także Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.

Czytaj więcej ...

Prezydent Świdnicy rozmawiała z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

Dzień przed nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej w Świdnicy, na której radni decydować będą o przyjęciu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu szkolnego, prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska spotkała się z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, Romanem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął także udział dyrektor Wydziału Edukacji, Tadeusz Niedzielski.

Czytaj więcej ...

Świdnica walczy ze smogiem

Świdnica nie czeka i kontynuuje walkę ze smogiem już od kilku lat, poprzez eliminację trujących substancji, jakie emitują przydomowe, nieefektywne kotły węglowe. Miasto ogranicza niską emisję kominową, realizując klika programów, mających na celu zmianę systemu ogrzewania. Niska emisja to określenie, które odnosi się do wysokości, na której do powietrza emitowane są zanieczyszczenia. Do 40 metrów nad ziemią unoszą się spaliny z kominów domowych kotłów i pieców, a także spaliny samochodowe. Właśnie te spaliny mają  największy wpływ na nasze zdrowie.

Czytaj więcej ...

2 miliony złotych dla Świdnicy

Pierwsza umowa z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana! Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska podpisała pierwszą umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, dzięki której miasto otrzyma 2 miliony złotych dofinansowania na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4. To pierwsza tego typu umowa dla miasta, finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj więcej ...

„Szlak Kamienia” przebiegać będzie przez Świdnicę

Cztery barokowe, świdnickie fontanny zostaną odrestaurowane, powstaną także nowe trasy turystyczne - a wszystko to dzięki współpracy z Czechami.

Czytaj więcej ...

Na Zawiszowie rozmawiali o Świdnicy

Ścieżki rowerowe, nowe chodniki i oświetlenie wartości 4 milionów złotych, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i uporządkowanie parkingu w rejonie firmy „Colgate” – to tylko niektóre z inwestycji, jakie zrealizowane zostaną w 2017 roku na Zawiszowie.

Czytaj więcej ...

Jubileusze pożycia małżeńskiego

W szacownym gronie jubilatów znalazła się para, która obchodziła 69 rocznicę ślubu, czyli państwo Ożóg oraz trzy małżeństwa: Garaszczuk, Koniccy i Żukowscy, które świętowały diamentowe gody, czyli 60 rocznicę ślubu. Pozostałe pary obchodziły swoje złote gody, a są to państwo: Galant, Kułaga, Nakonieczni, Stempniak, Tomaszewscy i Zapart.

Czytaj więcej ...

Krew można oddać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy

Krew można oddać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.  Zapraszamy do udziału w zbiórce krwi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 lutego w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, w godzinach od 9.00 do 13.00. Z inicjatywy prezydent miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej od tego roku, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca będzie można oddawać krew w urzędzie.

Czytaj więcej ...