»Rodzic » PSYCHOLOG

Psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY 
mgr Sylwia Łaba - Brennholt 
jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum Nr 4 
w Świdnicy w godzinach:


Poniedziałek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00 


NAJWAŻNIEJSZYM CELEM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO JEST ZAPEWNIENIE UCZNIOM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ, WSPARCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 
W RAMACH PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO REALIZOWANE SA NASTEPUJĄCE ZADANIA:


- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości;

 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

- wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 

PONADTO:
- porady dla rodziców- problemy rodzinne, wychowawcze,
- rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami,
- porady dla uczniów,
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych;


baner
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Jodłowa 21, 58-100 Świdnica

tel./fax. 74 852-31-29

NIP 884-22-81-908

sekretariat@g4.swidnica.pl

 

           

   Świdnicki Klub Piłki Ręcznej      Drukarnia Rotgryf   Sonel Świdnica   Hufiec ZHP Świdnica 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. 
Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności