»KOŁA ZAINTERESOWAŃ » akademia pierwszej pomocy g4

Akademia Pierwszej Pomocy w G4

Akademia Pierwszej Pomocy w G4 

 

ADRESACI PROGRAMU

Program przeznaczony jest do realizacji dla wszystkich uczniów wykazujących zainteresowanie rozszerzoną edukacją dla bezpieczeństwa. Uczestniczący podczas zajęć będą mogli doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w warsztatach pierwszej pomocy. Przewidziane są również sprawdziany bieżące umożliwiające kontrolę postępów uczniów.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 

 • poszerzenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, szczegółowe poznanie metodyki ratownictwa medycznego oraz wiedzy medycznej z zakresu urazów i chorób,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • dydaktyka pierwszej pomocy – wprowadzenie w samodzielne nauczanie pierwszej pomocy,
 • organizowanie współzawodnictwa – zawody i turnieje z zakresu pierwszej pomocy,
 • udział w zawodach szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA

 1. Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat budowy anatomicznej człowieka i jej patologii urazowej.
 2. Dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu medycyny ratunkowej i urazowej.
 3. Propagowanie świadomości i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 4. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą medyczną.
 5. Wyrabianie i rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 6. Wyrabianie i rozwijanie poczucia przynależności do grupy, środowiska lokalnego i odpowiedzialności za zdrowie i życie osób bliskich.

 

FORMA REALIZACJI PROGRAMU

Zajęcia edukacyjne odbywają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Głównymi obszarami pracy będzie rozszerzona o specjalistyczny blok edukacja dla bezpieczeństwa, gdzie uczniowie w formie praktycznych warsztatów będą poszerzać i doskonalić umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Na zajęciach wykorzystywane będą materiały multimedialne – każdy uczestnik otrzyma opracowane autorskie płyty CD z filmami instruktażowymi i książkami edukacyjnymi z PP.

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

- PCK Świdnica

 

Profil edukacji dla bezpieczeństwa na FB!

Kliknij na obrazek!


 

 

ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Poniedziałek (grupa zaawansowana)– 15.15-16.30 

Wtorek  – (podstawy) -15.30 - 16.30 

w sali nr 13, zajęcia prowadzi pan Marcin Kuc


baner
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela
karuzela

Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Jodłowa 21, 58-100 Świdnica

tel./fax. 74 852-31-29

NIP 884-22-81-908

sekretariat@g4.swidnica.pl

 

           

   Świdnicki Klub Piłki Ręcznej      Drukarnia Rotgryf   Sonel Świdnica   Hufiec ZHP Świdnica 

Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. 
Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności