»PROJEKTY » Ortograffiti

Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii - Ogólnopolski Program Ortograffiti

Zajęcia w roku szkolnym 2015/2016 odbywają się w każdą środę o  godz.15.15 w sali nr 13. Prowadzącym zajęcia jest pan Marcin Kuc.

 

Założenia programowe

Program jest przeznaczony dla uczniów z problemami w nauce czytania i pisania z klas I –II gimnazjum (zdiagnozowanych lub oczekujących na diagnozę) dobranych pod kątem zaawansowania w czytaniu i pisaniu;

 

  • terapia trwa 9 miesięcy (X – VI);
  • jednostka terapeutyczna trwa 60 minut lub więcej w zależności od potrzeb uczniów;
  • zajęcia odbywają się raz w tygodniu;
  • w terapii uczestniczy maksymalnie 5 uczniów;
  • bazę do ćwiczeń stanowią materiały ORTOGRAFFITI dla uczniów klas gimnazjalnych. 

 

 Cele ogólne 

1.Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie;

2.Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość;

3.Eliminowanie napięć emocjonalnych;

4.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości;

5.Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

6.Praca nad poczuciem własnej wartości; wzmacnianie w uczniach wiary  we własne siły i możliwości;

7.Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych;

8.Wdrażanie do samodzielności;

9.Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności;

10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych; wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

 

Cele szczegółowe  terapii pedagogicznej 

1.Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego;

2.Poprawa sprawności czytania pod względem bezbłędności, szybkości, techniki i rozumienia;

3.Usprawnienie pisania w zakresie bezbłędności;

4.Stymulacja ogólnej sprawności intelektualnej - usuwanie niekorzystnych objawów psychicznych (zaburzenia uwagi, osłabienia poczucia własnej wartości), często wtórnie występujących na skutek niepowodzeń szkolnych;

5.Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi;

6.Poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, elementy gimnastyki umysłu;

7.Zapoznanie z metodami efektywnego uczenia się i właściwego gospodarowania czasem.

 

Oczekiwane efekty

  • usprawnienie zaburzonych funkcji;
  • przyrost umiejętności ortograficznych;
  • wzmocnienie motywacji do pracy własnej;
  • opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
  • wzmocnienie wizerunku własnej osoby.


baner
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Jodłowa 21, 58-100 Świdnica

tel./fax. 74 852-31-29

NIP 884-22-81-908

sekretariat@g4.swidnica.pl

 

           

   Świdnicki Klub Piłki Ręcznej      Drukarnia Rotgryf   Sonel Świdnica   Hufiec ZHP Świdnica 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. 
Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności